Brief 31

Beste GroenLinks-fractie,

Al jaren ben ik lid van GroenLinks en al jaren ben ik lokaal actief in de gemeente xxxx. Er is nog nooit een thema geweest waarbij ik de gedachte kreeg om de fractie aan te schrijven. Ik ben van mening dat jullie doorgaans erg goed weten welke politieke lijnen jullie moeten volgen. Ik heb jullie mijn vertrouwen gegeven, door middel van mijn stem tijdens de Tweed Kamerverkiezingen. Toch wil ik met betrekking tot de discussie die is ontstaan omtrent de “smaakjes in e-liquids” een uitzondering maken.

Zoals jullie weten wil staatssecretaris Blokhuis, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, volgend jaar alle e-liquids met een smaak gaan verbieden. Alleen de e-liquids met een tabakssmaak mogen nog verkocht gaan worden. Het zwaarste argument dat hij hierbij opvoert is dat “jeugd” door de smaakje in de e-liquids aangetrokken worden tot het zogenaamde “dampen” en dus tot het roken.

Allereerst bestaat er een groot verschil tussen “dampen” en roken. Ik zelf ben ongeveer 30 jaar lang een roker van sigaretten geweest. Dit zeg ik niet met trots maar meer met schaamte omdat ik van de verslaving niet los kon komen. Ongeveer twee jaar geleden ontdekte ik het vapen, oftewel het “dampen”. Sindsdien heb ik geen sigaret meer aangeraakt. Gezien het feit dat vapen vele malen minder slecht dan roken is, merkte ik al vrij snel dat mijn longen stap voor stap meer vrij werden.

Bij het vapen wordt een vloeistof in dampvorm in je longen gezogen, hierbij krijg je dus niet zoals bij het reguliere roken allerlei schadelijke verbrandingsstoffen binnen. Het teer is daar een goed voorbeeld van.

Op dit moment vape ik de laagste nicotinewaarde die te verkrijgen is, 3 mg. Dit is nog minder dan in de oude zogenaamde light sigaretten. Vooropgesteld dat vapen niet gezond is, heeft het mijn lichaam toch zeer veel winst gebracht. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat het vapen vele malen minder schadelijk is dan het roken.

De nieuwe maatregel die staatssecretaris Blokhuis wil gaan nemen is voor mij een regelrechte straf. De e-liquids die overblijven zijn de liquids met een tababssmaak. Dat is nu juist de smaak waar ik vanaf wil! Ik wil met het vapen juist de gedachten aan het roken loslaten.

Zijn beredenering dat de jeugd wordt aangetrokken tot het vapen klopt niet. Ik ben zelf vader en mijn zoon en al zijn vrienden zijn van het roken afgestapt en zijn allemaal gaan vapen. De jeugd weet heel goed dat roken vele malen slechter is dan roken en ze stappen massaal over op vapen. Dit omdat ze weten dat hun longen minder snel aangetast gaan worden. De smaakjes zijn hierbij bijzaak!  Uiteraard weet ik dat niet roken en niet vapen het beste is.

Hier in de gemeente xxxx maken veel jongeren zich nog niet zoveel zorgen over de smaakjes-discussie. Ze zijn namelijk de afgelopen jaren al richting Duitsland gegaan om hun e-luiqid te kopen. Dit zeg ik met een lichte ondertoon. Het vapen en alles eromheen  is helaas niet Europees geregeld. Ik ben van mening dat we als Nederland weer gaan doorslaan en weer voorop willen lopen. Na het roken is nu het vapen waarop de pijlen gericht gaan worden. Dit terwijl we allemaal weten dat roken en vapen  qua effecten op de gezondheid totaal verschillende dingen zijn.

Ik ben overigens bang dat de maatregel alleen maar tot gevolg zal hebben dat de vape-shops in Nederland de deuren kunnen sluiten en dat de jeugd, maar ook de oudere vapers, hun liquids buiten Nederland gaan kopen. Zoals gezegd is er door veel vapers al een handelskanaal met o.a. Duitsland, Engeland, Ierland en zelfs de VS gevonden. Het Nederlandse verbod zal hierop weinig invloed hebben.

Ikzelf koop tot nu toe alles gewoon in eigen land en met mij veel oudere vapers. De nieuwe maatregel dwingt mij als het ware om ook uit te wijken richting bijvoorbeeld Duitsland.

Kortom, het verbod heeft geen effect op het gedrag van de jongeren, die vinden hun nieuwe kanalen wel. En ook ouderen zullen dit uiteindelijk wel gaan doen. Het resultaat is dat er uitsluitend kleine Nederlandse ondernemers in de vape-branche zullen omvallen.

Ik hoop dat de fractie in wijsheid tot een goede afweging gaat komen. Uiteraard hoop ik dat het verbod van de smaakjes in Nederland van tafel gaat. Ik denk dat het niet gaat werken.

Tot slot, ik besef me heef goed dat de fractie op dit moment belangrijkere zaken dan e-liquids aan het hoofd heeft. Jullie staan middenin het hele gebeuren rondom de Covid-19.

Daar wil ik jullie ook veel wijsheid in toewensen.

Hartelijke Groene- en Linkse Groet,

Dampt :
Rookt(e) :