Brieven aan de politiek.

Staatssecretaris Blokhuis wil dampvloeistoffen met smaakjes verbieden. Als het aan de staatssecretaris ligt mogen dampers alleen nog maar tabakssmaken dampen. Een dergelijke draconische maatregel heeft hele vervelende gevolgen voor dampers en dat laten ze weten ook!

We laten u een bloemlezing zien uit geanonimiseerde berichten die dampers gestuurd hebben naar de volksvertegenwoordigers van hun keuze. Wilt u ook uw stem laten horen in Den Haag, ga dan naar smaaknoodzaak.nl en laat ze weten wat u denkt van het voorgenomen smaakjesverbod en wat dit verbod voor u zou betekenen.

Reacties die niet overeenkomen met de algemene fatsoensnormen worden niet gepubliceerd.

Laatste update: 7-6-2021

De staatssecretaris, wil vanaf 2021 smaken voor e-sigarretten verbieden, alleen de tabaksmaak mag nog verkocht worden. Een rampzalig voornemen. Zowel uit gezondheidsperspectief als uit onze persoonlijke vrijheid. Wij bepalen zelf wat we tot ons nemen, wat is de volgende stap alcohol gaan we dat ook verbieden? Want dat brengt vele male meer schade zowel aan volwassenen als de jeugd.
O nee aan jeugd mag geen alcohol verkocht worden, dit geld dus ook voor de e-sigaret. Ga over op handhaving i.p.v. ons het alternatief voor het roken af te pakken. Hierdoor zullen vele mensen weer terug bij af raken en weer de met zekerheid bewezen dodelijke tabak gaan gebruiken!

Vele van ons zijn gaan dampen om niet meer te roken, omdat gewoon stoppen telkens mislukt. De meeste starten het dampen van de tabakssmaak, maar dit zo vies, dan wint de echte tabak het al snel weer. Dus dat houden we niet vol en we gaan weer terug naar het roken van sigaretten. Toch willen we dat niet meer. De overstap naar vapen met smaakjes in plaats van tabakssmaak dat is voor ons hetgeen wat ons van de dodelijke tabak afhoudt! Ik en vele met mij rookte gelijk geen sigaretten of shag meer.
Laat ons zelf kiezen, blijf van de smaakjes af!
als u bang bent dat het de jeugd aan het roken brengt ga dan i.p.v. het verbieden over op handhaving!

Ontvangende partij:VVD
Hallo Chris,
Je kunt me niet vandaar even voorstellen ik ben xxx xxx uit xxxx.
En ik hoop in u partij waar ik al heel lang netjes op stem mijn woord te laten horen in de kamer
over het verbod op smaakjes in eclectische sigaretten ik noem het trouwens anders namelijk vape of dampen.
En ik ben nu even iets grof die gek van een Blokhuis heeft volgens mij echt geen idee wat voor iets stoms hij gaat doen.
Volgens mij heeft hij niet eens een poot om op te staan. Wat heeft het nu voor een nut om smaakjes te verbieden.
Ik zelf vape nu al bijna 7 jaar en rook dus ook al 7 jaar geen tabak meer. En ik heb in het begin natuurlijk tabak smaak
geprobeerd en ik vindt het verschrikkelijk vandaar ik ook al 7 jaar perzik smaak vape.
Als Blokhuis nu geld wil hebben voor de staatskast te spekken doet hij het helemaal verkeerd.
Dan kan hij het beter helemaal verbieden en iedereen gaat het in het buitenland bestellen.
Het meeste van die smaakjes komt nu al voor schat 90% uit het buitenland.
Dus hij hij zou er eigenlijk alles aan moeten doen dat wij niet rokers lekker kunnen blijven vapen en het in Nederland gewoon kunnen
kopen zodat de BTW wel weer in de schatkist terecht komt. Lijkt me de beste optie.
En als het verbod er toch zou komen ben ik denkelijk de eerste die opzoek gaat in het buitenland.
IK VINDT HET VERBOD OP SMAAKJES IN E-LIQUID EEN INPERKING VAN DE NEDERLANDERS DIE WILLEN STOPPEN EN REEDS GESTOPT ZIJN EEN BEPERKING VAN ONZE VRIJHEID.
Dat is toch ook de naam van de PVV!!! Partij voor de vrijheid.
Dus ik hoop met hart dan de PVV iets voor mij en al die andere mensen van Nederland een hand gaat helpen om dat idee van Blokhuis van tafel naar de prullenbak te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Ontvangende partij:PVV

Beste,

Ik ben gestopt met roken en damp al een tijdje ik heb de smaak caramel en dat bevalt heel goed ik zou het heel jammer vinden als het allemaal niet meer te verkrijgen is vandaar deze e-mail

Ontvangende partij:PVV

De staatssecretaris wil de jeugd beschermen met een smaakverbod. Maar de verkoop van dampvloeistof aan personen jonger dan 18 jaar is (gelukkig) al lang verboden. Maar dankzij de smaakstoffen zijn vele rokers naar eigen zeggen gestopt met roken en overgestapt naar de e-sigaret. Het is belangrijk dat de politiek ook hen hoort!

Smaakstoffen hebben voor veel rokers bijgedragen bij de overstap naar de e-sigaret waardoor ze niet meer roken. Door alleen maar tabakssmaken toe te staan wordt de damper herinnerd aan de smaak van tabak. Dampers geven aan dan mogelijk weer terug te grijpen naar de gewone sigaret of mogelijk zelf liquids met smaakstoffen te gaan mengen. Deze smakeloze regelgeving moet dus van tafel. Laat ze in Den Haag daarom weten wat het dampen voor jou betekent heeft en waarom je niet wil dat al die smaken van de markt verdwijnen. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe groter de kans dat deze regelgeving geen voet aan de grond krijgt.

Samen staan we sterk! Daarom rekenen we op je steun!

Ontvangende partij:Haga

Ik ben XXXX,48 jaar.Ik heb altijd zwaar gerookt,vanaf m’n 12e.Vele stop pogingen ondernomen,maar nooit gelukt langdurig te stoppen Sinds 2 jaar heb ik het vapen ontdekt,en kan niet zeggen hoe blij ik daarmee ben.Omdat ik niet meer geassocieerd wilde worden met tabak(smaak) heb ik voor een ander lekker smaakje gekozen(vanille)Het bevalt me prima,en voel me stukken beter als toen ik nog rookte.Wat moet ik doen als ze smaakjes gaan verbieden?Weer gaan roken?Uitwijken naar het buitenland?Als ze het willen verbieden omdat ze bang zijn dat het de jeugd aanzet tot roken,verbied het dan voor die doelgroep,net als met sigaretten en alcohol!!Maar laat de vele vapers die ouder zijn en dit als alternatief voor roken hebben,of die vapen gebruiken om met alles te stoppen niet de dupe worden van dit besluit.Ik hoop ten zeerste dat er nog eens goed over nagedacht gaat worden,want er zijn er vele net als ik.En denk ook aan de vape shops en hun personeel,die waarschijnlijk allemaal op straat komen te staan.Want kan me niet voorstellen dat er 1 is die kan overleven van het alleen verkopen van Tabaksmaak.Van mij mag de belachelijke regel van maximaal 10ml verpakking ook wel eens heroverwogen worden trouwens,ook al zo’n belachelijke beslissing.

Mvg

Ontvangende partij:D66

Beste mensen,

Hierbij wil ik graag de voor en nadelen met u delen over smaakstofjes in de e-sigaret vloeistoffen.

Uit onderzoek van het Verenigd Koninkrijk (1) blijkt dat het regelmatige gebruik van een e-sigaret onder de jeugd laag blijft. Binnen dit onderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen experimenteel gebruik en regelmatig gebruik. Echter in het onderzoek van het Trimbos is hierin geen onderscheid gemaakt. Hierbij een citaat van Trimbos (2) “Het huidige onderzoek heeft een cross-sectioneel karakter. Hierdoor is onduidelijk of jongeren het e-sigaretgebruik continueren of dat jongeren het enkel houden bij het experimenteren met e-sigaretten.” Omdat er dus geen onderscheid wordt gemaakt in het karakter van het gebruik van e-sigaretten mogen er mijns inziens geen conclusies getrokken worden dat het gebruik van e-sigaretten populair is onder jongeren. Aannemelijker is dat het experimenteergedrag van jongeren in Nederland overeenkomt met dat van Britse jongeren. Op basis hiervan kan men aannemen dat het gebruik van e-sigaretten onder jongeren juist gering is.
Voor mij als ex-roker is het gebruik van e-sigaret een goed alternatief voor het veel schadelijkere roken. Ik vind het vervelend als het gebruik van e-sigaretten in een kwaad daglicht komt te staan door gebrekkige informatie.

Het dampen of het gebruik van een e-sigaret is een effectief middel om te stoppen met tabak, Uit onderzoek blijkt dat het twee keer zo effectief als het gebruik van farmaceutische nicotine als stopmiddel (3)(4).

De conclusive van het onderzoek van JAMA luidt als volgt: “Adults who began vaping non-tobacco flavored e-cigarettes were more likely to quit smoking than those who vaped tobacco flavors.” (5)

Ook werd duidelijk uit dezelfde studie dat het gebruik van smaakjes geen verband houdt met toename van jeugd die begint met roken: “Relative to vaping tobacco flavors, vaping non tobacco-flavored e-cigarettes was not associated with increased youth smoking initiation but was associated with an increase in the odds of adult smoking cessation.” (5) Bovendien zijn de smaakjes in e-liquids noodzakelijk om rokers aan te trekken tot e-sigaretten volgens de verslavingsarts Dr. Garrett McGovern.
Onderzoek door het RIVM (6) benadrukt dat smaakjes in e-sigaretten bijdragen tot het volledig overstappen op e-sigaretten door rokers en er wordt het volgende aangeraden: “Ideally, regulation should allow marketing of e-liquid flavors that stimulate smokers and dual users to keep or start using e-cigarettes.”

Het verbieden van deze smaakjes zal een negatief effect hebben op het stoppen met roken. Andere smaken dan tabakssmaken zullen de rokers helpen om afstand te nemen van de smaak van tabak en maken de kans om terug te vallen op roken kleiner.
Het gevaar van het verbieden van smaakjes is dat consumenten gedwongen worden om naar de zwarte markt te gaan. Wat al in andere landen heeft plaatsgevonden, zoals Estland (7) en Amerika (8). Het verbieden van smaakjes zal niet zorgen dat het product verdwijnt.

Een studie (9) in Californië laat zien dat het verbieden van smaakjes niet zal leiden tot een minder aantal rokers, juist het tegendeel; jongeren tussen de leeftijd van 18 en 24 gingen meer tabak roken (een toename van 27,4% naar 37,1%).

Uit het onderzoek “Jongeren en riskant gedrag” (10) van Trimbos blijkt dat in Nederland de jeugd die rookt laag is en blijft dalen van 2,1% in 2017 tot 1,8% in 2019. Dit onderzoek laat ook zien dat het gebruik van e-sigaretten onder de jeugd aan het afnemen is: “Between 2015 and 2019 there was a decrease in the percentage of young people aged 12 to 16 who have ever used an e-cigarette; from 34% in 2015 to 25% in 2019.” (p. 81)

Verbazingwekkend is mijns inziens het advies in het verslag van Trimbos waarin voor volwassenen wordt afgeraden om de e-sigaret te gebruiken. Het gebruik van een e-sigaret is veel minder riskant dan roken volgens het UK Royal college of Physicians. In het rapport van 2016 “Nicotine without smoke” wordt aangegeven dat: “The available data suggest that they are unlikely to exceed 5% of those associated with smoked tobacco products, and may well be substantially lower than this figure”, sectie 5.5 pagina 87.

