De E-sigaretten Factsheet van het RIVM

rivm-factsheet-esigsEerder deze week publiceerde het RIVM een factsheet omtrent e-sigaretten.

Helaas moeten we constateren dat het RIVM in dezen een document heeft opgeleverd dat onterecht de naam factsheet draagt. In plaats van feiten presenteert het document onvolledige, achterhaalde en zelfs foutieve informatie, aangevuld met impliciete opinies, een suggestieve vraagstelling en ongefundeerde zorgen.

Een betrouwbaar instituut als het RIVM dient een objectieve, wetenschappelijke en op actuele feitenkennis gebaseerde informatievoorziening en risicoanalyse te doen.
Met verbazing en verdriet moeten wij concluderen dat we deze pijlers en kernwaarden van het RIVM niet vertegenwoordigd zien in de gepubliceerde factsheet.

Deze publicatie lijkt erop gericht te zijn de e-sigaret negatief te belichten, teneinde over te kunnen gaan tot een (de facto) verbod op het gebruik dan wel de verkoop van de e-sigaret.

De feiten toegevoegd aan de factsheet
Op basis van de door ons opgedane kennis en ervaring ten aanzien van dit onderwerp hebben wij de factsheet voorzien van commentaar en duiding.
Op onderstaande link kunt u de PDF-versie downloaden met daarin 58 commentaren, verdeeld over de 8 pagina’s van het document.
RIVM E-Sigaret Factsheet met Acvoda commentaar (v2), PDF, 490 kb.
Opmerking: Om de commentaren goed te kunnen lezen adviseren we u het bestand buiten uw browser te openen in bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

Vraagstelling: Absolute veiligheid versus relatieve veiligheid
De belangrijkste vraag die de factsheet tracht te beantwoorden is of de e-sigaret veilig genoemd kan worden.
Dit is naar onze mening een volkomen onjuist uitgangspunt; er is immers geen enkele noodzaak voor absolute veiligheid van de e-sigaret. In plaats daarvan had de vraag moeten zijn of de e-sigaret minder schadelijk of veiliger is in gebruik dan de conventionele sigaret, en of de e-sigaret een acuut probleem vormt voor de volksgezondheid.

Immers, de e-sigaret heeft als primaire rol die van schade-verlagend alternatief voor conventionele tabaksconsumptie. De risicovergelijking met de conventionele sigaret wordt in de factsheet überhaupt niet behandeld, terwijl deze aan de hand van het ondertussen ruimschoots beschikbare onderzoek volkomen duidelijk is.
De RIVM factsheet staat nagenoeg haaks op de conclusies van het OFT in Frankrijk, de Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research en Action on Smoking and Health in Groot-Brittannië.

In plaats daarvan richt het RIVM zich in de factsheet op irrelevante gemeten concentraties formaldehyde en acroleïne, op de marketing die gericht zou zijn op jongeren, op de kleur van de e-sigaret en op het hypothetische gateway-effect dat niet blijkt te bestaan.
Saillant is dat, alhoewel de factsheet rapporteert dat 0% van de gebruikers minderjarig is, het RIVM blijft volharden in de bewering dat het product op jongeren gericht zou zijn. De smaak ‘piña colada’ is daar volgens het RIVM een voorbeeld van.

De gevolgen van deze factsheet
Met deze publicatie heeft het RIVM een verkeerd signaal afgegeven aan de Nederlandse burger, maar ook aan de zorgverleners en gezondheidsinstanties.
Het valt te verwachten dat het gevolg hiervan zal zijn dat minder rokers conventionele tabaksconsumptie achter zich zullen laten, terwijl sommige gebruikers, die al geheel of gedeeltelijk overgestapt waren op e-sigaretten, de factsheet van het RIVM zullen zien als reden om toch weer te gaan roken.
Immers, van enige duiding van relatief risico is in deze publicatie geen sprake.

Wij achten de handelwijze van het RIVM in dezen laakbaar, onverantwoord en onwetenschappelijk. Een eenzijdige, grotendeels achterhaalde literatuurstudie zonder duiding, uit zorgvuldig geselecteerde negatieve rapporten, of zelfs negatief geformuleerd uit positieve rapporten zoals het RIVM hier levert, is gegeven het belang van de volksgezondheid volstrekt ongepast en het RIVM onwaardig.

