EU-Raad & Commissie negeren het Parlement. Europees verbod op e-sigaret dreigt!

tweet_riesVia diverse kanalen ontvangen we zeer verontrustende signalen over de ontwikkelingen binnen de ‘triloog’ – de fase waarin de Tabaksrichtlijn zich nu bevindt. Onder meer de schaduwrapporteur vanuit het Parlement, Frédérique Ries, meldt dat de Litouwse voorzitter van de triloog niet voornemens is het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van e-sigaretten ook maar enigszins te volgen.

Tijdens de plenaire stemming van het Europees Parlement op 8 oktober werd duidelijk dat een ruime meerderheid van het Parlement uitgesproken tegenstander is van een strikte regulering van c.q. een verbod op de e-sigaret. De initieel door de Commissie voorgestelde medicinale regulering werd dan ook met een ruime meerderheid verworpen, en Amendement 170 werd in plaats daarvan aangenomen. Hiermee benadrukte het Europees Parlement dat de e-sigaret gewoon als een consumentenproduct gereguleerd moet worden, zodat het ruim baan krijgt zijn functie als schadeverminderend alternatief voor conventionele tabaksconsumptie uit te oefenen.

Echter, de Europese Commissie alsmede de Raad (onder leiding van Litouwen, waar de e-sigaret reeds verboden is) zijn van mening dat het standpunt van de meerderheid van het Parlement simpelweg genegeerd mag worden. In plaats daarvan drukt zowel de Commissie als de Raad regelgeving door die neerkomt op een (de facto) verbod van de e-sigaret, enerzijds middels medicinale regulering en anderzijds door de introductie van het verbod op smaken.

Dit is niet alleen zeer onverstandig, maar bovenal ondemocratisch en in het geheel niet in het belang van de volksgezondheid. Bovendien is de voorgestelde regelgeving – zoals al eerder door de EP-commissie Juridische Zaken beargumenteerd – onrechtmatig.

Wij sluiten ons daarom volledig aan bij onderstaande tekst die onze Franse collega’s van Aiduce gepubliceerd hebben hieromtrent, en benadrukken dat wij in het belang van de volksgezondheid klaarstaan om onze rechten te verdedigen voor de nationale en Europese rechtbanken!

Hieronder volgt de vertaling van de publicatie van Aiduce ten aanzien van dit onderwerp.

aiduce_logo_groot

Aiduce, de Franstalige onafhankelijke vereniging van e-sigaret-gebruikers, is zeer verheugd over de oproep van 100 artsen ten gunste van de elektronische sigaret. Door te erkennen dat de elektronische sigaret kan worden aanbevolen aan alle rokers die willen stoppen met roken en door het ondersteunen van de positie van de Franse autoriteiten om de e-sigaret niet te medicaliseren, zijn zij het eens met het advies van een grote meerderheid in het Europees Parlement dat de elektronische sigaret moet worden geclassificeerd als een verstandig gereglementeerd, algemeen consumentenproduct.

Aiduce, artsen en Parlementsleden delen daarom dezelfde doelstellingen: toegang voor rokers tot het brede scala aan producten, die de elektronische sigaret een succes maken, moet worden behouden, en tegelijkertijd moet reclame gericht op minderjarigen worden verboden en wordt er verzocht om meer nauwkeurige etikettering en een betere handhaving van de wetgeving inzake algemene productveiligheid.

Toch probeert men deze aanpak van gezond verstand nu te dwarsbomen.

Op dit moment wordt er over het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de Tabaksrichtlijn onderhandeld met de EU-Raad en de Europese Commissie. De Litouwse voorzitter van de Raad heeft de elektronische sigaret uit zijn eigen land verbannen en probeert nu het verbod uit te breiden over de gehele Europese Unie. Hij blijft erop aandringen dat het product wordt gemedicaliseerd, ondanks de stemming van het Parlement. Van haar kant stelt de Commissie een andere manier voor om de elektronische sigaret om zeep te helpen: een verbod op alle smaken die “aantrekkelijk voor kinderen” worden genoemd; in de praktijk betekent dat een totaalverbod op alle smaken behalve die van tabak.

De voorstanders van het verbod volharden het leugenachtige argument dat de elektronische sigaret een gateway-product zou kunnen zijn dat jongeren aanmoedigt tot het roken van tabak, en negeren daarbij de vele studies die duiden op het tegendeel.