Het gebruik van e-sigaretten zojuist aangemoedigd moeten worden voor volwassenen die niet kunnen stoppen met roken, dit kan een grote winst opleveren voor de algemene gezondheid van de bevolking. In Engeland is dit al het geval.


https://www.gov.uk/government/news/regular-e-cigarette-use-remains-low-among-young-people-in-britain
Pagina 41 van R. Buisman M. Blankers M. Van Laar Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren Een verkennend onderzoek 2014
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1808779
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub4/full
Friedman AS, Xu SQ. Associations of Flavored e-Cigarette Uptake With Subsequent Smoking Initiation and Cessation. JAMA Netw open. 2020 Jun 1;3(6):e203826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6926905/
https://www.baltictimes.com/estonian_finmin_looking_into_prospect_of_lowering_excise_duty_for_e-cigarettes/

Vape Bans Are Creating a Thriving Illicit Market 


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7186365/
https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol-drugs-roken-scholieren

Ontvangende partij:GL

Best mijnheer v.d. Staaij. Ik vindt het belachelijk hoe er met het gebruik van e-sigaretten wordt omgegaan. Ik zelf gebruik het al een jaar of 8, en voel me daar prima bij. Conditie is beter, en ik ben het roken zelfs vies gaan vinden. Terwijl ik 3 pakjes shag in de week gebruikte. Terwijl roken bewezen kanker veroorzaakt, is dit prima aan te schaffen in alle smaken die er zijn. Laat de e-sigaret dus ook met rust. Vriendelijke groet, een e-smoker.

Ontvangende partij:SGP

Geachte kamerleden,

Na ruim 30 jaar te hebben gerookt en na vele mislukte stoppogingen met pleisters, accupunctuur en groepssessies ben ik 7 jaar geleden eindelijk gestopt met roken en succesvol overgestapt op de e-sigaret.

Ik damp nu dus, en maak hierbij gebruik van een drop-anijs-pepermunt smaakje e-liquid. Dit smaakje is voor mij min of meer heilig. Natuurlijk heb ik ook tabaksmaakjes geprobeerd. Maar de smaak van tabak namaken in de vorm van e-liquid is onmogelijk. In veruit de meeste gevallen is het gewoon smerig.

Staatssecretaris Blokhuis wil nu smaakjes in e-liquid gaan verbieden. Het zou te aantrekkelijk zijn voor jongeren. En volgens de staatssecretaris bestaat er hiermee een grotere kans dat jongeren overstappen naar sigaretten.

Duidelijk is dat de staatssecretaris geen enkel benul heeft van elektrisch roken. Zijn beweringen over het overstappen van de e-sigaret naar tabak zijn uit de lucht gegrepen en niet onderbouwd. Uit geen enkel onderzoek blijkt dat jongeren dit doen.

Daarnaast denkt dhr. Blokhuis dat rokers verslaafd zijn aan de smaak van tabak. Ik ben echter verslaafd aan nicotine, niet aan tabak. En de aanwezigheid van smaakjes in e-liquid heeft mij geholpen om van de tabak af te komen.

Een smaakverbod zou voor mij rampzalig zijn. Ik ben enorm bang dat ik zal terugvallen op sigaretten.

Ik vraag u met klem om het smaakverbod te heroverwegen. Ik ben 51 jaar en houd van smaakjes. Dat is geen alleenrecht voor jongeren.

Uitzoomend brengt een smaakverbod enorme risico’s met zich mee. E-rokers gaan zeer waarschijnlijk zelf knutselen. De grondstoffen zijn makkelijk verkrijgbaar. Op dit moment heeft u toezicht op de kwaliteit van e-liquid. Straks wordt het een jungle die niet meer te reguleren is, met alle gevolgen voor de volksgezondheid vandien. Kijk naar wat er in de USA is gebeurd eind 2019.

Jongeren kun je ook op andere manieren ontmoedigen om te beginnen met roken of e-roken. Een smaakverbod zou desastreus zijn voor de 400.000 e-rokers.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Schrap dit niet. Je vervalt alleen maar weer in de oude gewoonte: gewone tabak. Dat moet je toch niet willen. Zelfs mijn internist heeft mijn dit geadviseerd: stop met tabak en gebruik in plaats daarvan een e-smoker.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PVV

smaakverbod op de liquid is ongepast.

ben ik eindelijk van de sigaret af en kan ik dampen……gaan de smaakjes er uit.
eindelijk een gezondere oplossing gevonden…..en ook voor mijn omstanders….
Ontvangende partij:VVD

Ik damp sinds vorige maand e-sig omdat de menthol sigaretten door eu wetgeving uit de handel zijn genomen. Ik ben blij met deze actie waar ik mij op had voorbereid. Nu bouw ik nicotine met e-sig af. Verbod op menthol, in mijn geval, is funest. En gezien het tijdpad mi te snel. Dat tabaksmaak alleen mag blijven is oneerlijk naar mijn mening. En is het überhaupt wel aangetoond dat tabaksmaak minder ongezond is?????

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:D66

Er is iets waar ik het vreselijk benauwd van krijg. Dat heeft niets te maken met roken, want daar ben ik mee gestopt. Uiteindelijk.
Dat heeft wel jaren gekost, want u weet vast ook wel dat er in een sigaret meer verslavende rommel zit dan alleen de stof nicotine. Vele pleisters, kauwgom en bezweringen later vond ik de elektrische sigaret en sindsdien rook ik niet meer.
Nee, dampen is niet supergezond. Maar wel veel minder slecht dan die sigaretten. En dan is er ook nog de vraag of de stof nicotine wel zo giftig en verslavend is als altijd werd gezegd, maar dit terzijde.
De mensen die stoppen met roken en overstappen naar dampen doen dat heel vaak met behulp van smaakjes.
Wat denkt u dat er gaat gebeuren als die smaakjes niet meer mogen? Ik voorzie dat die mensen over de grens hun smaakjes gaan bestellen, of misschien wel zelf iets in elkaar gaan knutselen. Met alle gevolgen van dien.
Dampen moet kennelijk aan banden worden gelegd omdat men niet weet hoe schadelijk het is. Ik heb geen luchtweginfecties of longontstekingen meer, en hoesten doe ik al jaren niet meer. Maar goed, ik ben niet de maat.
Wel vraag ik me af waarom we dan niet beginnen het roken aan banden te leggen waarvan we wél weten hoe schadelijk is. Liquid alleen verkrijgbaar in 10 ml? Dan sigaretten alleen verkopen per 5. Max.
Ook vind ik dat er zaken zijn die grotere gezondheidsproblemen geven maar die wel gewoon bij de supermarkt liggen. Alcohol. Gooi ik mijn kofferbak vol met flessen drank en drink ik mijzelf als meerderjarige rechtstreeks met een delerium het ziekenhuis in dan mag dat. En dan kan dat. Geen kleine flesjes, geen ‘smaakjesverbod’.
En dan lachgas. Ik zie ze overal zitten en staan lurken aan ballonnetjes met complete tanks in de auto’s. Dat wordt gedoogd. Het moet niet gekker worden.
Misschien moet u toch nog eens over dit verbod nadenken en u ondertussen meer verdiepen in het dampen en de stof nicotine. En kijkt u dan ook eens naar de documentaire over nicotine https://knownicotine.com/

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP
Beste Hr/mevr,
Na het ontvangen van een bericht dat staatssecretaris Blokhuis een verbod op smaakjes van vape liquid wil gaan doen volgend jaar, deel ik u dit bericht.
Ik ben 46 jaar en had sinds mijn 15de gerookt.
Begin 30 kreeg ik te maken een een mislukte rugoperatie zodat er meerdere hersteloperaties volgden.
Nu 9 rugoperaties verder ben ik inmiddels gestopt met roken en vape ik.
De smaakjes zijn nu net de reden dat het voor mij vrij makkelijk was om te stoppen met roken. Geen tabaksmaak meer.
Dat vapen minder schadelijk is, is duidelijk.
Als na een verbod alleen nog tabakssmaken komen, ga je je weer op een gevaarlijk gebied begeven, waarbij weer meerdere mensen zullen gaan roken.
De smaakjes maken het vapen lekker en ik vape zelf nu met 0% nicotine, dus is het niet eens slecht of verslavend meer.
Ik ken een hoop mensen die juist door die smaakjes makkelijker hebben kunnen stoppen met roken.
Ik hoop dan het verbod dan ook niet doorgaat
Met vriendelijke groet
Ontvangende partij:PvdA

Goedendag,

Het demissionaire kabinet heeft vorige week besloten dat de smaakjes in e-sigaretten per 1 juli 2022 verboden gaan worden. Hierdoor wordt de e-sigaret in een klap onaantrekkelijk als stoppen-met-rokenmiddel of als minder schadelijk alternatief voor de traditionele sigaret.

Dat is natuurlijk een erg slecht idee, omdat wij zo geen smaakjes voor de e-sigaret meer kunnen kopen. De kans is verder groot dat we terugvallen op roken of onze liquids bij thuisbrouwers of in het buitenland gaan kopen. Ook zullen veel minder rokers overstappen op de e-sigaret en daardoor roken ze onnodig lang door.

De overheid/het kabinet laat ons dus mooi in de kou staan. Dit mag echt niet gebeuren!

Hieronder leest u dat de ingrediënten niet schadelijk zijn!

VG
Glycerol (VG) staat voor Vegetable Glycerine afgekort dus VG. Glycerol is transparante (doorzichtig) reukloze vloeistof geproduceerd uit plantaardige olie. Veelal afkomstig uit soya-, palm- of kokosolie.
VG zit onder andere ook in; liquids, voedsel, alcohol, medicijnen en cosmetica artikelen. Vegetable Glycerine staat ook wel bekend als plantaardige glycerine.

PG
Propyleen Glycol (PG) is ook een transparante (doorzichtig) reukloze vloeistof en niet geëxtraheerd uit natuurlijke producten.
PG zit onder andere in; liquid, voedsel, dranken, tandpasta, medicijnen, oogdruppels en astma-inhalers.

Consumentenbond: “De hoofdbestanddelen, water en propyleenglycol of glycerol, zijn nog relatief onschuldig, deze zitten ook in rook van rookmachines in discotheken.” Zie ook de pagina ingrediënten e-liquid.

D.m.v. de e sigaret met fruitsmaak rook ik nu zo’n 5 jaar niet meer en ik voel me heel goed bij het gebruik van de e sigaret. Daarnaast zijn de dampen niet schadelijk voor de mensen om mij heen. Werkelijk niemand heeft er last van als ik damp.
Laten we het dampen met fruitsmaak a.u.b in stand houden.

Er zijn genoeg kwesties die wél belangrijk zijn en opgepakt moeten worden.

