COP-6: Europese dampers uiten kritiek op plannen WHO

cropped-evun_blogspot

22 september 2014

Geachte Dr. Margareth Chan

Er is nog nooit iemand gestorven of heeft zelfs een ziekte ontwikkeld door te dampen. Anderzijds sterven miljoenen door het inhaleren van rook, uitlaatgassen en industriële pollutie. Dampen zal niet het wondermiddel zijn voor alle rokers, maar het zal buiten elke twijfel deze dodelijke tol reduceren. De enige vraag die onbeantwoord blijft is met hoeveel. Maar als slechts één leven gered kan worden, dan overstijgt het zeker alle visuele overlast die de aanblik van damp kan hebben voor sommigen. U kunt moeilijk bepleiten dat zulk een ongemak meer waard is het menselijk leven zelf, ook al gaat het om het leven van een zwaar geminachte roker.

We noteren dat overal waar dampen populair wordt, de verkoop van tabaksproducten significant vermindert. Hoe kan u beweren dat hierdoor “het roken genormaliseerd wordt” (een uitdrukking die in wezen betekent “een visuele overlast bezorgt”). Als u gelijk zou hebben, zouden we een stijging van de tabaksverkoop waarnemen, wat inderdaad een bedreiging voor de volksgezondheid zou zijn. Aangezien het tegendeel waar is, ligt het enige probleem met dampen bij diegenen die overstuur raken door hetgeen wat ze zien.

U bent zeker op de hoogte dat de damp revolutie geïnitieerd en volledig gefinancierd werd door de dampers zelve. Geen belastinggeld werd hiervoor gebruikt. Maar u wenst dat de samenleving grote sommen geld spendeert niet alleen aan het beperken en verbannen van dampen om aldus rokers de uitweg te ontzeggen waar ze voor gekozen hebben, maar ook om grote desinformatiecampagnes te financieren die beweren dat dampen net zo gevaarlijk is als roken – enkel omdat de aanblik van het product enkelingen niet aanstaat.

Mogen wij suggereren dat de volksgezondheid gebaat zou zijn met een minder kostbare en meer doordacht gebruik van overheidsmiddelen. Waarom niet pleiten voor een doordachte regulering gebaseerd op objectief wetenschappelijk onderzoek, rekening houdend met alle reeds uitgevoerde studies? In plaats van de hysterische reactie omwille van iets dat niet werd ontwikkeld door de farmaceutische industrie en dus hun normale procedure van goedkeuring niet heeft gevolgd. Waarom niet de tijd nemen om alle belanghebbende te raadplegen, inclusief de gebruikers zelve, om de beste weg te vinden om deze levensreddende technologie te promoten? Waarom in hemels naam tracht u dit te wurgen onder het gewicht van een ongefundeerd en vrijheidsberovend dictaat?

De WGO [WHO, red] lijkt vastberaden om rokers als patiënten te beschouwen, die enkel door formeel goedgekeurde medische producten behandeld mogen worden. En als zulke patiënten die behandeling weigeren (of wat eerder het geval is indien die behandeling volslagen nutteloos blijk te zijn) ze dan te beschouwen als rebelse kinderen, niettegenstaande hoe efficiënt hun aanpak ook zal wezen, waarvan hun oplossingen verplettert moeten worden wat ook de financiële en menselijke kost mogen wezen.

Wij als vertegenwoordigers van miljoenen Europese dampers, en zelf dampers zijnde, hebben de ervaring met de inefficiëntie van de traditionele farmaceutische middelen. Uzelf bent vast op de hoogte, ondanks de commerciële propaganda hieromtrent, van het enorme faal percentage van deze producten. U zult ook vast wel geconstateerd hebben dat ondanks zij zwaar gepromoot worden en in vele gevallen zelfs terug betaald worden met overheidsgeld van de gezondheidszorg dat de prevalentie van roken stagneert in de meeste landen en het roken onder de jongeren zelfs is gestegen. U zult ook wel gemerkt hebben dat er drie grote uitzonderingen zijn de VS, het VK en Frankrijk, waar het tabaksgebruik is verminderd. Het is zeker geen toeval dat dit net gebieden zijn waar de verkoop van elektrische sigaretten relatief onbelemmerd is met als resultaat dat de markt bloeit.