De schadelijke gevolgen van tabaksgebruik zijn enorm, en betreffen de hele wereld. Elke ontwikkeling die bij kan dragen in het verminderen van die schadelijke gevolgen, verdient het derhalve op de juiste wijze benaderd en geanalyseerd te worden.

Acvoda is vanzelfsprekend bereid het RIVM te ondersteunen in het verkrijgen en beoordelen van de daadwerkelijke feiten omtrent de e-sigaret, als genotsmiddel en alternatief voor conventionele tabaksconsumptie.
Dit is in het belang van het RIVM, de inwoners van Nederland, en derhalve dus ook van onze overheid.

 

Over Marcel 31 Artikelen
Getrouwd met Desiree, vader van Ference ('09) en Joris ('15). Stichtend lid van Acvoda, werkzaam als IT consultant en beeldend kunstenaar. In het begin van 2013 na 22 jaar shag gerookt te hebben en talloze stoppogingen 'cold turkey' overgestapt op de e-sigaret en overtuigd van het potentieel van de e-sigaret in het verminderen van schade die door roken veroorzaakt wordt. Oprichter, voormalig voorzitter en huidig woordvoerder van Acvoda.

11 Comments

 1. Zo, de reacties op het stuk zijn duidelijk. Het is triest dat er zuiver negatief over de E-sigaret wordt geschreven. Nog triester is het dat ik het RIVM enige kwaliteit toedichtte die ze hier duidelijk niet laten zien. De schrijver is duidelijk selectief aan het te shoppen geweest is verouderde onderzoeken met als doel… ja welk doel eigenlijk. Wil de auteur laten weten dat de e-sigaretten niet gezond zijn? Dat weten de gebruikers zelf ook wel. Het is voor de meeste gebruikers een vele , zeer vele malen gezonder alternatief voor het roken van gewone sigaretten. willen ze de ouders van minderjarige laten weten dat het niet gezond is dan?
  Er zit nicotine in en het is dus ongezond! Dat weten de ouders ook wel. Willen ze de jeugd laten weten dat het ongezond is dan. Prima , plak er een” gevaarlijk niet gebruiken” sticker op en de jeugd gaat het met bosjes kopen. Zo werkt dat nu eenmaal.
  Nee het enige wat werkt is een objectieve berichtgeving met alle voor en nadelen van het e-roken op een rijtje.

  En objectiviteit is nu net hetgeen wat ontbreekt in dit bericht van het RIVM. Jammer.

 2. edit:Links gewijzigd naar web.archive.org, WHO heeft vele pers-berichten verwijderd.
  Quote van het forum: (door Glycerine)

  Okay, laten we de integriteit van ons RIVM in deze eens onderzoeken. Lees en oordeel daarna. Even de tijd nemen en echt alles doorlopen, anders begrijp je het niet, dus geen snelle hap, lol:

  Onder aan de factsheet e-cig staat:
  Uitgegeven door
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
  http://www.rivm.nl
  http://www.tabakinfo.nl
  tobaccoresearch@rivm.nl

  Aha, hier lees ik dat het RIVM een dienst is van ons Ministerie van VWS: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/diensten-en-instellingen

  Laten we dat tobaccoresearch van RIVM verder onderzoeken, startend met het begin:

  Zie: http://web.archive.org/web/20131031072638/http://www.who.int/inf-pr-1999/en/pr99-04.html

  WHO launches partnership with the pharmaceutical industry to help smokers quit

  “The WHO European Partnership Project on Tobacco Dependence is being set up with the objective of reducing tobacco related death and disease among smokers. The Partnership Project, which is open to both private, non-commercial and public sector partners, will support implementation of the key strategic goals of the World Health Organization’s Tobacco Free Initiative.

  “The strength of the Partnership Project lies in the fact that it has brought together three major pharmaceutical companies, Glaxo Wellcome, Novartis Consumer Health and Pharmacia & Upjohn, all manufacturers of treatment products for tobacco dependence, to support a common goal that will have a significant impact on public health. The Project provides a model which can provide a basis for future partnerships with the private sector in other important health areas.”