Bedankt voor uw tijd.
Groetjes

Ontvangende partij:SP
Geachte heren ik dam al vanaf 2017 na 40 jaar roken.
Buiten dat ik damp geen gevaarlijke stoffen inadem en uit stoot.
Zoals teer
In de uk kan je inziekenhuizen vloeistoffen kopen.
Minister blok kijkt naar de usa
Over de vele filmpjes die achteraf in scene zijn gezet.dampen werd daar thc en andere stoffen wat in wiet word gebruikt
Door juul is hier door het hele ceo opgestapt.
Dampen de mods zogezegd is niet gebouwt voor deze stof..je kunt er idd probleem krijgen
De smaakjes als soort stimulatie om te gaan dampen is het grootste scam om puur dampen in te perken met welk doel?
Moeten we weer gaan roken en enge ziektes oplopen zoals kanker.
Dat kost de staat veel meer of is minister blok een van de tussen personen van de tabak industrie?
Ik wil zeggen aan minister blok onze leven ons besluit in dampen dat moet verder kunnen.
Of eet u ook elke dag het zelfde?
Geen verbod op smaakjes en het dampen daarvan

Met vriendelijke groet ,

Ontvangende partij:FvD
Geachte Baudet,
Er is momenteel discussie over het afschaffen van smaakjes voor de E-sigaret.  Blokhuis heeft deze discussie onder de aandacht gebracht. Ik wil u vragen hier kritisch naar te kijken. Ik zal u vertellen waarom. Na 15 jaar roken ben ik nu al ruim 6 maanden overgestapt op elektriche roken. Juist door de smaakjes vind ik een sigaret niet meer aantrekkelijk. Sterker nog ik vind een sigaret juist vies. Dit komt puur omdat ik de smaakjes lekker vind. Tevens ben ik met het aantal mg nicotine aan het zakken. Dit is de manier voor mij om uit eindelijk helemaal te stoppen. Als jullie de smaakjes gaan verbieden betekend dus dat ik toch weer aan de sigarette begin. Wat dus ook veel slechter is. De smaakjes houden mij maar denk voor vele andere burgers af van de sigaret en het doel om ermee te stoppen.
Bedankt voor uw tijd.
Vriendelijke groet
Ontvangende partij:FvD

Beste volksvertegenwoordiger,
Een tijdje terug kwam het nieuwsbericht uit dat de politiek in 2021 de smaakjes voor e-sigaretten gaat verbieden. Dit omdat deze smaken de e-sigaret te aantrekkelijk maken voor kinderen. Er is echter al een tijd de regel dat mensen onder de 18 geen e-sigaretten mogen kopen.
De namen van de smaakjes klinken misschien alsof ze heel aantrekkelijk gemaakt worden voor kinderen omdat dit om zoete smaken gaat. Maar omdat 1 van de hoofdbestandsdelen van e-liquid (glycerine) al zoet van zichzelf is, is het hierdoor eigenlijk alleen maar mogelijk om op dat zoete voort te borduren met de smaakjes. Het komt dus misschien over alsof het expres aantrekkelijk wordt gemaakt voor jongeren, maar dit zoete is dus gewoon pure noodzaak.

Verder is er onderzocht waarom jongeren in de VS dampen, en dat is niet vanwege de smaakjes, maar vanwege de nicotinerush die ze daar kunnen krijgen. Dit is omdat er absurd veel nicotine in de vloeistof van de systemen zitten die daar worden gebruikt (50 – 70mg/ml). In Nederland is de maximale hoeveelheid 20mg/ml en daarmee behaal je die nicotinerush niet.

Tot slot, van dampen is bewezen dat het veel minder schadelijk is dan roken. Het verbieden van smaakjes zal als gevolg hebben dat de hele industrie en markt voor dampen in wegvalt. Met als gevolg dat er niet meer kan worden gedampt.
Moet een mens die het niet lukt om te stoppen met roken, niet de mogelijkheid hebben een alternatief te kunnen kiezen dat minder schadelijk is? Bij een smaakjes verbod wordt deze keuze weggenomen. En het alternatief waarvan bewezen is dat het dodelijk is (tabak), blijft te koop.

Met vriendelijke groeten,

Ontvangende partij:PVV
Ik ben nu 2 jaar van het roken af mbv de E sigaret, na 5 jaar stoppogingen.
Smaken verbieden vanwege de jeugd is echt onzin.
E sigaretten en liquids zijn reeds verboden onder 18 jaar!
Ben nu zelfs het dampen aan het afbouwen dmv steeds minder nicotine te gebruiken.
Ik vermoed dat de heftige Big Tabacco lobby een grote rol speelt op het anti damp beleid van Staatssecretaris Blokhuis en Europa.
Er gaan miljarden in om.
Omkoop pogingen zijn reeds bewezen!
Dit alles terwijl bv marihuana steeds legalerwordt!
Bezopen en de wereld op zijn kop!
Helpen jullie als mijn partij ajb de dampers die bijna allemaal ex rokers zijn?
Met vriendelijke groet
Ontvangende partij:FvD

Ik ben gestopt met rooken door een e-sigaret vind dit baalen dat ze de smaakstoffen gaan verbieden hoe moetten we dalijk stoppen met rooken pleisters werken niet pille ook nie dit is de enigste voor het rooken af te komen kan ik de nicotine gehalte steeds afbouwen hoop dat julie ons kunne helpe dat het groote onzin is dat te verbieden nederland word steeds erger zo

Ontvangende partij:PVV

Goedemiddag,

Ik ben 5 jaar verslaaft geweest aan roken, pillen alles geprobeerd maar lukte niet, toen kwam mijn stiefmoeder met de e-sigaret, en ben door dat middel van het roken af, heb het wel eens daarna weer gerookt maar de smaak vond ik vies en sins toen niet meer gerookt ben nu 1 jaar gestopt door de e-sigaret en met de smaakje, ik zou het erg vinden als de smaakjes er uit gaan, want het heeft mij geholpen dus moet het ook met andere helpen, heb me vriend ook de tip gegeven die rokte een pakje per dag weg, en door de e-sigaret rookt die nu al 2 maanden niet meer!
Ik hoop dat jullie dit meenemen.

Mvg

Ontvangende partij:VVD

Goedemiddag,

Na meer dan 40 te hebben gerookt ben ik 2 jaar geleden 3 keer met een ambulance weggebracht naar de afdeling cardiologie.
Daar ik een roker was hebben ze me geadviseerd om te gaan stoppen met roken.
Ik ben toen overgestapt op het gebruiken van een Vape. Ik gebruik hierbij de e-liquide met de smaak menthol en heb hierdoor geen behoefte meer met het roken van normale sigaretten. Dit heeft mij veel geholpen en heb hierdoor ook minder klachten en aanvallen gekregen van druk op mijn borst. Ik ben blij dat ik hiervan gebruik kan maken en zou het erg jammer vinden als deze straks verboden zouden worden. De kans dat je hiermee terug valt op het “normale” roken wordt daarmee heel erg vergroot.

Stop met alle dingen verbieden en zorg ervoor dat mensen plezier in het leven blijven houden. Er worden al heel veel dingen verboden zoals heel veel traditionele dingen die wij hadden in een prettig en vrij land. Laat het land niet beheerst worden door een minderheid en hou Nederland gewoon Nederland.

Als we een vrij land zijn laat de mensen dan ook vrij in de dingen waar mensen gelukkig mee zijn.

Met vriendelijke groet,
Een E-smoker die houd van een smaakje

Ontvangende partij:PVV

Zoals het lijkt worden de smaakjes verboden omdat het jongeren zou trekken om te beginnen met dampen.
Ik ben zeker geen jongere, maar bijna 35. En de afwisseling van de smaakjes zorgt dat ik het stoppen met roken vol kan houden.
Het zou voor mij en ik denk voor meerdere echt de overstap naar het roken weer verkleinen, terwijl die nu zo groot is.
Daarom teken ik de petitie tegen het verbieden van smaakjes.
Ik hoop dat er voldoende met mij zijn…
Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PvdA

Beste PvdD,

Als het verbod op e-liquid smaakjes er echt komt en alleen nog tabaksmaak te koop is, wat gewoon vies is. Dan kun je beter weer gewoon gaan roken, dat smaakt dan nog beter.
Of men gaat op andere (illegale) manieren op zoek naar smaakjes die dan van slechte kwaliteit cq samenstelling zijn of zelf proberen te maken met alle gezondheidsgevolgen van dien…
Dus alstublieft, laat de smaakjes gewoon legaal blijven?
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PvdD

Als er een smaakverbod komt moet ik het illegaal kopen en daar zal ik ook alles aan doen want ik zal nooit van me leven nog een gewone sigaret roken. De vape heeft me zeker weten geholpen en ik zal ook nooit meer overstappen. Gewoon lekker de smaakjes behouden!!! Want ik weet zeker dat als er een verbod komt, alle vapers illegaal zullen kopen!

Ontvangende partij:PvdA

Bij deze wil ik de 2e kamer laten weten tegen het verbod op e-liquid smaakjes te zijn. Ik was een fanatieke roker en sinds ik begonnen ben met de e-sigaret met fruitsmaak (red pasion) ben ik van het roken af gekomen. Het normale roken vind ik nu zelfs smerig. Was begonnen met 12mg /ml en ben af gaan bouwen nu naar 6mg/ml. Ik heb zelf ook al tabaks smaak geprobeerd en dat is echt niet te doen….. daarmee hoop ik echt van harte dat dit verbod er niet doorheen komt, ben bang dat ik dan alles voor niets gedaan heb.

Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PVV

Goeiemiddag ben dankzij de e sigaret al 4 jaar gestopt met roken. Er is heel veel opspraak over het vapen. Maar als ik kijk hoeveel jeugd er sigaretten rookt en overal maar de peuken neerg gooien dat vinden rokers blijkbaar normaal. Er is absoluut geen bewijs dat e smoken zo gevaarlijk is als er gezegd wordt en daar is bij sigaretten wel heel veel bewijs van. Als de smaakjes voor e smoken worden verboden zullen veel terug vallen op gewone sigaretten waardoor er ook weer veel meer sigaretten op de grond worden gegooid. Wat heel schadelijk ii voor het mileu

Ontvangende partij:FvD

Geachte heer/mevrouw,

Sinds een jaar ben ik gebruiker/liefhebber van de e-sigaret (vapen). Voor die tijd heb ik ruim 25 jaar sigaretten gerookt. In 2012 ben ik genezen van kanker (Hodgkin) en toch bleef ik maar doorgaan met het roken van sigaretten. Sinds enkele jaren ben ik gediagnosticeerd met diabetes en stoppen met roken werd wederom essentieel voor mij. Maar het lukte me gewoon echt niet. Ik bleef het proberen, maar de verslaving was te groot (en dat komt niet alleen door mijn psychische verslaving, de sigaret zelf houdt je ook verslaafd). Toen kwam ik in een vapeshop in xxxxxx en een wereld ging er voor me open. Ik startte met het dampen van de tabakssmaak, maar dat vond ik gewoon zo vies. Dat hield ik niet vol en ik startte weer met het roken van sigaretten. Toch wilde ik dat echt niet meer doen. Ik maakte de overstap naar vapen met smaakjes in plaats van tabakssmaak en daar ben ik zo enthousiast over. Ik rookte gelijk geen sigaretten meer. Met Oud&Nieuw heb ik nog 1 sigaret gerookt. Dat was ongelooflijk vies en daar heb ik een week last van gehad. Nu ben ik blij met het vapen. Het is voor mij een ‘gezonder’ alternatief voor het roken van sigaretten. Ik wil niet meer terug naar de sigaretten, maar tabakssmaak vapen, vind ik echt heel erg vies. En velen met mij.

