Brief 187

Geacht,

Ik heb vernomen dat de huidige staatssecretaris en demissionaire regering een smaakvebod aankondigt voor e-sigaretten volgend jaar. Dit is een zeer onverstandige keuzen welk velen mensen, inclusief vele in mijn familie en sociale kringen, zou doen terug vallen naar echt roken wat 2/3 van hen waarschijnlijk zou gaan doden. Ik maak er geen geheim van dat ik zelf ook damp. Ik begon met echt roken toen ik 16 was. Niet met smaken, welk toen nog legaal waren, maar met een traditionele sigaret van een al rokende kennis. Niet lekker, maar zoals vele jongeren stoer proberen te doen ga je door juist met wat je wordt gezegd niet te doen. In mijn volwassen leven heb ik meerdere stop pogingen gedaan. Na de invoering van het horeca rookverbod in 2008 waagde ik mijn laatste poging welk wederom faalde zoals al die andere en besloot mij niet langer te frustreren met teleurstelling in falende stop pogingen en maar de rest van mijn potentieel verkorte leven te blijven roken. Echter in 2015 verhuisde ik naar Engeland voor mijn werk en hier kwam ik in aanraking met de e-sigaret. Oorspronkelijk trok het mij als roker aan omdat er geen accijns op lagen en het wettelijk onder geen gebruiksverbod valt. Al die maatregelen tegen roken lieten mij niet stoppen met roken, maar ze beperkte mij financieel situatie en mijn waardigheid wat enkel resulteerde in frustratie en radicalisering tegen anti-roken en daar wou ik maar al te graag vanaf. Dampen bood mij daar een potentiële optie daar waar traditionele stoppen met roken methodes consequent faalde. Daarboven op werd het toen steeds duidelijker dat e-sigaretten significant beter voor je zijn ter vergelijking met roken. Ik ben een damp winkel in gegaan waar ik duidelijke uitleg kreeg en meerdere variante eerst kon proberen. Eerst met een tabaksmaak ben ik de winkel uit gelopen, want natuurlijk dacht ik net als velen niet-dampers “ik als roker wil iets wat zo dicht mogelijk naar roken smaakt”, en dit werkte inderdaad geweldig… voor een paar weken. Ik was opslag rookvrij, iets wat geen ander stoppen met roken methode voor elkaar kreeg bij mij, en overigens de meeste rokers, en nog meer bijzonder was het dat ik stopte zonder de werkelijke intentie te stoppen dit keer. Echter na een paar weken dampen, begon ik de e-sigaret met tabaksmaak steeds onaangenamer te ervaren en helaas zetten mij dat aan weer een pakje sigaretten te kopen. Hier ontstond een situatie van dual use, waarna ik naar de damp winkel terug ging met mijn verhaal toen mijn vloeistof op was en zij adviseerde mij een aantal ander smaakjes te proberen ipv tabaksmaak. Vanille vla smaak sloeg aan bij mij en vanaf die dag heb ik 0 sigaretten gerookt. Ik ben nu al jaren rookvrij dankzij dampen en varieer tussen meerdere smaken en dit inspireerde mij mijn kennissen en familie in Nederland over te halen dezelfde switch te maken. Mijn vader, moeder, jongere zus, neef en rokende vrienden dampen nu variaties van vanille, tarcila, hazelnoten, koffie, kersen en meer waar ze nu mee afwisselen. Zonder deze smaken wordt dampen inderdaad onaantrekkelijk, onaantrekkelijk om te blijven doen ipv roken. Zonder smaken zouden we deels of volledig terug vallen op roken en één ding is zeker, dat is zeer dodelijk.

Dampen is minstens 95% minder schadelijk. Dit wordt al jaren herhaaldelijk bevestigd met jaarlijkse updates door PHE, RCP, cancer research UK, Lung foundation UK, ASH, enzovoorts en vele hoog gerespecteerde wetenschappers en medische specialist in het veld op een internationaal niveau. Steeds meer studies, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in the cochrane library, bevestigen de zogenaamde anekdotes van mij, mijn sociale kringen en andere dampers dat het een zeer succesvolle stop methode blijkt voor rokers om te stoppen met roken en werkelijk nergens ter wereld waar dampen populair is neemt roken toe. In andere woorden een zogenaamd gateway effect materialiseert zich nergens. Sterker nog, daar waar dampen al zware restricties heeft gekregen (bijvoorbeeld smaakverboden of op dokters recept only) of zelfs is verboden zien zelfs een trend breuk waar roken weer toeneemt of, in het meest optimistische scenario, plateau slaat.

Ik als stemgerechtigde Nederlander ben nu volledig gevestigde in Engeland, dus dit beleid zou geen effect op mij dampen hebben aangezien het VK volledig aanboord is met tabakschade reductie, maar in het belang om de mensen waar ik ziels veel om geef vraag ik u deze draconische maatregel te schrappen. Dit beleid gaat geen enkele positve bijdragen leven aan de volksgezondheid of voor wat het nog waard is vrijheid, het gaat enkel en alleen schade aanbrengen. Het zorgt dat roken van dodelijke sigaretten de enige optie blijft, het zorgt dat rokers die niet kunnen of willen stoppen zullen blijven roken, het zorgt dat er een grotere kans is op dual use ipv een volledige switch zoals ook het RIVM inmiddels bevestigde, het zorgt voor een zwarte markt met potentieel acute dodelijke cocktails (zoals al eerder gebeurde in de VS met THC vapes van de straat) een sterkte voet aan de grond krijgt en trends laten zien dat het risico nemende jongeren er niet van weerhoud te beginnen met roken. Punt is, een verbod levert geen enkel voordeel maar enkel veel nadelen.

PS

Ik schrijf deze brief naar meerdere politici, dus het volgende hoeft niet perse op u van toepassing te zijn, maar ik wil het volgende wel graag met ieder delen. Het is mij opgevallen en ook inmiddels zelf overkomen dat wanneer dampers, inclusief mijzelf in een beschaaft dialoog met politici op sociaal media proberen te gaan, we worden weggezet als tabakslobbyisten, uitgemaakt voor rottevis en onwaardig worden bejegend door bepaalde politici. Ik en vele gepassioneerde dampers binnen de gemeenschap, welk door elke politieke partij gaan, hebben niets te doen met de tabaksindustrie behalve dat we allen rokers waren in het verleden en daarmee de tabaksindustrie en de overheid royaal hebben betaald middels de aankoop van onze dodelijke consumptie. Wij zijn burgers waarover u bepaald wat wij wel en niet mogen, u dreigt ons iets te ontnemen wat ons leven aanzienlijk heeft verbeterd zonder enige consultatie en dat is geen bedreiging naar een industriële positie, het bedreigt ons leven. Meningsverschillen horen erbij, maar ik verwachte wel wat meer dan een kinderachtige beledigingronden van de mensen die ons beweren te vertegenwoordigen. Zij waar over dit gaat weten waar ik het over heb en ik hoop dat we in de toekomst wel fatsoenlijk meningsverschillen kunnen bespreken ipv te vervallen in smaad.

Vriendelijke groet,

Dampt :
Rookt(e) :