Brief 118

Geachte volksvertegenwoordiger,

In het kader van het smaakjesverbod wat staatssecretaris Paul Blokhuis voornemens is in te voeren als een maatregel ter bescherming van de jeugdigen onder het Nederlandse volk wil ik het volgende bij u kwijt:
De idee dat smaakjes bij zouden dragen aan een aantrekkelijkheid voor het gebruik van elektronische sigaretten, tevens dat er een marketing gericht zou zijn op jongeren en dat dit een gateway zou zijn naar normale sigaretten is volledig gebaseerd op aannames binnen wetenschappelijk onderzoek welke geïnitieerd zijn in de VS.

Binnen deze wetenschappelijke onderzoeken naar e-sigaretten is er veel bias. Deze bias zorgt ervoor dat naar gelang wie de opdrachtgever is van het onderzoek, wat de persoonlijke opvatting is van de onderzoeker aangaande het roken en vanuit welk perspectief, en vooral met welke kennis van zaken (of wel het ontbreken ervan) het onderzoek werd uitgevoerd, dat de koude feiten nogal buigzaam zijn geworden door de hitte die het vraagstuk e-sigaretten teweeg heeft gebracht.

Laat ik beginnen bij mijn eerste puntje; de smaakjes zouden aantrekkelijk zijn voor jongeren. Een van de eerste vingerwijzingen die hiervoor verantwoordelijk is is een rapportage aan de WHO, https://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972 waarin prof. Glantz van UCSF en Pharmaceutisch adviseur Benowitz dit veronderstelde, maar niet bewezen. Van Glantz, een verwoed anti roken fanaticus, is in het voorjaar van dit jaar een invloedrijk paper ingetrokken (retracted) in verband met gerommel met cijfers uit de PATH analyse en van zijn hand staan een aantal andere E-sigaretten onderzoeken ook op de verdachtenlijst voor fraude met gegevens. Benowitz werd betaald door Big Pharma, en kon binnen dit E-sigaretten onderzoek niet als objectief onderzoeker worden gezien, omdat de E-sigaret een directe concurrent is van de nicotine pleisters, kauwgum en sprays van o.a. Glaxo Smith Kline et al. Echter veel onderzoek is een vervolg op dit document. De inhoud van dit document ligt onder kritiek van experts, omdat metingen niet zijn verricht conform de werkelijkheid. Maar dat terzijde.

https://www.sciencemediacentre.org/e-cigarettes-a-critique-of-the-who-reports/ en
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-e-cigarettes-report-from-the-world-health-organization-who/

De aanname dat smaakjes in e-sigaretten aantrekkelijk zijn voor jongeren geldt net zo goed voor volwassenen. Het is nooit bewezen dat de smaakjes voor e-sigaretten specifiek voor jongeren op de markt zijn gezet. Wat aantoonbaar is, is dat smaakjes veel en met reden worden gebruikt door e-sigaret gebruikers in de leeftijdscategorie 40-65 jaar. Dit zijn de ex-rokers die de eerste klachten van het tabaksroken hebben ondervonden en een minder schadelijk alternatief willen gebruiken, na al van alles geprobeerd te hebben om te stoppen met roken. Zij willen de associatie met tabak niet meer aangaan. Het is ook de reden dat NRT’s zoals nicotine kaugum, niet in tabakssmaak worden aangeboden.

Weet ook, dat roken in het geheel niet hetzelfde is als dampen. Rook ontstaat door verbranding van een stof of vloeistof, damp door verhitting. Hierbij worden de schadelijke verbrandingsproducten vermeden wat een reductie op schadelijkheid in vergelijk met roken oplevert van zo’n 95% (bron: Public Health England / 2015, geprolongeerd in 2020 / https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869401/Vaping_in_England_evidence_update_March_2020.pdf )

Dan de marketing. Wat steeds in de media naar voren wordt gebruikt, als het gaat om de marketing van e-sigaretten en vloeistoffen hiervoor, heeft voornamelijk betrekking op de Amerikaanse Markt. De Nederlandse markt is inmiddels al wat jaren gereguleerd, startend vanaf 2014 middels een Algemene Maatregel van Bestuur en de Europese TPD2. Er is geen gelegenheid voor billboards, advertenties, reclame, tv commercials en andere reclame uitingen om de jongeren te bereiken. De vloeistoffen die kleurige etiketten hebben en fantasierijke benamingen zijn alleen te vinden in Vapeshops, waar een NIX18 beleid geldt. De mensen waar e-sigaretten aan worden verkocht en vloeistoffen zijn volwassenen. Hierbij maakt het voor de wet niet uit of dit 18 plussers zijn aan de onderkant van de marge (dus 18/`19 jaar) of 18 plussers aan de bovenkant (65 en ouder). De idee dat een jong volwassene dit niet zou mogen kopen berust op een paternalistische insteek en berust niet op een wetenschappelijk consensus.

