Brief aan de voorzitter der Tweede Kamer

Betreft: Plenair debat over de nieuwe Tabakswet, dd 28 januari 2016 vanaf 19.30u

Geachte mevrouw de Voorzitter der Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Graag wil Stichting Acvoda het plenaire debat over de nieuwe Tabakswet van 28 januari a.s. aangrijpen om nogmaals te wijzen op de desastreuze gevolgen van die wet op het tabaksontmoedingsstreven van de regering en de gevolgen voor mensen die nog niet zijn overgestapt van roken naar dampen.

Nieuwe Tabakswet werkt drempelverhogend voor rokers die willen overstappen

De nieuwe Tabakswet is er blijkbaar vooral op gericht om ervoor te zorgen dat jongeren niet gaan roken en daarbij is de angst van de regering groot dat nieuwe producten zoals de e-sigaret aantrekkelijk zijn voor jongeren. Dit zijn echter emotionele argumenten waar nog steeds geen enkele wetenschappelijke basis voor is, en die niet de grondslag zouden mogen vormen voor beleid.

Stichting Acvoda onderkent dat het belangrijk is dat er niet weer een nieuwe generatie rokers ontstaat. De leeftijdgrens voorziet daarin al voor een heel groot deel, aangezien mensen na hun 18e vaak niet meer beginnen met roken. Voor het zogenaamde ‘gateway’ effect van de e-sigaret, dwz dat het gebruik van de e-sigaret een opstap zou vormen naar het roken van tabak, is nog steeds geen bewijs gevonden. Eerder zou de e-sigaret beschouwd kunnen worden als een ‘gateway out’, een manier om van het roken af te komen.

De nieuwe Tabakswet echter, legt forse beperkingen op aan de verkrijgbaarheid van dampwaren, zoals tankjes, drippers en eliquids. En juist deze beperkingen zullen ertoe leiden dat mensen die nu nog roken, met andere middelen niet hebben kunnen stoppen, de overstap veel moeilijker zullen maken.

Stagnerende innovatie

Met de invoering van de nieuwe Tabakswet zal de markt voor dampwaren stagneren, omdat maar weinig producenten en importeurs de financiële middelen hebben om te kunnen voldoen aan de notificatieplicht. De notificatieplicht zal er ook toe leiden dat innovatieve producten, die het dampen veiliger kunnen maken, de Europese markt niet meer zullen bereiken.

De Tabakswet bevoordeeld de tabaksindustrie ten nadele van e-sigaretbranche

De bedrijven die wél de middelen hebben om aan de notificatieplicht te kunnen voldoen, zijn juist de tabaksfabrikanten die in de e-sigaret een mogelijkheid zien om hun teruglopende inkomsten uit tabak te compenseren en die het geld hebben om dit op welke manier dan ook voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door het opkopen van succesvolle e-sigaret producenten.

De onafhankelijke producenten, vaak zelf ook gepassioneerde dampers, wordt het met deze wet nagenoeg onmogelijk gemaakt om nog nieuwe producten op de markt te brengen.Niet voor niets is het juist British American Tobacco die de eerste is om een e-sigaret te laten registreren als geneesmiddel voor de Britse markt.

De nieuwe Tabakswet legt beperkingen op ten aanzien van het maximaal toegestane nicotinegehalte dat verkocht mag worden, 20mg / ml. Voor de meeste rokers is dat gehalte genoeg om van het roken af te kunnen blijven. Er is echter ook een substantiële groep mensen die een hoger nicotine gehalte nodig heeft om de sigaret te kunnen laten liggen. En met de apparaten die met de nieuwe Tabakswet nog worden toegestaan, is een hoger nicotine gehalte nodig om rokers succesvol te laten overstappen, zodat ze met roken kunnen stoppen. Het is juist om die reden dat de minder efficiënte, door de tabaksindustrie geproduceerde ‘cigalikes’ een veel hoger nicotinegehalte per ml bevatten, vaak wel 48 mg/ml, slim verborgen in misleidende opdruk op de verpakkingen.

De vermeende schadelijkheid van nicotine

Stichting Acvoda is van mening dat de beperkingen die bij wet worden opgelegd niet in verhouding zijn tot de risico’s die mensen lopen bij gebruik. Steeds meer wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de LD50 voor nicotine zoals die nu gehanteerd wordt, veel te hoog is en dat nicotine veel minder risico voor de volksgezondheid oplevert dan algemeen wordt gedacht. Waarom zou de nicotine in een e-sigaret schadelijker, giftiger of verslavender zijn dan de nicotine in nicotinekauwgum of –pleisters?

Ook in dampvloeistof wordt doorgaans nicotine van farmaceutische kwaliteit gebruikt. Helaas wordt dát niet als verplichting in de nieuwe Tabakswet vastgelegd… Dat de schadelijkheid van dampvloeistof alleszins meevalt, blijkt ook uit de meldingen die de afgelopen jaren zijn gedaan bij het Nationaal Vergiftigingscentrum. Niemand is overleden na huidcontact of inname van dampvloeistof, ook geen kleine kinderen. Het aantal meldingen bedroeg in 2014 slechts 44, dat staat in geen verhouding tot meldingen over bijvoorbeeld blootstelling aan vrij verkrijgbare schoonmaakmiddelen die chloor bevatten.

De schadebeperkende potentie van de e-sigaret

Stichting Acvoda meent dat de regering zich onvoldoende bewust lijkt te zijn van het schadebeperkende potentieel van de e-sigaret. Zodoende wordt de e-sigaret omgeven door regels die drempelverhogend werken, zodat roken nog steeds de gemakkelijkste optie blijft.

