Brief 95

Geachte,

Graag zou ik als medeliberaal en vvd-er graag uw standpunt vernemen inzake het voornemen van staatssecretaris Blokhuis betreffende het afschaffen van diverse smaken van de e-sigaret. De onderbouwing van dhr Blokhuis raakt in mijn visie kant nog wal. De gekozen insteek om jongeren hiermee van de e-sigaret af te houden, is in deze zeer bijzonder. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de rapporten welke dit zouden onderbouwen. Wanneer het daadwerkelijk zo zou zijn dat jongeren door exotische smaken verleid zouden worden richting de e-sigaret, dan zou ik me eerder afvragen hoe ze deze verkrijgen. Met de huidige regelgeving mogen ze deze niet kopen. Als dit toch gebeurt ligt het probleem eerder in de handhaving van het beleid dan bij de smaakjes.
Wanneer we kijken naar de Nederlandse branche, kunnen we concluderen dat deze er alles aan doet om binnen de huidige regelgeving een goed product aan te bieden. Niet dampen of roken is altijd het best natuurlijk, maar door de hoge eisen op het gebied van de vloeistoffen in Nederland, is het voor veel rokers een goed alternatief. Inmiddels zijn al 400.000 mensen hierdoor succesvol van de sigaret afgeraakt. Velen geven echter aan dat dit mede bepaald is door de smaak. Door een andere smaak dan tabak te gebruiken, wordt de verleiding om terug te vallen aanzienlijk minder. Wanneer je bijvoorbeeld een zoete smaak gewend bent is na een tijdje de tabakssmaak niet meer lekker. Het risico in deze is dan ook groot dat wanneer je deze smaken verbiedt dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. De alternatieven zijn zoals ze zich nu openbaren wellicht een groter bezwaar voor de volksgezondheid dan het Nederlands fabrikaat van goedgekeurde vloeistoffen. Dat dit door dhr Blokhuis niet als serieus genomen wordt in zijn afweging baart me best zorgen. Enige verdieping lijkt me hier op zijn plaats.
Ik zal u wat de alternatieven betreft graag attenderen op het feit dat de kans groot is dat mensen gaan experimenteren.  Aroma’s blijven ondanks een verbod gewoon verkrijgbaar. Echter zijn deze niet gemaakt en getest om te dampen. Wanneer we kijken naar bekende gevallen waar de e-sigaret longschade hebben berokkend in het buitenland, moeten we concluderen dat er een vloeistof is gebruikt welke hiervoor niet is ontwikkeld. Ik neem aan dat we deze perikelen in ons land willen vermijden. Een tweede alternatief is de handel vanuit het buitenland. Op diverse webshops kun je dergelijke vloeistoffen ook na een verbod nog gewoon bestellen. Dus ook de zogenaamde jeugd waar dhr Blokhuis heel zijn verhaal aan ophangt. Gezien de controle in het buitenland minder is dan in ons land, voorzie ik hier ook een groot risico. Alleen al hierom lijkt een verbod geen enkele toegevoegde waarde. De mensen die dampen gaan hierdoor niet stoppen en de jeugd vind heus wel zijn weg. De opbrengst van dit voorstel lijkt nihil. Behalve voor de branche. Deze zal hierdoor behoorlijk geraakt worden en zullen omzet verliezen.
De branche bestaat momenteel uit veel lokale ondernemers die met de beste voornemens een eerlijke boterham willen verdienen. Ik ben het eens met het feit dat we roken zoveel mogelijk willen terugdringen en ook de e-sigaret moet natuurlijk voor niet-rokers niet aantrekkelijk zijn. Maar voor de verstokte roker is dit vooralsnog een prima alternatief. Uit eigen ervaring kan ik melden dat dit mij enorm geholpen heeft om van de sigaret af te komen. Gezien dat de branche continue meebeweegt in de veranderende regelgeving om niet rokers en jeugdigen buiten de deur te houden, is het niet fair om met deze loze maatregel hun voortbestaan nog verder dwars te liggen. Ik kan me vanuit het gedachtegoed van de vvd ook niet voorstellen dat wij als partij dit niet zouden meenemen in onze overweging.
Wanneer het zo zou zijn dat er inderdaad een probleem zou zijn vanuit het feit dat jongeren aan de e-sigaret gaan, lijkt een voorstel richting het beleid soortgelijk aan alcohol en roken beter passend. Dit heeft meer invloed dan een verbod welke meer negatieve consequenties heeft en geen voordeel. Mits deze gehandhaafd word natuurlijk. Zoals ik begrepen heb is de branche inmiddels in gesprek met dhr Blokhuis zijn adviseurs. Ik hoop dan ook dat vanuit de dialoog een verstandig besluit genomen wordt.
Ik ga er vanuit dat de vvd dit ook vanuit een breder perspectief bekijkt en verneem graag het standpunt.
Met liberale groet,

Dampt :
Rookt(e) :