Ik vind de discussie dat vapen ervoor zou zorgen dat jongeren de overstap naar sigaretten makkelijker maken echt bizar. Van een heerlijke smaak overstappen naar een vieze tabakssmaak; dat is gewoon kolder. En als ik zie wie er in de Vapeshop komen, dan is het gros tussen de 30 en 50 jaar. Dat zijn volwassen mensen met een eigen mening. Zij zijn niet beïnvloedbaar. Zou het online verkopen dan niet beter verboden moeten worden, zodat er goede controle kan zijn in de winkels zelf? En wat gebeurt er precies als de smaakjes verboden worden? Gaan we het dan op de zwarte markt kopen? Met alle gevolgen van dien, want dan is er geen goede controle meer op wat er precies in zit. Het is juist nu zo goed geregeld qua controle.

Kortom: het verbieden van het dampen van smaakjes zou voor mij vreselijk zijn. Ik vrees dat ik dan weer sigaretten ga roken en dat lijkt mij toch echt niet wenselijk. Ik maak me oprecht zorgen, voor mezelf, maar ook voor alle andere dampers. Het verbieden van smaakjes heeft ernstige gevolgen voor de dampers en dus ook voor de gezondheid van al die dampers. Dit moeten wij toch niet willen.

Met vriendelijke groeten,

Ontvangende partij:SP

Geachte C.Jansen,

Hierbij wil ik u duidelijk maken dat ik het niet eens ben met Staatssecretaris Blokhuis! Die wilt nl volgend jaar alle e-liquid smaakjes verbieden! Ik ben al enige tijd overgestapt van sigaret naar Vapen en dat helpt mij om uiteindelijk te stoppen met roken. Het is dan ook fijn om te kunnen wisselen van smaakjes en juist geen tabakssmaak te proeven! Waarom alleen tabakssmaak? De kans is dan groot dat je terug gaat vallen op het roken van sigaretten terwijl je er juist vanaf wilt!

Steun ons die juist het roken uiteindelijk helemaal willen verbannen en behoud onze smaakjes!

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PVV
Geachte volksvertegenwoordiger,
Sinds 2013 rook ik niet meer.
Na 35 jaar, waarvan de laatste jaren zware shag,gerookt te hebben ben ik dankzij de e-sigaret al ruim 7 jaar van het roken af.
En dat is goed te merken.
Toen ik nog rookte kon ik niet eens 5km fietsen. Ik moest wel 3 keer afstappen om op adem te komen.
Tegenwoordig fiets ik moeiteloos 30 km aan een stuk en zing ondertussen ook nog een liedje. Dus waarom al die negatieve berichten over de e-sigaret in de media?
Ik ben het levende bewijs dat roken vele malen slechter voor je is dan dampen.
En nu wil de staatssecretaris smaakjes e-liquid gaan verbieden?
Waarom in godsnaam? Laat mensen toch zelf hun keuzes maken. De overheid hoeft echt niet alles voor ons te beslissen.
Voor mij gaat er niets veranderen. Ik gebruik sowieso alleen tabakssmaak. Ik wil het wel opnemen voor mijn mede-dampers die week van fruitige smaakjes houden.
Laat de staatssecretaris alstublieft ophouden met ons te betuttelen. Ik ben bijna 60 en heel goed in staat om mijn eigen keuzes te maken.
Overigens damp ik nu al enige tijd zonder nicotine. Ik ben daar ook niet meer afhankelijk van. Toch is het mijn keus om te blijven dampen.
Ontvangende partij:SP

Geachte mevrouw Diertens,

Via deze weg wil ik u vertellen waarom het verbod op e-liquids met een smaakje zo ontzettend slechte zet is van staatssecretaris Blokhuis.

Ik ben nu ruim 4 jaar gestopt met het roken van sigaretten dankzij mijn e-smoker. Ik wou juist zo graag af van de vieze tabakssmaak en de tabaksgeur. En ik wou het goede voorbeeld geven aan mijn tiener dochter.

Helaas heb ik nog wel de nicotine verslaving, maar dankzij de verschillende smaakjes word ik hier steeds minder afhankelijk van.
Voor mij zou het verbod op smaakjes desastreus zijn, en zal tot gevolg hebben dat ik wellicht weer terug grijp naar de echte sigaret. En dit wil ik kostte wat kost zien te voorkomen.

Mede dankzij mijn overstap naar de e-smoker heeft mijn tiener de verleiding van het roken kunnen weerstaan. En word er niet meer passief meegerookt door anderen. Ook met de e-smoker houdt ik mij aan de rokers regels:
Buiten “roken”
Niet rondom scholen, speeltuinen, sportvelden etc.
Niet in de buurt van kinderen

Misschien kunnen de regels rondom het e-smoken gelijk worden getrokken aan de rokers regels ipv de e-smoker te straffen met deze maatregel.

Ik hoop dat u na het lezen van mijn verhaal het voornemen van staatssecretaris Blokhuis “om de e-liquid smaakjes te verbieden“ NIET zal steunen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:D66

Beste Antidamper,

Ik ben van het roken afgekomen dankzij de E-Sigaret. Afbouwen door steeds minder MG nicotine te dampen. Dus 18mg daarna 12MG daarna 6MG daarna 3MG en inmiddels damp ik alleen op moeilijke momenten in de pauze op het werk. Ik vind het Absurt dat u smaakjes wilt verbieden. Aangezien het Dampen mijn gezondheid extreem heeft verbeterd. Hardlopen gaat 30% sneller. Loop de 10KM in 50 minuten. Ik vraag me dus oprecht af waarom u dampen aan banden wilt leggen. Dit is juist de makkelijke methode om van het roken af te komen. Het lijkt er op dat uw partij en of uw politiek beïnvloed word door de Sigaretten lobby!
Absurt! Walgelijk en Onwenselijk!

Fijne dag!

Ontvangende partij:PVV, CDA, GL
Ik ben nu bijna een jaar gestopt met gewoon roken. Na 30 jaar is het eindelijk gelukt om te stoppen. Allemaal dankzij vapen. Ik vind sigaretten tegenwoordig zelfs smerig, ik zit er dan ook helemaal niet op te wachten dat deze smaakjes verboden gaan worden.
De redenatie dat vapen een opmars is naar gewoon roken is volkomen onzin. Het is voor mij zelfs de enige weg van het roken af geweest en ik heb echt alles geprobeerd.
Daarnaast kun je ook e-liquid zonder nicotine roken, met een smaakje. Vapen is echt veel minder schadelijk dan gewoon roken en zonder nicotine is het ook nog eens niet lichamelijk verslavend. Ik ken zelf 9 mensen die na 20 jaar of meer gerookt te hebben, gestopt zijn met gewoon roken. Allemaal dankzij het vapen van smaakjes.
Er is echt niemand die van vapen op gewoon roken gaat overstappen. Het gaat juist om de lekkere smaakjes, niemand zal ooit uit zichzelf een smerig smaakje gaan vapen. Waarom zou je, als er ook lekkere smaakjes zijn. Door alleen sigaretten smaak nog toe te staan help je juist mensen aan het roken. Iedereen die begint met vapen zal sigaretten nog steeds smerig vinden. Tenzij je ze alvast aan sigaretten smaak laat wennen door de andere smaakjes te verbieden.
Heel erg dom zou dat zijn.
Met een simpele test met een hond of kat, zie je direct dat vape rook veel minder erg is dan gewone sigaretten rook.
Als je sigaretten rook uitblaast naar een hond of kat, zullen ze snel wegrennen.
Met vape rook intereseerd de rook ze totaal niet.
Verbied de smaakjes niet, de enige die je daarmee helpt is de tabaks industrie.

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Geacht,

Ik heb vernomen dat de huidige staatssecretaris en demissionaire regering een smaakvebod aankondigt voor e-sigaretten volgend jaar. Dit is een zeer onverstandige keuzen welk velen mensen, inclusief vele in mijn familie en sociale kringen, zou doen terug vallen naar echt roken wat 2/3 van hen waarschijnlijk zou gaan doden. Ik maak er geen geheim van dat ik zelf ook damp. Ik begon met echt roken toen ik 16 was. Niet met smaken, welk toen nog legaal waren, maar met een traditionele sigaret van een al rokende kennis. Niet lekker, maar zoals vele jongeren stoer proberen te doen ga je door juist met wat je wordt gezegd niet te doen. In mijn volwassen leven heb ik meerdere stop pogingen gedaan. Na de invoering van het horeca rookverbod in 2008 waagde ik mijn laatste poging welk wederom faalde zoals al die andere en besloot mij niet langer te frustreren met teleurstelling in falende stop pogingen en maar de rest van mijn potentieel verkorte leven te blijven roken. Echter in 2015 verhuisde ik naar Engeland voor mijn werk en hier kwam ik in aanraking met de e-sigaret. Oorspronkelijk trok het mij als roker aan omdat er geen accijns op lagen en het wettelijk onder geen gebruiksverbod valt. Al die maatregelen tegen roken lieten mij niet stoppen met roken, maar ze beperkte mij financieel situatie en mijn waardigheid wat enkel resulteerde in frustratie en radicalisering tegen anti-roken en daar wou ik maar al te graag vanaf. Dampen bood mij daar een potentiële optie daar waar traditionele stoppen met roken methodes consequent faalde. Daarboven op werd het toen steeds duidelijker dat e-sigaretten significant beter voor je zijn ter vergelijking met roken. Ik ben een damp winkel in gegaan waar ik duidelijke uitleg kreeg en meerdere variante eerst kon proberen. Eerst met een tabaksmaak ben ik de winkel uit gelopen, want natuurlijk dacht ik net als velen niet-dampers “ik als roker wil iets wat zo dicht mogelijk naar roken smaakt”, en dit werkte inderdaad geweldig… voor een paar weken. Ik was opslag rookvrij, iets wat geen ander stoppen met roken methode voor elkaar kreeg bij mij, en overigens de meeste rokers, en nog meer bijzonder was het dat ik stopte zonder de werkelijke intentie te stoppen dit keer. Echter na een paar weken dampen, begon ik de e-sigaret met tabaksmaak steeds onaangenamer te ervaren en helaas zetten mij dat aan weer een pakje sigaretten te kopen. Hier ontstond een situatie van dual use, waarna ik naar de damp winkel terug ging met mijn verhaal toen mijn vloeistof op was en zij adviseerde mij een aantal ander smaakjes te proberen ipv tabaksmaak. Vanille vla smaak sloeg aan bij mij en vanaf die dag heb ik 0 sigaretten gerookt. Ik ben nu al jaren rookvrij dankzij dampen en varieer tussen meerdere smaken en dit inspireerde mij mijn kennissen en familie in Nederland over te halen dezelfde switch te maken. Mijn vader, moeder, jongere zus, neef en rokende vrienden dampen nu variaties van vanille, tarcila, hazelnoten, koffie, kersen en meer waar ze nu mee afwisselen. Zonder deze smaken wordt dampen inderdaad onaantrekkelijk, onaantrekkelijk om te blijven doen ipv roken. Zonder smaken zouden we deels of volledig terug vallen op roken en één ding is zeker, dat is zeer dodelijk.

Dampen is minstens 95% minder schadelijk. Dit wordt al jaren herhaaldelijk bevestigd met jaarlijkse updates door PHE, RCP, cancer research UK, Lung foundation UK, ASH, enzovoorts en vele hoog gerespecteerde wetenschappers en medische specialist in het veld op een internationaal niveau. Steeds meer studies, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in the cochrane library, bevestigen de zogenaamde anekdotes van mij, mijn sociale kringen en andere dampers dat het een zeer succesvolle stop methode blijkt voor rokers om te stoppen met roken en werkelijk nergens ter wereld waar dampen populair is neemt roken toe. In andere woorden een zogenaamd gateway effect materialiseert zich nergens. Sterker nog, daar waar dampen al zware restricties heeft gekregen (bijvoorbeeld smaakverboden of op dokters recept only) of zelfs is verboden zien zelfs een trend breuk waar roken weer toeneemt of, in het meest optimistische scenario, plateau slaat.

