Brief 186

Geachte 2e Kamerleden,

In het licht van het aankomende verbod op e-liquid smaken, wil ik u graag attenderen op onderstaande artikelen van de Yale School of Public Health:

A Difference-in-Differences Analysis of Youth Smoking and a Ban on Sales of Flavored Tobacco Products in San Francisco, California
(JAMA Pediatr. Published online May 24, 2021)
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780248

Ban on flavored vaping may have led teens to cigarettes, study suggests (YaleNews, may 25, 2021)
https://news.yale.edu/2021/05/25/ban-flavored-vaping-may-have-led-teens-cigarettes-study-suggests

In deze artikelen wordt aangetoond dat het verbod op e-liquid smaken ertoe leidt dat meer mensen overstappen op reguliere sigaretten en dat meer jongeren starten met roken die anders een e-sigaret zouden hebben gebruikt. Dit artikel geeft aan wat de gevolgen zijn van het beleid van deze kamer, die daarmee het tegenovergestelde bereikt van wat deze wet beoogd te behalen. Daarom wil ik u met klem verzoeken om het verbod op e-liquid smaken te herzien.
Het wetsvoorstel baseert zich op onderzoek door Trimbos, waarin n.b. wordt aangegeven dat e-sigaretten 400 maal minder kankerverwekkende nitrosamines bevatten en er geen aantoonbare kans op kanker, hart- en vaatziekten of longaandoeningen is ten gevolge van het gebruik van e-sigaretten. Toch wordt er geconcludeerd dat e-sigaretten schadelijker zijn dan gedacht, terwijl het zich niet verhoudt tot de gezondheidsrisico’s van het gebruik van reguliere sigaretten. Dit wetsvoorstel is m.i. ongefundeerde betutteling van de burger, die ook nog eens nadelige gevolgen heeft voor de gezondheidszorg als geheel op de lange termijn.

Zelf ben ik na 15 jaar roken (en na meerdere pogingen tot stoppen) met succes volledig overgestapt op e-sigaretten, mede door de grote variëteit aan beschikbare smaken. Bij het verbieden van e-liquid smaken acht ik de kans groot dat ik uiteindelijk weer terug zal vallen naar reguliere sigaretten. De resultaten van bovenstaand onderzoek onderschrijven dat velen hetzelfde zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Dampt :
Rookt(e) :