Abrief 4

Hartelijk dank voor uw email,

De verschillende wetenschappers zijn het zeker niet altijd met elkaar eens en u hebt uiteraard gelijk als u stelt dat ‘hard bewijs’ vaak ontbreekt. Toch lijkt mij voldoende aannemelijk dat voor veel mensen – en vooral, maar inderdaad niet alleen, voor kinderen –alternatieven blijken voor de traditionele sigaret juist een opstapje te vormen om te gaan roken.

Wat de precieze verhouding is tussen opstappers en afstappers is nog niet volledig bekend. Zoals het er nu uitziet, is het aandeel onbedoelde opstappers toch wel aanzienlijk en dat geeft voor mij de doorslag.

Vriendelijke groet,

Martijn Bolkestein

Tweede Kamer-fractie VVD

Dampt :
Rookt(e) :