  Zie de volgende informatie over de WHO Tobacco Free Initiative. de naam van RIVM gaat vallen (het kwartje valt verderop. )
  http://web.archive.org/web/20090517163249/http://www.who.int/tobacco/global_interaction/toblabnet/history/en/index.html
  En ze werken samen met:
  http://www.who.int/tobacco/about/partners/en/index.html
  Zie er tussen staan “Globalink”, huiver, huiver: HET internationale netwerk van de zealots/anti-rook extremisten.

  Nu de linken van bovenstaande met het RIVM, om het kwartje wat te laten vallen:
  http://web.archive.org/web/20131028191033/http://www.who.int/tobacco/about/partners/collab_centers/cc_tob_rivm/en/index.html
  Met als toetje:
  http://www.who.int/tobacco/industry/product_regulation/tobreg/opperhuizen/en/index.html

 3. De betrouwbaarheid van het RIVM is in vele opzichten te betwisten, blijkt ook nu weer. Ze baseren zich op oude onderzoeken, die al lang weerlegd zijn. Voordat ik begon met dampen, was voor mij al zeer duidelijk, dat het RIVM onbetrouwbaar is gebleken i.v.m. vaccinaties. Ik heb mij 9 jaar ingelezen over vaccinatieschade bij kinderen. Vreselijk, wat ik daarbij ben tegengekomen. Gemelde schade, vaak heel ernstig, wordt stelselmatig onder de mat geveegd door het RIVM. Ouders staan met zwaar invalide en overleden kinderen in de kou. En dat zijn er veel meer, dan bekend is. Het RIVM verkondigt weloverwogen onwaarheden over deze materie, alleen maar om de vaccinatiebereidheid hoog te houden, waar de farmacie wel bij vaart.

  Ik ben er van overtuigd, dat het RIVM niet onafhankelijk is van de farmacie en de farmacie is er op alle fronten bij gebaat, dat zo min mogelijk mensen kiezen voor een gezonder alternatief voor het roken.

  Immers alleen de nicotine-houdende rookvervangers van de farmacie zijn gezond???

  Voor mij is duidelijk, dat zowel de farmacie en de tabaksfabrikanten hun inkomen zullen zien slinken, door de komst van de damper. De farmacie ook nog eens op lange termijn, omdat minder mensen ziek zullen worden. Om over het gemis aan accijnzen voor de overheid maar niet te spreken.

  Overheid, RIVM, is dat niet dezelfde club?

  Voor wat betreft het dampen, heb ik gemengde gevoelens: Enerzijds is het goed, dat veel mensen overstappen op dampen v.w.b. hun gezondheid en de verscheidenheid aan aangeboden artikelen.
  Anderzijds denk ik ook, dat de dampgroep nu wereldwijd erg groot aan het worden is en dat is een alarmsituatie voor de farmacie, de tabaksfabrikanten en de overheden. Deze machtige driehoek houdt elkaar in stand en zij zien hun winst almaar kleiner worden. Hoe groter de groep dampers wordt, hoe harder deze machtige drie-eenheid zal strijden. Zij hebben ook de media grotendeels in hun macht.

  Dit was het wel weer even.

 4. Ik wil even opmerken dat e-roken niets met vaccinatie van doen heeft, en al helemaal niet met de complot theorieën rond vaccinatie. Laten we het vooral over het onderwerp e-roken houden voordat ze ons met complot theorie aanhangers gaan vergelijken.

  • Op dit moment is de e sigaret waanzinnig populair aan het worden. Ik begrijp dat de overheid zich zorgen maakt. De e sigaret is het zoveelste nieuwe product op de verslavingsmarkt. Ik ben zelf overgestapt van de sigaret naar de e sigaret. De nicotine in een e sigaret is net zo verslavend als die in een gewone sigaret

   MAAR:
   Het aantal schadelijke stoffen dat erin zit is vele malen lager dan in een gewone sigaret. Dit uit zich bij mij in en betere conditie. Met sigaretten kon ik de doses nicotine die erin zit niet beheren, met een navulbare e-sigaret (deze willen ze nu juist gaan verbieden) kan dit wel. Dit helpt bij het afbouwen van de verslaving.