Ik als stemgerechtigde Nederlander ben nu volledig gevestigde in Engeland, dus dit beleid zou geen effect op mij dampen hebben aangezien het VK volledig aanboord is met tabakschade reductie, maar in het belang om de mensen waar ik ziels veel om geef vraag ik u deze draconische maatregel te schrappen. Dit beleid gaat geen enkele positve bijdragen leven aan de volksgezondheid of voor wat het nog waard is vrijheid, het gaat enkel en alleen schade aanbrengen. Het zorgt dat roken van dodelijke sigaretten de enige optie blijft, het zorgt dat rokers die niet kunnen of willen stoppen zullen blijven roken, het zorgt dat er een grotere kans is op dual use ipv een volledige switch zoals ook het RIVM inmiddels bevestigde, het zorgt voor een zwarte markt met potentieel acute dodelijke cocktails (zoals al eerder gebeurde in de VS met THC vapes van de straat) een sterkte voet aan de grond krijgt en trends laten zien dat het risico nemende jongeren er niet van weerhoud te beginnen met roken. Punt is, een verbod levert geen enkel voordeel maar enkel veel nadelen.

PS

Ik schrijf deze brief naar meerdere politici, dus het volgende hoeft niet perse op u van toepassing te zijn, maar ik wil het volgende wel graag met ieder delen. Het is mij opgevallen en ook inmiddels zelf overkomen dat wanneer dampers, inclusief mijzelf in een beschaaft dialoog met politici op sociaal media proberen te gaan, we worden weggezet als tabakslobbyisten, uitgemaakt voor rottevis en onwaardig worden bejegend door bepaalde politici. Ik en vele gepassioneerde dampers binnen de gemeenschap, welk door elke politieke partij gaan, hebben niets te doen met de tabaksindustrie behalve dat we allen rokers waren in het verleden en daarmee de tabaksindustrie en de overheid royaal hebben betaald middels de aankoop van onze dodelijke consumptie. Wij zijn burgers waarover u bepaald wat wij wel en niet mogen, u dreigt ons iets te ontnemen wat ons leven aanzienlijk heeft verbeterd zonder enige consultatie en dat is geen bedreiging naar een industriële positie, het bedreigt ons leven. Meningsverschillen horen erbij, maar ik verwachte wel wat meer dan een kinderachtige beledigingronden van de mensen die ons beweren te vertegenwoordigen. Zij waar over dit gaat weten waar ik het over heb en ik hoop dat we in de toekomst wel fatsoenlijk meningsverschillen kunnen bespreken ipv te vervallen in smaad.

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:alle partijen

Aangezien ik er toch niet vanuit ga dat dit serieus genomen wordt, zal ik het kort houden. Verbied smaakjes van e-liquids NIET! ik ben op mijn 14e begonnen met roken, inmiddels ben ik 31…van alles geprobeerd om te stoppen zonder succes. Sinds 2 jaar ben ik aan het vapen geslagen…3 dagen later geen sigaret meer aangeraakt!! Wat een heerlijkheid om weer zonder rare smaak in de ochtend wakker te kunnen worden..sinds ik begonnen ben met vapen, heb ik mijn oom en 2 vrienden ook van het roken afgelopen door het vapen..allemaal met smaak liquids, want tabak smaak wil je toch echt niet?

We moeten voorkomen dat de smaakjes de illegale markt op gaan…dat is wachten op problemen en niet gecontroleerde liquids.
Ik hoop dat hier iets mee gedaan wordt!!
Met vriendelijke groet,
Een bezorgde vaper.
Ontvangende partij:PVV

Ps. Als jullie ons kunnen steunen, dan kan dat ook 1000 den kiezers opleveren

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:alle partijen

Jullie blijven heel veel mensen treiteren,dat gaan jullie echt merken !!

Ontvangende partij:VVD

Beste,

Ik ben met dank door het elektronische dampen afgekomen van roken, en niet door juist tabaksmaak te dampen maar andere smaken te dampen.

Als alles straks over gaat naar tabaksmaak is de grootste kans dat ik weer begin te roken daar ik niet mijn genoegen kan halen met tabaksmaak. Dit zou erg spijtig zijn voor mij en duizenden andere mede dampers die door juist de smaak naar hun keuze zijn kunnen stoppen met het roken van sigaretten.

Ik en vele anderen hopen dan ook dat jullie deze wet volgend jaar niet door laten gaan want dat zou voor vele betekenen dat ze dus niet meer het genoegen nemen met hun damper en terug bij af zijn.

Het voordeel aan dampen is dat er zeer gemakkelijk kan afgebouwd worden in nicotine, en zodra we op nul zijn en dat een tijdje dampen dan vergeten we vanzelf naar verloop van tijd te dampen en zo gaat ook langzaam aan de damper weer uit ons leven, maar zijn we kunnen stoppen met roken met dank aan die damper, want zonder hadden we van die pleisters etc moeten gebruiken waar uiteindelijk nog veel troep in zit een stuk meer dan in een liquid met smaak.

Ik hoop dat jullie hier goed over na willen denken want anders zullen velen onder ons weer beginnen met roken wat we verre weg echt niet willen.

Mvg

Ontvangende partij:VVD

Beste lezer,

Vier jaren geleden nog was ik een verstokte roker. Door een hartaanval kwam daar noodzakelijkerwijs een einde aan. Middels de e-sigaret met een fruitsmaakje kwam ik van mijn nicotine verslaving af. Ik heb meerdere smaakjes geprobeerd maar die resulteerden allen met een schorre keel dus ben gebonden aan dat ene fruitsmaakje.

Als die “sympatieke” heer Blokhuis ons die smaakjes gaat afnemen zal dat een grote impact voor mij en vele anderen hebben.

Zet Blokhuis voor het blok en blokkeer deze waanzinnige actie.

Veel succes,

Ontvangende partij:50PLUS

Bij deze wil ik laten weten dat het belachelijk is om alle smaakjes van de e-liquid te gaan verbieden. Juist de smaken helpen mij en mijn gezin van het roken af te komen.

Ontvangende partij:FvD

Beste,

Waarom moeten de smaakjes weg?
Ik ben gestopt met normaal roken door de smaakjes. tabak smaak smaakt niet eens naar tabak!

een ding is zeker als de smaakjes weg gaan dan ga ik maar weer normaal roken willen jullie dat ? Dat dadelijk mensen die smaakjes dampen weer normaal gaan roken ? Ik niet !

Groetjes

Ontvangende partij:VVD

Door mijn appel smaakje blijf ik weg van mijn vieze asbak smaak, wil en kan nooit iets anders zo, of terug naar echt roken #slechtplan

Ontvangende partij:D66

Geachte kamerleden,

Graag zie ik de elektronische sigaretten met behoud van smaak. Ik hoef niet tot tabakssmaak te worden beperkt. Hierdoor zouden velen op het oude roken terugvallen.

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht en in afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PVV

Beste m.bolkestein….ik vraag mij werkelijk af waar u mee bezig bent.hoe is het mogelijk dat u zegt dat de smaakjes weg moeten vanwege de jongeren.als iemand van 18 jaar  niet slim genoeg is om Het smaakje op de juiste manier te gebruiken waarom laat u dan jongeren van 18 de weg op gaan of op uw partij stemmen??? Ik begrijp dus ook wel dat dat een heel zwak excuus is. Daar gaat het helemaal niet om maar u wist waarschijnlijk niet wat u moest zeggen en Verschool u zich achter de Jonge mensen….erg zwak…ik ben 61 jaar ik heb 40 gerookt ben nu overgestapt op electrisch roken en met succes steeds een lagere nicotine gehalte maar wel met een smaakje…koffie in mijn geval…Ongetwijfelt drinkt u wel koffie En daar hoeft de smaak niet van weg want dat is iets wat uzelf lekker vindt…ik vraag u om op te houden met het treiteren van mensen die hun best doen om op een fijne manier proberen te stoppen met roken …mensen zoals ik dus