Natuurlijk mag de WGO gefeliciteerd worden met het werk dat ze verricht hebben om omstanders te beschermen tegen passief roken. De elektronische sigaret heeft het potentieel om het traditionele roken van tabak te verdringen. U moet dan ook ingenomen zijn met het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat passief dampen niet meetbaar schadelijk is. Dus waarom insinueert u het tegendeel? Waarom beschouwt u dampers net zo gevaarlijk als rokers? En waarom behandelt u beide zonder onderscheid als paria’s?

Waarom staat u toe dat een van uw officials claimt “The most dangerous thing about this product (e-cigarette) is that the nicotine goes directly to the lungs while regular cigarettes have a filter”? En een andere, die beweert dat “smart marketing and inadequate information on the nicotine content in e-cigarettes has created a false impression that these devices are not as harmful as regular cigarettes”? Of nog een ander die ten overstaan van de ENVI commissie van het Europese Parlement een presentatie geeft die volgens specialisten bestond uit het selecteren van negatieve studies waaruit moet blijken dat e-sigaretten slecht zijn, terwijl bewust deze die suggereren dat e-sigaretten nuttig zouden kunnen zijn bij het helpen van mensen om te stoppen met roken bewust doodgezwegen worden?

Bent u verbaasd dat we boos zijn omdat uw organisatie de mensen die het meest direct betrokken zijn: de dampers, straal negeert. Omdat we aan de kant worden geschoven als ogenschijnlijke poedels van de tabaksindustrie; een industrie waarvan we zelf de bedoelingen in feite hoogst verdacht vinden; omwille van de indruk die uw organisatie geeft om in een ongezonde belangenvermenging met de farmaceutische industrie te handelen?

Welke waarde moeten we hechten aan het recente WGO rapport dat beweert “We weten niet genoeg’’, dit na reeds zeven jaren van wetenschappelijk onderzoek? Dit klinkt eerder als het niet willen weten. Het enige inhoudelijke argument om de draconische maatregelen die dit rapport voorstelt te ondersteunen is dat er een bepaalde visuele gelijkenis met het roken van tabak bestaat. Het rapport negeert volledig elk onderzoek dat werd gedaan door vrijwel alle toonaangevende wetenschappers op het gebied van dampen dat verwijst naar het belangrijke voordeel van e-sigaretten voor de volksgezondheid en dat concludeert dat het gebruik massaal zou aangemoedigd moeten geworden. De WGO lijkt bewust onwetendheid te willen verspreiden ter ondersteuning van haar anders ongefundeerde maatregelen. De deelnemers aan de komende COP-6 kunnen zeker gebaat zijn met advies op basis van echt, onvervalst onderzoek.

Ondertussen adopteren rokers zonder enige overheidssteun of aanmoediging van gezondheidsinstanties de elektrische sigaret en haar meer geavanceerde varianten. Zij minderen of stoppen helemaal met hun tabaksgebruik. In sommige landen waar de verkoop niet onrechtmatig verbannen werd hebben zij dit gedaan met snus, een ander efficiënt product om de risico’s in te perken. Al wat we vragen is om dit verder te mogen doen, steunend op onze eigen inspanningen en met de steun van onze standaardisatie-instituten om de veiligheid en de kwaliteit te garanderen.

De enige vraag die op COP6 gesteld zou moeten worden is de omvang van de steun die de WGO ons kan geven, en niet hoe we best aangemoedigd kunnen worden om terug naar de tabak te grijpen en om rokers in de klauwen te houden van machtige industriële belangen.

Waarom niet eens tonen dat u open kan staan niet enkel voor commerciële en politieke belangen, maar ook voor gewone mensen? Waarom ons niet uitnodigen om te spreken voor COP6

Laat Moskou getuigen van een echte volksrevolutie.

Hoogachtend,

European Vapers United Network

voor en in naam van de Onafhankelijke Dampers Verenigingen en Organisaties van België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Finland, Polen, Tsjechië en Hongarije.

Over Luc Van Daele 2 Artikelen
In Frankrijk woonachtige Vlaming. Onze liason met Aiduce. KnowledgeBase redacteur bij het KennisCentrum Elektrisch Roken

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.