   Volledig afgekickt ben ik nog niet, een heel eind geminderd ben ik wel. Bij het eerste bericht van het RIVM dacht shit ik koop wel weer een pakkje shag. Dit is een slecht idee natuurlijk.

   Beste luitjes bij de overheid, wees eens eerlijk in plaats van paniek te zaaien! Ja roken is slecht en dampen is slecht. In beiden zitten slechte stoffen maar in de een minder als het ander. Oh ja en als je het over die stoffen hebt vermeld dan ook even waar het nog meer inzit. Formaldehyde zit bijvoorbeeld ook in kleding, ontsmettings en schoonmaakmiddelen.

 5. RIVM en Gezondheidsraad publiceren wat de tabakslobby voorschrijft. Her en der wordt nog wel eens ‘een pakje sigaretten’ voor de moeite uitgedeeld. Wetenschappelijk gezien zijn beide instituten een aanfluiting, waar mensen uit de industrie werken, die zij moeten beoordelen. WC eend adviseert WC eend. Een goudmijntje, wat men niet makkelijk op zal geven. Door e-roken komen er minder accijnzen binnen, en wordt er minder tabak verkocht, dan is natuurlijk elke gewenste uitkomst van onderzoek mogelijk.

 6. De e-sigaret is meer een concurrent voor de farmaceutische nicotineindustrie dan voor de tabaksindustrie. Én voor de anti-rokenlobby.

  Een van de belangrijkste tabaksonderzoekers bij RIVM, Antoon Opperhuizen, is iemand die een belangrijke rol speelt bij de afdeling TobReg van de WHO die op zijn beurt weer gesponsord wordt door nicotinepleisterfabrikant Pfizer.

  Dat geeft al aan dat dit onderzoek niet objectief kan zijn.

 7. Goede morgen (nog net),

  Ik kan het niet laten hier ook op te reageren.

  Het Roddel Instituut voor Volksverlakkerij en Misinformatie heeft weer toegeslagen.

  Niemand heeft ooit beweerd, dat dampen gezond zou zijn.
  Het is alleen gezonder dan traditioneel roken, wat ook aangetoond werd door allerhande onderzoeken en instituten wereldwijd EN van wereldfaam.

  Ook natuurlijk moeten de spullen buiten bereik van kinderen blijven, net als die wasmachinesnoepjes enz.enz.
  Maar je mag toch verwachten, dat normale ouders met enig gezond verstand daar rekening mee houden, niet dan??
  Het lijkt wel alsof zulk soort onderzoeksinstituten niets beters te doen hebben en hun bestaan proberen te verantwoorden door zulk soort geleerde onzin te verkopen.
  Wel typisch, dat men vele malen genuanceerder was tijdens het “8 uur journaal” vergeleken met eerdere uitzendingen bij RTL.

  En laten we nou even serieus zijn….wie hecht er nou nog enige waarde aan die idioten in Brussel, waarvan het merendeel bestaat uit in “eigen” land mislukte politici met een maandsalaris en bonussen/snoepreisjes/commissies ter verheerlijking van zichzelf??
  Die heer uit Litouwen denkt alleen maar aan de giga aantallen sigaretten die via zijn land de EU binnengesmokkeld worden.
  Opdoeken die handel en leve de E-sig!!
  Met andere woorden: KEEP ON VAPING.

  Met dampende groeten
  W. van Bussel

 8. Dank voor de waardevolle toevoegingen en commentaren op het rapport. Het geeft een genuanceerdere invalshoek dan het rapport alleen. En een beetje humor af en toe heb ik ook gewaardeerd: ‘ een kind kan ook stikken in een legoblokje’ 🙂 ‘condooms met aardbeismaak zijn toch ook niet bedoeld voor kinderen’ 🙂 Goed gedaan!

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Is RIVM-onderzoek sluwe aanval op e-sigaret? – Ikwilstoppenmetroken.nu> Succesvol Stoppen Met Roken
 2. RIVM Rapport elektrisch roken: misleidend! | Rudy's Krabbels

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.