De waarheid is dat de elektronische sigaret velen stoort: de farmaceutische industrie ergert zich eraan, omdat die het ondanks steeds wanhopiger reclame ook steeds moeilijker heeft om hun inefficiënte en impopulaire producten te verkopen. En de voorstanders van “denormalisatie” zijn woedend, aangezien zij het belangrijker vinden om elk gedrag dat lijkt op roken te ontmoedigen dan om de levens van rokers te redden.

Ondanks een overweldigende stemming van het Europees Parlement, zwaarbevochten in de chaos van last-minute amendementen, proberen Europa’s niet-verkozen instellingen blijkbaar nog steeds om financiële en speculatieve belangen te promoten, die een bedreiging vormen voor de e-sigaret en het leven en de gezondheid van Europese burgers.

Laat iedereen die de democratische stemming van het Parlement en het deskundig advies van een groeiend aantal gezondheidswerkers tart, gewaarschuwd zijn.
In het belang van de volksgezondheid staan wij klaar om onze rechten te verdedigen voor de nationale en Europese rechtbanken, evenals elders indien nodig.

Over Marcel 31 Artikelen
Getrouwd met Desiree, vader van Ference ('09) en Joris ('15). Stichtend lid van Acvoda, werkzaam als IT consultant en beeldend kunstenaar. In het begin van 2013 na 22 jaar shag gerookt te hebben en talloze stoppogingen 'cold turkey' overgestapt op de e-sigaret en overtuigd van het potentieel van de e-sigaret in het verminderen van schade die door roken veroorzaakt wordt. Oprichter, voormalig voorzitter en huidig woordvoerder van Acvoda.

1 Comment

 1. E-sigaretten, een uitkomst, een opkomst en een ondergang?

  Vanaf het moment dat er een alternatief geboden werd voor de roker, het elektrisch roken, was al duidelijk dat dit geen lang leven beschoren zou zijn.
  België begon als eerste land met een verbod en toen was al duidelijk dat de Europese bemoeienis niet ver weg zou zijn.
  Maar Nederland zou Nederland niet zijn om daar, als braafste jongentje van de klas, meteen een punt van te maken.
  Als ervaringsdeskundige op het gebied van roken (44 jaar) kan ik u vertellen dat je daar niet zomaar vanaf stapt. Dus toen een goede vriendin mij wees op het e-roken had ik uiteraard mijn bedenkingen. Dit resulteerde in een speurtocht op het internet naar informatie over de voordelen en nadelen van dit product.
  De afgelopen vijf jaar heeft er een enorme productverbetering plaatsgevonden, van de eerste e-smokers tot wat er nu op de markt verkrijgbaar is.
  Amerika is wat dat betreft veel verder dan de Europese landen. De onderzoeken die tot nu toe hebben plaatsgevonden hebben aangetoond dat buiten de stof nicotine (verslavend doch niet giftig) er niet meer kwalijke stoffen inzitten dan die we normaliter toch al inademen.
  Dan wil ik toch graag appelleren aan het gedrag van de media en daardoor aan de lezers hiervan.
  De meeste mensen zien de koppen in de kranten….E-sigaret blijkt zeer gevaarlijk, e-sigaret net zo giftig als echte peuk en net zo verslavend, etcetera.
  Lezen ze echter verder over het RVIM-onderzoek dan gaat het ineens over batterijen, verpakkingen waarvan de informatie zou ontbreken. Over kankerverwekkende stoffen die MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN VOORKOMEN, aanzet tot het vervallen in oude gewoontes en tot het AANZETTEN van nog niet verslaafde jongeren om met roken te gaan beginnen.
  Daarna komen de werkelijke redenen: geen specifieke regelgeving, geen leeftijdsgrens, geen gezondheidswaarschuwing of ACCIJNS!!
  En dan nog wat opmerkingen over kinderen, huisdieren en volwassenen die gevaar zouden kunnen lopen. Tja, dat geldt voor vele stoffen die in een huishouden aanwezig zijn!
  Wat ik mis zijn feiten. Helaas hebben ze die niet voorradig dus laten ze de media bol staan van: zou kunnen.
  En dan hebben ze mazzel want de meeste mensen lezen niet meer dan wat koppen en wat dikgedrukte letters, zijn dus perfect te manipuleren en het volgende slachtoffer voor nieuwe belastingen.
  NEDERLAND WORDT WAKKER!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.