Het is met name de variatie aan smaken die nog verkrijgbaar is, die bijdraagt aan het succes van de e-sigaret. Stichting Acvoda maakt zich zorgen omdat bepaalde woordvoerders van politieke partijen lijken aan te sturen op een verbod op ‘aantrekkelijke smaken’. Wat er in dat geval overblijft zijn zogenaamde ‘tabakssmaken’ en menthol, terwijl dampers juist géén tabak meer willen! Sterker, de meeste dampers zijn er trots op dat ze zich hebben losgeworsteld van de producten van de tabaksindustrie.

Stichting Acvoda neemt aan dat zij de regering niet hoeft te wijzen op het aantal mensen in Nederland dat jaarlijks sterft aan de gevolgen van tabak en op de maatschappelijke gevolgen die roken heeft (zoals het ontstaan van chronische en invaliderende ziekten als COPD). De   e-sigaret heeft de potentie om het aantal rokers drastisch te verminderen en de maatschappelijke gevolgen te beperken, mits het een kans krijgt om de tabakssigaret te verdringen. Ik wijs u daarom graag op de meer dan 100 Dampverhalen op de website van Acvoda die bewijzen dat de e-sigaret wel degelijk helpt om te stoppen met roken. Juist daarom is Acvoda er trots op uitgenodigd te zijn om mee te werken aan de voorlichtingsavonden van het Trimbos-instituut voor POH’ers over de e-sigaret bij stoppen met roken.

De e-sigaret normaliseert niet het roken van tabak

De e-sigaret normaliseert het roken niet, want de apparaten die niet door de tabaksindustrie worden ontwikkeld lijken in de verste verte niet op een sigaret. De geur van de damp is over het algemeen niet storend voor omstanders en naar verwachting zal het lopende onderzoek van het RIVM aantonen dat ‘meedampen’ niet schadelijk is voor omstanders, in lijn met eerdere onderzoeken naar de gevolgen van ‘passief meedampen’ in het buitenland.

Nieuwe Tabakswet leidt tot ontstaan van een ‘grijze markt’

Voor de ‘gevorderde damper’ zullen de gevolgen van de nieuwe Tabakswet nauwelijks merkbaar zijn. Gevorderde dampers hebben sinds de invoering van het Tijdelijk Warenwetbesluit voor de e-sigaret fors gehamsterd, zodat zij de komende jaren ruim voorzien zijn van de apparatuur van hun keuze en dampvloeistof naar hun keuze. Gevorderde dampers hebben al lang manieren gevonden om aan hun spullen te komen, het zijn de mensen die nu nog roken die het hardst worden getroffen. In bijvoorbeeld Singapore is het ten strengste verboden voor burgers om een e-sigaret te bezitten of te gebruiken. Toch is er een levendige dampgemeenschap in Singapore die de strenge regels en straffen weet te omzeilen en nauwelijks moeite heeft om aan dampvloeistof en damp-apparaten te komen.

Een krimpende markt

Veel gespecialiseerde verkopers en producenten zullen onder de nieuwe wetgeving hun activiteiten moeten staken; dat effect begint nu al merkbaar te worden sinds de invoering van het Tijdelijk Warenwetbesluit voor de e-sigaret. Ook het ‘display’verbod in de nieuwe Tabakswet heeft verstrekkende gevolgen voor rokers die willen overstappen. Zo zullen nieuwe dampers niet meer de mogelijkheid hebben tot een ‘try before you buy’, alweer een drempelverhogende maatregel; een e-sigaret is immers fors duurder dan een pakje sigaretten en niet elke e-sigaret is geschikt voor elke (ex-)roker.

Tot slot

Stichting Acvoda verzoekt u nederig deze brief niet naast u neer te leggen, maar onze argumenten te overwegen tijdens het plenaire debat op 28 januari over de nieuwe Tabakswet.

Hoogachtend,

Muriël Schipper

Voorzitter Stichting Acvoda

Over Muriël Schipper 11 Artikelen
Sociale professional met hart voor dampers en passie voor communicatie. Ooit afgestudeerd als gezondheidsvoorlichter en daarom groot voorstander van de e-sigaret. Voorzitter geworden omdat dampers een stem moeten hebben richting politiek en publieke gezondheidszorg. En zelf ook zeer tevreden damper natuurlijk!

3 Comments

  1. Sinds lange tijd damp ik en sinds een week of drie nu ik een andere e-sigaret heb een mod ben ik helemaal van het roken af en ik ben daar erg blij mee. Ik ben weer gaan sporten en ik ben veel gezonder gaan eten etc. Heerlijk ik voel mij er erg gelukkig bij. Ik hou per week meer over om gezondere producten te kopen. Top deze brief en ik hoop dat het de regering inderdaad om de gezondheid gaat en niet om de euro’s. Dank u voor de inzet die Acvoda voor dampers doet. MvG L de Gier

  2. sinds een maand damp ik en oh zo blij hiermee! Ik krijg meer lucht, voel me beter, mijn longen beginnen de prut van die vieze sigaretten op te ruimen! We kunnen nog wel die vieze sigaretten bij de appie kopen, maar het betere en goedkopere alternatief niet?? De Nederlandse regering zou er juist goed aan doen het als medisch te behandelen, dan snappen de jongeren juist dat de ziekte ” verslaving” niet iets is wat zij willen!

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Acvoda: Brief aan de voorzitter der Tweede Kamer |
  2. Acvoda: Brief aan de voorzitter der Tweede Kamer - Hotcoil Digital Media

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.