Brief 13

Geachte dames, heren,

Uit de media heb ik begrepen dat u voornemens bent om alle e-liquid smaken te gaan verbieden. Via via ben ik geattendeerd op het initiatief van Smaaknoodzaak.nl. Dit initiatief ondersteun ik graag omdat ik van mening ben dat het verbieden van smaakjes geen verstandig besluit is en een averechts effect zal hebben. Graag leg ik u uit waarom.

Mijn naam is …., ik ben 48 jaar en woon in Amsterdam.
Vanaf mijn 15e jaar heb ik onafgebroken gerookt.
Uiteraard wilde ik er graag vanaf komen, maar alleen een roker weet hoe lastig dat is.

Via mijn broer hoorde ik in 2017 over e-smoken.
Ik had al van alles geprobeerd, ook een elektronische sigaret, maar dan met een niet modificeerbaar apparaat. Daarmee kun je dus niet zelf de smaak, nicotine e.d. bepalen. Dat werkte dus niet.
Maar kennelijk was met deze nieuwe generatie e-smoke mods dat wel mogelijk.

Ik heb in juni 2017 een apparaatje gekocht voor mijn man en mijzelf en we zijn begonnen met een op sigaretten lijkende smaak en gelijke hoeveelheid nicotine. Al heel snel – na een paar weken – kon ik nicotine afbouwen en ben ik ook overgestapt naar een niet-tabak smaak. In mijn geval was dat jasmijnthee. Mijn man ging over op koffie en cognac smaak en caramel.

Dit heeft ons enorm geholpen de volgende stap te zetten. Immers, roken zit vooral tussen de oren en wanneer je de associatie weghaalt (dampen + tabakssmaak lijkt op roken) dan ben je dus ineens ‘alleen aan het dampen’.
En vanaf dat punt werd het nog makkelijker af te bouwen. Je rookt niet meer echt, want die tabaksmaak ga je snel als vies ervaren, waardoor ook de behoefte verdwijnt. En dus ook de associatie. Zoals het hoort eigenlijk.
En zo konden wij in de zomer van 2018 helemaal stoppen met dampen. Momenteel zijn wij beiden al meer dan twee jaar roker-af, iets waar we zeer gelukkig mee zijn! En dat dankzij een e-liquid met een smaakje.

Gezien onze persoonlijke ervaring is het, in mijn ogen althans, geen al te slimme zet om smaakjes te verbieden. Je bereikt het tegenovergestelde; je maakt het mensen juist nog moeilijker om te stoppen met roken. De tabak smaak blijft per slot van rekening altijd aanwezig en het terugvallen op een gewone sigaret is dan een kleinere stap en dus makkelijker. En waarom zou je überhaupt een poging doen dan te stoppen?

Ik zou deze beslissing in het kader van de volksgezondheid dan ook zeer betreuren en hoop dat u het wilt heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Dampt :
Rookt(e) :