De strafzaak tegen de tabaksindustrie.

Het was de afgelopen dagen het nieuws van de dag, de strafzaak tegen de tabaksindustrie. Keer op keer kreeg Acvoda de vraag of zij zich ook zou aansluiten bij deze rechtszaak. Ook nu het Openbaar Ministerie geen mogelijkheden tot een rechtszaak ziet en en de aanklagers naar Het Hof gaan zal deze vraag weer opspelen. Acvoda heeft zich heel bewust niet aangesloten bij deze strafzaak en zal dit ook niet doen tijdens het hoger beroep. Volgens ons is deze hele rechtszaak niet veel meer dan één groot mediacircus.

Pas nadat in de media gewag werd gemaakt van de rechtszaak hebben veel partijen zich aangesloten als een soort #metoo. Waarschijnlijk meer uit morele overwegingen dan om daadwerkelijke inhoudelijke redenen. Acvoda is evenals het Openbaar Ministerie van mening dat de rechtszaak onvoldoende inhoudelijke grondslag heeft.
Iemand die in deze tijd nog wil beweren dat rokers ‘gedwongen’ zijn te roken en dat daardoor de tabaksindustrie ‘poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid in geschrifte’ ten laste gelegd kan worden, heeft met zijn kop in het zand gezeten.

43e91837-f848-444a-b13a-386549f71d02

Natuurlijk is het verschrikkelijk voor de velen die lijden aan aandoeningen die het gevolg zijn van roken. Dat staat buiten kijf. Het is ook een feit dat de tabaksindustrie in het verleden verderfelijke dingen heeft gedaan. Feit is echter ook dat ze daarvoor berispt zijn. Sindsdien houden ze zich, voor zover wij weten, strikt aan de wet. Dat hun gedrag door velen als moreel verwerpelijk wordt gezien is een feit. Echter is dat geen grond voor een aanklacht. Temeer omdat niemand ooit gedwongen werd te roken en het sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw algemeen bekend werd dat het roken van tabak heel erg slecht is voor de gezondheid.

Maar bovenal, en dat is voor Acvoda de meest zwaarwegende reden om geen aansluiting te zoeken, zien wij onszelf absoluut niet als partij in deze rechtszaak. Acvoda is niet tegen roken, net zo min als dat Acvoda niet per definitie pro-dampen is. Dat zal velen verbazen, en behoeft misschien enige toelichting. Acvoda vindt dat iedereen van volwassen leeftijd de vrijheid moet hebben om zijn of haar eigen keuzes te maken. Daarbij dient echter de zeer duidelijke kanttekening gemaakt te worden dat mensen dienen te beschikken over feitelijk juiste informatie opdat ze in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.

db10e688-91f5-40e8-9f8f-bd3afd78e08e
Iets eng maken is geen kunst. DMHO=H2O=Water

Acvoda heeft zich tot doel gesteld om iedereen te voorzien van correcte informatie, gebaseerd op bewezen feiten en gedegen onderzoeken, aangaande de e-sigaret. Helaas wordt er nog steeds erg veel feitelijk onjuiste informatie verspreid, zelfs door bronnen waar je dat absoluut niet van zou mogen verwachten, zoals officiële (overheids)instanties en artsen. Deze valse informatie lijkt geen ander doel te hebben dan het in een kwaad daglicht stellen van de e-sigaret en potentiële gebruikers erbij vandaan te houden.