Ontvangende partij:VVD

Goedendag,

Tot mijn schrik wil  Staatssecretaris Blokhuis een smaakjesverbod invoeren m.b.t. het elektronisch dampen.
Dat zou werkelijk een ramp zijn daarom stuur ik deze mail en hoop hiermee u te kunnen motiveren vragen te stellen in de tweede kamer aan dhr. Blokhuis.
Ik heb  45 jaar gerookt, 15-20 sigaretten per dag. Toen ik begon met roken, was het heel gewoon om te roken.
45 jaar geprobeerd te stoppen met roken dmv acupunctuur, zyban, nicotinepleisters en cold turkey. Deze middelen hielpen niet om blijvend te stoppen.
4 jaar geleden ben ik in contact gekomen met gebruik van een e-sigaret. Stoppen met roken lukte nu wél! Met gemak!
Mijn gezondheid is behoorlijk vooruit gegaan.
1. Geen chronische verkoudheden/bronchitis meer. Dit had ik zeker 3x per jaar
2. Ook is griep niet meer voorgekomen.
3. Conditie is met sprongen vooruit gegaan. Tijdens een medische keuring bleek na 1 jaar dampen mijn longinhoud weer normaal was.
En nu wil staatssecretaris Blokhuis een smaakjesverbod in te stellen??  Met als motief dat zoete smaakjes zou leiden tot roken??  Wat een bewijs van onwetendheid! Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit namelijk niet het geval is. Jongeren gaan niet van dampen naar roken. Waarom niet? Omdat het niet lekker is. Ook dat de drempel laag is om dan te gaan roken is pertinente onzin. De staatssecretaris weet echt niet waar hij het over heeft…
Men kan dit alleen bedenken wanneer men geen kennis heeft van deze materie. En een eventuele  sigarettensmaak is voor 99% van de dampers ronduit smerig!
Een smaakjesverbod is voor mij, en ik durf te stellen dat dit hetzelfde is voor 99 % van dampers, echt een ramp…
Ik hoop dat ik uw belangstelling voor dit probleem heb gewekt en dat u zelf op onderzoek gaat. Er zijn vele onderzoeken die de staatsecretaris tegen spreken. Vooral Britse wetenschappers en artsen zijn van het tegendeel overtuigd.
Ik dank u voor uw aandacht en hou Dhr. Blokhuis tegen alstublieft!!
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:FvD, SP, CDA, PVV, VVD
Geachte heer/mevrouw
Bij deze mijn damp succes verhaal.
16 jaar oud, je bent jong je zoekt je plek, je bent rebels, je wil ergens bij horen, je zoekt een identiteit. Je gaat maar roken.het is initieel niet lekker, maar je houdt vol want tja ik zal en moet roken das stoer.
Uiteindelijk horeca papiertjes gehaald en daar is roken echt mode (destijds) langzaam steeds meer. Uiteindelijk zat ik op zo’n 30-40 sigaretten per dag, en dat heb ik ongeveer 16 jaar volgehouden.
Ik ben toen begonnen met een E-sigaret. echter, deed dat nog niet zoveel. Wel minder sigaretten per dag maar er nog niet helemaal van af.
Uiteindelijk na meerdere modellen gebruikt te hebben, kwam ik op de conclusie dat het creëren van veel damp (ook wel subohm) in mijn hoofd mij het gevoel gaf dat ik aan het roken was.
En de behoefte om te roken was verdwenen. En ik rookte geen sigaretten meer. Maar wel volop dampen. na enige tijd (2-4 weken)ging te tabak smaak tegen staan.
Ik ben overgestapt naar een fruit smaakje, en ja hoor mijn hersens dachten nog steeds dat ik aan het roken was dus het “steek een peukje op” stemmetje was er niet en kwam ook niet.
Het is in de damp wereld zo dat als je op 1 en de zelfde smaak blijft zitten dan valt de smaak weg (aka flavour block) dus je blijft hoppen van smaak naar smaak.
De kracht van dampen zit het er in dat je hersenen denken dat je nog steeds rookt alleen smaakt het veel beter.
Ooit daarna nog wel eens een tabak smaak geprobeerd. Maar dan is de “tabaks macht” al zo ver verdwenen dat het echt walgelijk is.
Ook ooit nog op een feestje een peuk van iemand geaccepteerd en jeetje super smerig waarom heb ik het ooit gedaan.zonder smaakjes maar door tabak te blijven dampen is het contrast niet zo groot en had ik misschien wel die sigaret kunnen waarderen.
Ik was/ben zo onder de indruk van de dampmarkt, want als ik die 2 pakjes per dag weg heeft gepaft en ook nog mentaal te zwak om zelf er mee te stoppen toch met dat roken te stoppen nou dan kan echt iedereen het.
En dan hoor ik de kritiek geluiden al “ja maar nu ben je verslaafd aan dampen en das ook slecht en ongezond”.
Nou als eerste heeft dat dampen niet zoveel macht over mij dan toen sigaretten dat hadden. Zonder zitten is heel stuk makkelijker dan sigaretten verslaving.ten tweede wat is nou precies gezond? Is buiten lopen in hartje Rotterdam gezond? Is onze voedsel en onze voorverpakte producten in de supermarkt gezond? Is onze snelle hap gezond? Is alcohol gezond? Is koffie en redbull gezond? Is in een flatgebouw geplaatst naast de A20 wonen gezond? Definieer gezond? Nou dan komen de kritiek geluiden weer: “ja maar je moet het allebei niet doen het is allebei ongezond en ook al zijn er heel veel studies geweest die uitwijzen dat dampen beter is tegenover roken. Er is geen langdurige onderzoek dus wat gebeurt er over 40 jaar. Vraag het aan elke ex rokende damper je voelt je beter. Je huid wordt beter. je hebt meer lucht. Je conditie verbeterd. Je ochtends slijm verdwijnt. je geur en smaak vermogen keert terug. Een beter onderzoek is er dan toch niet? Nee inderdaad ik weet niet wat ik er over 40 jaar van krijgt, wel durf ik met zekerheid te zeggen dat het verdampen van stoffen (die we al jaren lang eten/drinken) stukken beter zijn dan het verbranden van planten.
Ik ben zo sterk overtuigd van de voordelen van het dampen dat ik er zelfs mijn werk van heb gemaakt en ik zet mij nu actief in voor de damp branche. Rook je niet, ga dan niet dampen. Maar rook je, ga dan alstublieft dampen. En ervaar het zelf of je je beter voelt.
Dan komen we op de punten van mr. blokhuis. Het is aantrekkelijk voor kinderen. Toen ik kind was ging ik ook zoeken en experimenteren. Dat doen kinderen. En dat pakje Marlboro was echt niet zo aantrekkelijk dat ik dacht goh dat moet ik doen want t pakje is zo mooi en het lijkt me lekker. Sterker nog het was walgelijk toch rookt iedereen. Daarbij hebben we een nix18 campagne waar sterk aan gehouden wordt. Kinderen/jeugd krijgen “nix” mee. Kinderen gaan toch iets doen, zou je dan niet liever hebben dat je kind gaat dampen waar al die narigheid van een sigaret niet inzit. Hij gaat toch wel iets doen. Haal damp weg en hij gaat roken, haal roken weg en hij gaat gaspatronen inhaleren, haal dat weg en hij gaat lijm snuiven. Beter goed voorlichten dan verbieden. En naar data van de VS hoeven we niet te kijken want er is daar geen regulering. Er is daar geen nix18 campagne. De Amerikaanse JUUL die zijn marketing heeft gericht op de jeugd (wat hier ook niet is toegestaan) ze bieden geen 0% nicotine houdende eliquid aan. En daar was ook de nicotine cap veel hoger dan hier. Dus onzin om daar naar te kijken. Ik werk voor een grote damp bedrijf in Nederland en ik kan u vertellen dat 82% van onze dampende klanten smaakjes dampen.
Volgens een of ander rapport van blokhuis zouden mensen die dampen er boven op ook nog roken. Nou dit is gewoon iets uit de lucht gepakt om maar een argument te kunnen hebben. Maar in praktijk elke hijs die men van een damper neemt, is 1 sigaret minder. En elke sigaret minder is winst. Als je dampt dan rook je niet en als je rookt dan damp je niet. Zo simpel is het. je kunt het niet allebei tegelijk. En daarbij heeft een dag maar 24 uur. Als ik boven op mijn rook gedrag ook nog wil dampen heb ik toch echt meer uren in een dag nodig.Conclusie:Smaakjes houden Roker van het roken af.

Ontvangende partij:FvD

Beste,

Ik steun het verbod op vape vloeistoffen met smaken absoluut niet. Deze smaken zijn voor mij de belangrijkste reden om geen sigaretten meer te roken, die absoluut schadelijker zijn voor mijn longen én mijn sociale leven.
Vriendelijke groet,
Ontvangende partij:VVD

Ik ben gestopt met roken na ruim een jaar of 30.
Enig idee hoe trots ik op mezelf ben?
Het lukte me dankzij het dampen.
Ik hoest niet meer en heb veel meer lucht, reuk en smaak.
Bij aanschaf van mijn damper kreeg ik het advies, wanneer ik echt van het roken af wilde, om niet voor een tabaksmaakje te kiezen maar voor een alternatief dat wat verder van de tabakssigaret af lag. Ik had dan wel het gebaar, de “rook” en de nicotine.
Ik koos voor de smaak perzik op aanraden van…
En wat een succes. Intussen damp ik op 3 mg nicotine diverse soorten smaakjes en ik geniet hier echt van.
Ik neem een haal en zet mijn damper weer weg. Niet meer een sigaret die ik volledig oprook, neen ik neem een haal en klaar van een van de heerlijke smaakjes.
Dus doe me een plezier en ontneem mij mijn genoegen niet. Verwerp het plan van Paul Blokhuis waarmee hij mijn smaakjes wil verbieden.

met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:GL

Beste allemaal

Laat men aub van de e-sigaret afblijven. Dit is een goed hulpmiddel om van het roken af te komen. Bv van meer dan 1 pakje per dag naar helemaal niks meer. Heb al veel mensen zien stoppen. En de jeugd ga dit toch niet eerder doen. Pakken liever een sigaret of een joint. Ook is deze minder gevaarlijker dan een sigaret, denk bv aan het laten vallen in de auto of als men in slaap val ermee. Het is ook bewezen dat de e-sigaret vele malen gezonder is dan een gewone sigaret. Laat de mens gewoon zijn ding doen en ga niet alles verbieden wat men lekker vind. We worden steeds meer op onze genotsmiddelen geraakt. Wat is het volgende??? Een mens moet ook nog gewoon kunnen leven toch? Als dit aan banden gelegd wordt krijg je nog meer illegale handel erbij. Ga je aub druk maken om uit de EU te gaan, deze gaat onze nek kosten. Dan heb je ook niks meer om voor te leven.

Mvg,

Ontvangende partij:PVV

Ik heb de diagnose gekregen van vasculaire dementie
Waarschijnlijk door mijn drank gebruik vroeger en mijn rook gedrag nu
Ik ben al ongeveer 3 jaar gestopt met alcohol maar met het roken lukt het niet
Ik ben met de e-sigaret begonnen vanwege de smaakjes van menthol die te krijgen zijn en ik weet wel dat ik weer met roken begin als ze de smaakjes verbieden en omdenken dat ik kan stoppen met mijn. Rookgedrag of ik blijf dampen dat is minder schadelijk dan gewoon roken  stopt met het ieder een die rookt moeilijk te maken

Ontvangende partij:VVD
Geachte heer mevrouw
3 jaar geleden werd ik genoodzaakt te stoppen met roken.  Ik ben psychiatrische patiënt en het stoppen veroorzaakte heel veel stress.
Maar de laatste 3 jaar ben ik van 1,2% uiteindelijk  bij 0,3% nicotine  aangekomen .  Het uiteindelijke doel blijft stoppen.
Maar dat wordt wel weer heel moeilijk als ik weer tabak(smaak)
Moet gaan roken. Daarom vraag ik met klem: laat de smaakje bestaan.
Ontvangende partij:D66

Geachte A. Kuik,

Ik ben van de meest slechte sigaretten al jaren af dank zij de E-sigaret. De smaakjes zijn een goed alternatief voor de traditionele sigaret. Dat de overheid onder de jeugd het gebruik van E-sigaret wil tegen houden dat snap ik. Maar ik ben nu 63 jaar en al 20 jaar af vd traditionele sigaret. Laat aub ons de smaakjes behouden. Stel dat door dit verbod er meerdere (volwassen) rokers weer terug gaan naar de “oude” sigaret dan is dat niet goed voor de roker maar ook niet voor de overheid lijkt mij.

Mvg

Ontvangende partij:CDA
Beste,
Al jaren probeer ik mezelf staande te houden door verschillende manieren.. zo ben ik in het verleden alcoholist geweest. En heb ik de kracht gevonden om te stoppen met drinken.
Al jaren ben ik ook een vaper/e-smoker en gebruik dit om o.a. mijn stress en depressie een beetje te onderdrukken, maar ook zodat ik minder tot bijna helemaal geen sigaretten meer rook.
Vapen doe ik alleen wel met smaakjes. zoals bijvoorbeeld strawberry of cookies.. Gewone smaakjes zoals tabac smaak zijn niet lekker. Als de smaakjes (fruit smaken etc.) verdwijnen dan ben ik mogelijk weer genoodzaakt om weer terug te gaan naar het normaal roken. En dat wil ik niet.
Ook ben ik er sterk van overtuigd dat meer mensen hier zo over denken.
Dus mijn vraag is… Willen jullie graag dat mensen normaal gaan roken in plaats van vapen?
Ik kom bijna nooit de deur uit, omdat je nergens meer mag roken… Gelukkig wordt vapen nog versoepelt en geeft mij nog enige mogelijkheid om erop uit te kunnen.
Smaak voor vapen is noodzaak. Dus neem dit niet weg van mij alsjeblieft.
Ontvangende partij:PVV

Goedemorgen, naar aanleiding van het besluit van minister Blok wil ik toch een poging wagen hier iets tegen in te brengen. 10 jaar geleden ben ik gestopt met roken, vanwege hart problemen. Ik was verslaafd, en het was lastig. Met behulp van de damper, met hierin vooral fruitsmaken, is het me gelukt. Zonder stress, die toch komt kijken bij afkicken van een verslaving. Fruitsmaken staan ver van tabakszaken, en juist dat was belangrijk. Ik begrijp niet waarom de fruitsmaken verboden worden, en de tabaksmaken blijven? Ik krijg sterk de indruk, dat hoewel er geroepen wordt: rookvrije generatie ( heeft overigens niks met dampen te maken!)…er toch met alle macht geprobeerd wordt om voor dampers een achterdeur open te houden om weer terug te vallen in slechte gewoontes, zoals roken. Het lijkt op een andere agenda dan daadwerkelijk gaan voor een rookvrije generatie. Zou het misschien iets te maken hebben met de accijnzen die misgelopen worden omdat zoveel mensen met succes, dmv een damper met bijvoorbeeld fruitsmaken, van het roken zijn afgekomen? Ik zou meneer Blok adviseren: verdiept u zich eens beter in deze materie, misschien dat dan uw ogen opengaan? De kat op het spek binden door mensen te dwingen tabaksmaken te gebruiken, en hierdoor de opstap naar weer te gaan roken gemakkelijker te maken, heeft niets te maken met zorgen om gezondheid, integendeel, het lijkt meer op het willen spekken van de staatskas.

Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:CU

Hoi VVD

Ik vond dit e-mailadres, op een site om je stem te laten horen over het verbod.

Ik persoonlijk hub nooit gerookt, wel heb ik met een e-sigaret ( ook wel genoemd een vape )
Gebruikt. Ik heb veel wetenschappelijke onderzoeken gelezen over de schadelijke werking van de e-sigaret. En de tabak sigaret.
En als ik naar dit verbod op smaken kijk komt er een vraag als eerste in mij op:

waarom zou ik een e-sigaret gebruiken met tabak smaakjes in plaats van een gewone tabak sigaret ?

Tuurlijk het is gezonder. Maar als ik van uit mijn eigen ervaring spreek van toen ik nog puber was. Toen zou het me weinig interesseren wat gezonder was. En zou ik de gewone sigaret veel cooler vinden dan een elektrische na maak ding.

Ik denk dat we ons als land af moeten vragen of dit zin heeft op de lange termijn. Pubers zullen altijd iets vinden wat stoer is en meestal niet echt gezond. Zonder sigaret zal er iets ter vervanging komen, dit zou drugs kunnen zijn of iets anders ( denk b.v aan zout of peper snuiven, seks, alcohol etz ).

In dit opzicht kunnen we er beter op focussen dat we de pubers een veiliger alternatief bieden, de e-sigaret is hier een redelijk voorbeeld van. Het is velen male minder slecht dan een gewone sigaret.

De jeugd zal de leuke smaakjes idd erg leuk vinden en de mooie kleurtjes ook. Is dit slecht ? Nee aangezien het bedrijfs leven hier vaak op in speelt, kijk maar eens naar een reclame op tv over Holland Casino of Bavaria. Alle 2 promoten ze verslaving op tv en gebruiken ze alle psychologie die ze kunnen gebruiken.

Als je een gezondere bevolking wil zul je ook beter naar alcohol, energie drinks en vele andere verslavende dingen en slechte dingen moeten kijken. Aangezien een blikje energie of een glas alcohol vele male slechter is voor de jeugd dan een trekje aan een e-sigaret.

Ik hoop dat de 2de kamer goed naar het grote plaatje blijft kijken. En hier de psychologie ook goed mee in acht neemt. Zeker in deze moeilijke tijden van isolatie en angst

groetjes

Ontvangende partij:VVD

Beste Eva van Esch,

Dampen heeft mij van het roken af geholpen. Dampen is gezonder dan roken. Er worden rigoureuze beslissingen gemaakt omdat kinderen door smaakjes en het uiterlijk van de dampers aan het roken zouden gaan. In mijn ervaring als docent pp het MBO zie ik geen jongeren met e smokers maar enkel met gewone sigaretten.
Het helpt zo veel mensen bij het stoppen. En het is voor veel mensen een hobby om een e sigaret op te bouwen. Het is niet zomaar een staafje met nicotine.
Het is gezonder dan sigaretten roken.
Ik stuur de mail omdat wij graag door willen dampen. Ook met smaakjes. Dat maakt het zo veel interessanter dan gewone sigaretten.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PvdD

Geachte,

Ik heb stevig sigaren, sigaretten gerookt en geblowd.

Ik heb een e-smoker gekocht en ben plantaardige vloeistof met een smaakje gaan vaipen op basis van 3 mg nicotine. ( het minste wat er is aan nicotine )

Dus geen sigaretten met nicotine en  ..  teer.

Ik vaip nu sinds een paar maanden alleen de plantaardige vloeistof met een smaakje.

Dit bevalt mij prima !!!!!!!!!!!!

Ik heb vloeistof met tabak smaak ik vind dit smerig.

Ik heb geen behoefte meer aan sigaretten en dergelijke.

Conclusie  : Ik rook niet meer !!

Groet,

Ontvangende partij:CU

Goedendag,

Ik begreep dat e-liquids eventueel verboden zouden worden. Al begrijp ik de gezondsheidszorgen van de kamer. Denk ik toch dat er een reden is dat smaakjes juist zo belangrijk zijn.

Ikzelf ben begonnen met het roken van e-liquids omdat ik wil afstappen van het roken an sich. Het voordeel van de e-smoker is dat het roken van een sigaret niet meer nodig is waardoor je al minder gaat roken.

Daarbij vind ik een gunstige bijkomendheid dat de smaak anders is, want als ik tabak wil proeven, rook ik net zo goed een sigaret. Daarbij merk ik dat mensen om mij heen de geur aangenamer vinden en derhalve ook minder last ondervinden van rokers.

Uiteraard is de gewenste situatie dat roken helemaal niet meer gebeurt, maar denk dat de overstap naar dit soort alternatieven mensen al snel op de goede weg helpt.

Aldus mijn bezwaar om de smaakje niet uit te bannen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PvdA

Goeden morgen

Zo dus jullie vinden weer wat e-sigaret toch ongezond(nog altijd vele malen beter dan gewoon roken)dus we gaan ze maar even weer pakken.
Er word dus niet verder gekeken blijkbaar ja alles wat je rookt is ongezond maar voor iemand die probeert op deze manier te stoppen en dat is wat mij nu aardig lukt en voel me een stuk beter word dus weer gestraft.
Maar hoe zit het dan met dat vreemde gedoog drugs beleid hier in nederland is het roken van cannabis NIET slecht ,het gebruik van ,in het bezit hebben van ,de verkoop ervan is verboden maar word oogluikend toe gelaten en dan het in onze ogen een veel minder slecht iets verbieden . Blijft een vreemde wereld dat nederland van ons.

Ik zou als ik jullie was alles maar eerst goed onderzoeken en niet alleen dat wat jullie uitkomt eruit halen maar het hele verhaal lezen.

Grt

Ontvangende partij:VVD

Beste Lezer,

Ongeloof, schik, onmacht. Dit zijn de gevoelens die ik heb over de keus die jullie gaan maken over smaakjes voor e-sigaretten.

Ik ben 37 jaar oud.
Ik ben nu 2,5 maanden over van stinkende, kankerverwekkende sigaretten naar de e-sigaret. Waarvan bewezen is dat het 95% minder schadelijk is dat de sigaret.

Juist door de verschillende smaakjes houdt ik dit vol. Ik houd van zoet! Straks heb ik en ontzettend veel andere die succesvol gestopt zijn met roken door het dampen geen keus meer voor aardbei, vanille, of mijn favoriet, pudding.

*1 op de 3 rokers sterven aan de gevolgen hiervan.
*Er is nog GEEN enkele damper gestorven aan dampen van legale liquid!

Denk alstublieft goed na, lees u goed in en praat met verschillende dampers. En vooral, laat mensen zelf hun keuze maken.

Voor mij is het niet te rijmen dat sigaretten niet verboden worden en dat alcohol niet verboden wordt. Beide veel schadelijker dan dampen en ook nog eens veel aantrekkelijker voor jongeren en met grotere negatieve gevolgen.

Ik zou wiet kunnen kopen en mijn pillen laten testen maar straks geen nagenoeg onschadelijk smaakje kunnen kopen?

Ongelooflijk!

Vriendelijke groet

Ontvangende partij:VVD

Geachte heer/ mevrouw.

Stoppen met roken dat wilde ik graag maar door alle problemen en lichamelijke gezondheid lukte mij dat gewoon niet.
Nu rook ik al jaren elektrische en is mijn gezondheid er stukken op vooruit gegaan.
Sinds ik elektrische rook, kort er naar, ben ik niet meer verkouden geweest, geen ochtend hoesten, geen slijm en andere rokers kwaaltjes.
Nu rook ik dus elektrische met een smaakje zodat ook andere er geen last van hebben en door het smaakje heb ik ook niet de behoefte om te gaan snoepen.
(Vanwege mijn ernstige rug en schouder problemen zou het snoepen en extra eten enkel maar meer lichamelijke problemen geven.)
Voor mij enkel maar voordelen dus en vele vrienden en kennissen denken er net zo over.
Als nu de smaakje ook nog verboden worden ben ik en andere met mij, bang om toch weer over te stappen naar de gewone sigaretten en dat zou zonde zijn.
Roken met een smaakje heeft voor mij enkel voordelen zelf zoveel dat ik van 18% nicotine gezakt ben naar 3% en dat zelfs al naar beneden probeer te doen.
Langzaam aan steeds lager tot hopelijk tot 0% nicotine en dan enkel nog voor het idee, om niet te gaan snoepen of extra te gaan eten.

Waarom nu dit laatste ook nog afpakken want de grotere flessen, 120ml, 50ml is ook al verboden waardoor er in Nederland enkel nog 10ml flesjes te koop zijn en vele smaken hierdoor niet meer verkrijgbaar zijn.
Waarom het laatste stukje ontspanning, afleiding ook nog afpakken en een hoop mensen weer aanzetten om terug te gaan naar de gewone sigaretten.

Hopelijk gaat dit verbod op de smaakjes voor de E-sigaretten niet door, wordt niet dit laatste stukje genot afgepakt.
Dankzij de E-sigaretten en smaakjes rook ik al minder en ben ik gezonder.

Laat de smaakjes bestaan, te koop.

Mvg

Ontvangende partij:VVD

Geachte heer Van Gerven,

Staatssecretaris Blokhuis wil – vanaf volgend jaar – alle e-liquid smaakjes verbieden behalve tabakssmaak.
Middels dit bericht wil ik hiertegen met klem protesteren.
Ik ben op mijn veertiende (helaas) begonnen met roken – om erbij te horen – niet omdat ik het lekker vond.
Dat was in 1975 … Helaas was ik binnen de kortste keren verslaafd en lukte het niet om ermee te stoppen.
Via een vriendin kwam ik in aanraking met een e-smoker en ik dacht laat ik dat eens proberen. En het lukte!
Na twee dagen e-smoker + nog een enkele sigaret gerookt te hebben ben ik op 24 april 2017 definitief gestopt
met roken. Na 42 jaar dus!! Dankzij mijn e-smoker heb ik sinds die dag geen sigaret meer aangeraakt.
Volgens de app QuitNow:
ben ik nu 1255 dagen gestopt
heb ik 25114 sigaretten vermeden
en leef ik 104 dagen langer
U bent arts en weet als geen ander hoe belangrijk het is om NIET te roken. Natuurlijk is helemaal niets gebruiken
het allerbeste maar ik gebruik liquids met 3% nicotine en dat is nog altijd fors minder dan wat er aan nicotine in
een sigaret zit (12%).
De liquid die ik altijd gebruik is aardbei en als er straks geen smaken meer te verkrijgen zijn dan is dat super
vervelend. Helemaal omdat dan alleen de tabakssmaak er nog is en dat wil je als je gestopt bent met roken juist
NIET gebruiken.
Ik hoop dat u hier aandacht aan wil besteden in de Kamer. STOP HET SMAAKVERBOD!
Vriendelijke groet,
Ontvangende partij:SP

Geachte,

De staatssecretaris, mr. Blokhuis, wil vanaf 2021 allen smaken voor e-sigarretten verbieden met uitzondering van tabak. Dit is een rampzalig voornemen vanuit zowel een gezondheidsperspectief als persoonlijke vrijheid.