Marketing op jongeren is eenvoudigweg binnen het huidige systeem van regels niet mogelijk en toegestaan. Het kan dus niet als argument dienen voor een smaakjesverbod. Hoe jongeren wel aan hun e-sigaret en vloeistoffen komen is eenvoudig te beredeneren. Als alleen volwassenen deze waren kunnen bekomen, dan moet er worden gekeken naar verwanten, vrienden, kennissen en soms volstrekt vreemden die door jongeren jonger dan 18 jaar worden ingezet voor de aankoop. Zelfs ouders kunnen hier debet aan zijn, Maar vaker zien we dat in de vriendengroep de net 18 plussers voor de jongeren kopen. Ditzelfde zien we gebeuren bij aanschaf van drank en wiet.

Echter, het aandeel jongeren wat structureel dampt is lager dan media en ook het Trimbos instituut ons wil doen geloven. Het blijft vaker bij een keer proberen, waarbij het overgrote deel jongeren daarvoor al rookten. De meeste jongeren dampen helemaal niet en er is al helemaal geen sprake van een epidemie op dampen. https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/doi/10.1093/ntr/ntaa010/5701081?redirectedFrom=fulltext en te lezen in het PHE rapport van 2020.

https://www.athra.org.au/blog/2020/08/08/the-fake-news-of-a-harmful-youth-vaping-epidemic/
https://cei.org/blog/how-us-spreads-fake-vaping-fears
https://cei.org/blog/how-us-spreads-fake-vaping-fears-part-ii

Dan het volgende fabel, het gateway effect. Ook dit is een nooit bewezen aspect van dampen. Het gateway effect houdt in dat een jongere van het dampen naar een tabakssigaret zou switchen. Vergeet niet dat als een jongere gaat dampen, deze 9 van de 10 keer al rookte. Het aantal nooit rokers die gaan dampen is enorm klein, en zelfs dan is het vaak niet structureel, doch slecht experimenteel. Als de stelling al is dat jongeren gaan dampen vanwege de smaak, dan is het gateway effect een directe tegenstelling op die aanname. Het is volstrekt onlogisch aan te nemen dat wanneer een jongere de smaak aardbei, framboos, redbull, mango etc, prefereert (wat dus het smaakjesverbod beoogt te voorkomen) deze opeens vanuit het niets de asbaksmaak van sigarettenrook zou willen gaan inhaleren. Er is geen bewijs voor, geen onderzoek en de veldvariabelen zijn niet te definieren om dit onderzoek uit te voeren. Het is een per definitie onderbuikgevoel van een slecht opzettelijk bedachte ideologische constructie.

waar wel bewijs voor is, is dat met een smaakjesverbod het aantal dampers gaat afnemen en het aantal rokers significant gaat toenemen. Immers, de Harm Reduction optie wordt ontnomen bij jongeren , en in meerderheid bij volwassenen, de tabakssmaken van e-sigaretvloeistof schieten te kort in benadering van rooksmaak, volwassenen willen juist de tabaksassociatie voorkomen, en wanneer het dampen met smaakjes hen wordt ontnomen zien we dat volwassenen dan toch maar weer kiezen voor de echt tabakssigaret. We zien dit al gebeuren in landen waar het smaakjesverbod of een geheel verbod van kracht is. Divese polls in vapeshops laten zien dat 25% van de smaakjesdampers van 40 t/m 65 overwegen terug te stappen naar de tabakssigaret. Dat is zeer verontrustend.

https://www.wsj.com/articles/altrias-net-revenue-falls-11595938465?mod=itp_wsj&yptr=yahoo
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200731007200320

en Canada, waar met veel bombarie in de media een vape epidemie werd aangekondigd, werd op de neus getikt met een flinke correctie op het scientific paper aldaar, waaruit nu blijkt dat er in het geheel geen vape epidemie bestaat. En zo kunnen we nog even verder gaan.

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2219
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/

Tot slot:

We zien te vaak dat opinie van lobbygroepen, onderzoek met enorme Bias en ideologie van overheden de koude feiten van scientific research op E-sigaretten domineren. Het maakt in Nederland helemaal niet meer uit wat de feiten zijn. Alleen op basis van een of meerdere uitspraken van personen of instanties wordt het overheidsbeleid gebaseerd. Buiten dit selecte groepje worden derden en belanghebbenden, welke met deze koude feiten komen, geheel genegeerd. Dit is een aanslag op de volksgezondheid omdat op deze manier veel minder schadelijke tabaksalternatieven voortijdig de nek worden omgedraaid, wat alleen de tabaksfabrikanten in de kaart speelt. Onze prognose is dan ook, verbied die smaakjes voor de e-sigaretten, maar calculeer een significantie stijging in van het aantal rokers, die op middellange termijn zullen overlijden. Dit is waar Nederland nu met het Blokhuis beleid op af stevend. Wie gaat hier de verantwoording voor dragen?

Ik hoop van harte dat dit betoog u, als volksvertegenwoordiger tot nadenken zet, en u niet zomaar alles voor zoete koek accepteert wat RIVM, TRIMBOS en Lobbygroepen u voorkauwen. Onderzoek de feiten en pas deze toe, en voorkom onderbuikgevoelens en vooroordelen. BIAS is uw grootste vijand waardoor u foutieve besluiten kunt nemen. Kies voor leven, kies voor de smaakjes in de e-sigaretten.

Met vriendelijke groet,

Dampt :
Rookt(e) :