Acvoda wil aan deze onterecht negatieve beeldvorming van de e-sigaret een einde maken door zoveel als mogelijk een tegenwicht te vormen door mensen te voorzien van feitelijk juiste informatie over de e-sigaret. Informatie gebaseerd op degelijke onafhankelijke onderzoeken en gebaseerd op bewezen feiten. Zo promoot Acvoda de e-sigaret als een manier om succesvol te stoppen met roken. Dat doen we omdat de feiten inmiddels bewijzen dat het de meest succesvolle manier van stoppen met roken tot nu toe is. We luiden waar mogelijk de noodklok bij beleidsmakers omdat we niet willen dat er beleid gemaakt wordt op basis van onderbuik-, of angstgevoelens, of misschien nog wel erger, op basis van financiële overwegingen. Beleid dient gestoeld te zijn op feiten en primair de volksgezondheid te dienen. Daarom ageren we ook tegen mensen als Wanda de Kanter of Pauline Dekker die willens en wetens de e-sigaret proberen te demoniseren, puur en alleen omdat zij menen te kunnen vinden dat hun eigen overtuiging (die van geheel onthouding) de enige juiste is. Alhoewel hun bedoelingen goed zijn, tonen de feiten inmiddels onweerlegbaar aan dat  ‘Harm Reduction’ een oneindig veel positiever effect heeft op de gezondheid van de totale bevolking, dan het principe van ‘geheelonthouding’ ooit heeft bewerkstelligt. Maar ook informatie die niet per definitie positief is voor de e-sigaret zal Acvoda naar buiten brengen, zolang deze informatie maar gestoeld is op gedegen onafhankelijk onderzoek.
Op die manier hopen we dat mensen zien, lezen of horen dat er meer is dan de bestaande anti-rook-retoriek doet vermoeden. En dat men daarmee inziet dat veel van de desinformatie in de media niets meer of minder is dan ongegronde bangmakerij. Maar welke keuze één ieder uiteindelijk maakt, hoe slecht die keuze wellicht ook moge zijn voor de gezondheid, daarvan vindt Acvoda niets.

Daarnaast vragen we ons ten zeerste af wie er gebaat is bij deze rechtszaak? Stel dat de aanklagers, die nu in hoger beroep gaan, deze rechtszaak alsnog winnen, wat gebeurt er dan? Acvoda vraagt zich af wie dan de werkelijke verliezers zijn? We vermoeden dat dat zomaar eens de mensen zijn die de aanklagende partijen juist pretenderen te willen helpen.
De gehele stoppen-met-roken-industrie (want een industrie kun je het ondertussen gerust noemen) is inmiddels uitgegroeid tot een beweging die zich bediend van dezelfde tactieken als de tabaksindustrie die ze zo vurig willen bestrijden. Het willens en wetens verspreiden van angstverhalen en feitelijke onjuistheden over e-sigaretten is net zo erg als het verspreiden van onjuiste informatie over echte sigaretten. En daarmee doen ze dus exact hetzelfde als waar ze de tabaksindustrie van betichten. Koste wat het kost, zo lijkt het, willen ze de mensen weg houden bij de e-sigaret. Bedenk eens beste lezer, welke industrie kent u, die zichzelf tot doel gesteld heeft om zichzelf z.s.m. overbodig te maken?
Acvoda gelooft niet dat de gehele anti-rook-lobby bestaat uit louter idealisten, maar zeer waarschijnlijk in veel gevallen uiteindelijk ook gewoon gedreven wordt door financiële motieven en belangen. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat deze sector er zorg voor wil dragen dat men genoeg mensen overhoudt die roken, om zo hun inkomen veilig te kunnen blijven stellen. Waarom zou je anders een middel, waarvan de cijfers aantonen dat meer dan 60% van de gebruikers er succesvol mee kan stoppen met roken, niet aanbevelen terwijl hun eigen methodieken op zijn best slechts enkelvoudige cijfers laten noteren? Voor ons valt met geen andere reden te verklaren waarom de anti-rook lobby zich zo stoïcijns blijft verzetten tegen een hulpmiddel dat zich aan het aftekenen is als de grootste revolutie in de gezondheidszorg tot nu toe. Zelfs als gezondheidsorganisaties in andere landen het omarmen, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek het aantoont en miljoenen gebruikers wereldwijd getuigen van het succes, blijft men in Nederland sceptisch en afwijzend.
Acvoda kan en wil zich daarom niet verenigen met de zienswijze en manier van handelen van de anti-rook lobby en ziet dan ook geen enkele reden om zicht te vereenzelvigen met dergelijke partijen, laat staan hen te ondersteunen bij hun missie.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.