E-sigaretten zijn onomstootbaar minder schadelijk dan traditionele tabaksproducten. Voornamelijk het feit dat e-sigaretten een vloeistof verdampen, waardoor er geen rook aanwezig is, levert een significante schade reductie op ter relatie met traditionele brandende, rokende tabaksproducten. Onder andere the Royal college of physicians, welk als eerste in de moderne beschaving überhaupt de schadelijkheid van roken onderstreepte, verondersteld op al het bestaande peer to peer onderzoek dat we kunnen spreken over 95% minder schadelijkheid bij e-sigaretten ter vergelijking met tabaksigaretten en onder PHE wordt deze waardering al jaren met jaarlijkse updates bevestigd.Naast de gezondheidswinst voor rokers zelf die overstappen op dampen, halen we extra voordelen uit dampen door het praktisch elimineren van passieve schade, minder milieu impact, minder impact op de zorg en een versnelling in het reduceren van roken ter bevordering van de voorgenomen rookvrije generatie. Diverse onderzoeken laat zien dat de e-sigaret het meest succesvolle en gewilde middel is om te stoppen met roken. Dit omdat het rokers juist meer de bevrediging geeft waar zij naar opzoek zijn en een traditionele sigaret snel overbodig maakt. Vervolgens beweegt de, nu, ex-roker steeds verder van echt roken vandaan en verbreken ze de associatie met tabak juist door andere smaken te dampen welk niet naar tabak smaken. Zelfs het Nederlandse RIVM laat ook zien dat juist dual-usages vooral plaats vind bij tabaksmaak dampers in tegen stelling tot dampers met andere smaakjes. Het verbod op allen smaakjes behalve tabaksmaakjes zou dan ook alleen maar leiden tot meer terugvallen op echt roken en minder succesvolle transities van roken naar dampen.

De huidige groep 3 miljoen rokers hebben meer nodig dan een overheid die ze enkel bestraft voor wat ze zijn. Dit is een groep mensen welk roken ondanks dat ze vaak minder bedeeld zijn en kaal worden geplukt door de staat middels accijns welk ze eigenlijk niet kunnen betalen, nergens meer welkom zijn, aan allen kanten worden gewaarschuwd en vernederd. Nicotine pleister, kauwgom, doctor gesprekken hebben zich niet effectief getoond voor deze groep mensen. Deze groep rokers kunnen niet of willen simpelweg niet stoppen met roken of nicotine gebruik, anders was dit al gebeurd. Om de schade voor hen en andere te reduceren en elimineren, bied dampen een gewild en 2x meer succesvol alternatief op.

Nu lijkt de aandacht in Nederland uit te gaan naar jongeren welk de e-sigaret een keer proberen en dat is afdoende om de beste mogelijkheid voor rokers die niet ander wijzen willen of kunnen stoppen met roken af te schrijven. Nu zijn er meerdere bezwaren. Mensen die eens een e-sigaret hebben geprobeerd zijn bij langen na geen systematische gebruikers. Zeker jongeren experimenteren met van alles, zijn dat alcohol, tabak, wiet, seks, noem maar op. Zij worden niet aangetrokken door een bepaalde smaak welk ze ander wijze ook legaal en goedkoop kunnen verkrijgen middels voedingsmiddelen, zij experimenteren omdat nieuwsgierigheid in de aard zit zeker wanneer we een verboden vrucht hebben zoals de genoemde volwassenen activiteiten. Toen ik 16 was, zou ik maar opbiechten, heb ik een joint gerookt, maar zoals zo velen van mijn klasgenoten was dit enkel experimenteren en geen systematische gebruik. Ik heb nooit meer dan 2 joints geprobeerd in mijn leven. Natuurlijk willen we liever niet dat jongeren deze en andere genoemde producten gebruiken, vandaar een minimum leeftijd, maar het zit in de aard nieuwsgierig te zijn en dat zou altijd blijven, of je nu volwassen rokers smaakjes ontneemt en verdoemd terug te vallen op echt roken of niet. Wel kunnen we twee positieve dingen zien, deze jongeren welk toch experimenteren met dampen, roken nu tenminste niet en tegelijk zien we ook dat jongeren gebruik van de e-sigaret zelfs afneemt.

Het is vooral belangrijk te beseven dat overal ter wereld waar de e-sigaret populair is, nooit-rokers minder dan 1% bedragen van consequent dagelijks e-sigaret gebruik. Een zeer kleine groep welk potentieel anders was gaan roken als er geen alternatief was. Verder daalt roken overal waar dampen populair is, wat aantoont dat de hypothese van een zogenaamd gateway effect van dampen naar roken niet alleen een totale afwezigheid heeft van bewijs, maar ook nog eens haaks staat op wat de praktijk demonstreert. In andere woorden, er is zijn geen aanwijzingen dat e-sigaretten een opstapje zijn naar roken, het omgekeerde is waar. Laten we lessen trekken uit het buitenland. In Australië is de e-sigaret praktisch onbereikbaar gemaakt door een defacto verbod. Het aantal rokers in Australië neemt haast niet meer af dit laatste decennium ondanks het hebben van het meest heftige anti-rokenbeleid. In de VS is roken op all times low, maar nu zien we dat dit stagneert met de introductie van meerdere restricties in diverse staten en steden. Zo heeft San Francisco de e-sigaret verboden voor dezelfde redenen welk mr. Blokhuis aandraagt, maar na dit verbod is roken juist weer toegenomen. En dan hebben we het VK waar de e-sigaret wordt aangemoedigd voor rokers. De daling in roken accelereert en roken is on an all time low en zet enkel hard door. Het VK is hard op weg naar een rookvrijegeneratie en doet het het beste in daling roken vergeleken met Australië en de VS.

Als een stemgerechtigde Nederlander, ben ik voor mijzelf blij dat ik in het VK woonachtig ben. Hier heb ik kunnen stoppen met roken, geprikkeld door de tolerante houding jegens e-sigaretten, welk in Nederland helaas totaal kapot is gemaakt. Ik damp nu als een volwassen 31 jarige ex-roker vanille vla smaak, hazelnoot, cafe au lait, chocolade donut en perzik. Zonder deze smaken zou ik dampen onprettig vinden om te blijven doen en dat zou ongetwijfeld leiden tot de aankoop van mijn eerste echte sigaret in meer dan 3 jaar tijd. Dit smaakverbod leidt ertoe dat mijn 60 jaar oude vader, mijn vrienden en familie terug vallen op roken. Het ontneemt hun vrijheid om zelf te mogen kiezen en maakt hun manier om rookvrij te blijven bijzonder onprettig en daarmee onhoudbaar. Volwassenen houden van lekkere smaakjes. Neem bijvoorbeeld fruitige biertjes, is dat ook alleen maar daar om kinderen te lokken of is dat iets wat volwassenen nu eenmaal ook fijn vinden? We moeten volwassen mensen niet van hun vrijheden beroven, zeker niet die welk serieuze gezondheidschade enorm reduceren. We moeten de minimum leeftijd streng handhaven, maar juist toleranter worden jegens schadereductie. Maken we dampen onmogelijk, dan zijn de overgebleven opties terug naar roken (wat 2/3 gebruikers dood), zelf gaan mixen (met potentieel dodelijke mixen door gebrek aan kennis) of een zwarte markt (wat in de VS al voor duizenden gewonden heeft gezorgd vorig jaar).

Een smaak verbod doet gezondheid en vrijheid schade aan. Een verbod moet er zeker niet komen.

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:Alle

Goedendag,
Ik wil dat de smaakjes voor het e-roken blijft. Er is nooit geen duidelijke argument geweest dat deze e-liquids verboden zou moeten worden. Wanneer er echt enkele ziek zijn geworden, moet dat onderzoek gepubliceerd worden aan het publiek

Ontvangende partij:GL, SP

Beste XXXX,

ik begrijp dat uw fractie niet tegen het gebruik van e-sigaretten is. Wel schijnt uw fractie tegen het verbruik van smaakjes in e-sigaretten te zijn. Vanuit eigen ervaring wil ik u graag laten weten dat ik juist dankzij de e-sigaret met een smaakje uiteindelijk na dik 30 roken ben gestopt met roken. En dat eigenlijk zonder enige moeite. Dat is mij in de 30 jaar ervoor met geen enkel ander hulpmiddel gelukt. Ook een eerdere poging met e-sigaretten met tabaksmaak kon mij niet helpen.

Toen ik echter smaakjes ging vapen welke niet naar tabak smaken lukte het mij wel om van het ene op het andere moment te stoppen met roken. Sinds ik vape ipv rook is mijn gezondheid verbeterd, heb ik veel meer lucht en is die vieze rooklucht verdwenen.

Als uw fractie de gezondheid van Nederland hoog in het vaandel heeft staan dan wil ik u dringend vragen om uw standpunt te herzien. U kunt daar vele levens meer redden!!

Met zeer vriendelijke groeten,

Ontvangende partij:PvdD, CU, PvdA, SP, D66, CDA

Beste partij van de vrijheid

Ik Ben 8 jar geleden gestopt met sigaretten roken omdat ik een longproblematiek had her was heel erg moeilijk voor mij om te stoppen maar door de e sigaret is het mij gelukt en vooral door de smaakjes maar als je straks green keuze meet hebt in smaakjes waarom zouden mensen dan nog  Willen gaan stoppen met Echt sigaretten stop de smaakverbod en voorkom dat mensen straks green keuze meet hebben Stop het smaakverbod
Ontvangende partij:PVV

Geachte meneer Bolkestein

Mijn naam is xxx xxx en Ik heb gehoord dat staatssecretaris blokhuis een verbod op smaakjes wil doen en ja ik zelf vind het onzin . Ik wil u zeggen dat ik zelf namelijk de e sigaret gebruik en ik ben er 4 jaar geleden begonnen ben en het heeft me geholpen voel me beter ruik veel beter, persoonlijk vind ik niet dat er verbod op moet komen omdat er mensen bij die juist willen stoppen en je namelijk afbouwen met het nicotine gehalte.

Ik vind dat het de keus is van de persoon zelf en of de ouders en ik vind dat smaakjes er niets mee te maken hebben om iemand aan te sporen om te roken, dus als iemand er voor kiest om te roken kunnen ze een smaakje pakken met 0 ml nicotine dus ja het is een klein beetje onzin.

Ik hoop dat de staatssecretaris afziet van het verbod.

Mvg

Ontvangende partij:VVD

Ik stuur deze mail i.v.b dat staatssecretaris Blokhuis. Een smaakjes verbod wil op eliquid ik ben daar erg op tegen , omdat die smaakjes mijn juist helpen om niet te roken. Sinds dat ik damp/vape voel ik mijn zelf veel gezonder niet meer benauwd . Mijn conditie is verbeterd en ik wil juist geen tabaks smaak omdat dit mij aan roken doet denken. Terwijl ik dat juist niet meer wil . Alstublieft laat deze wet niet door gaan .

Vriendelijk groet .
Ontvangende partij:SP

Hallo

Ik ben door de smaakjes van het roken afgekomen. Na 27 roken nu niet alleen de nicotine vrije smaakjes.
Dus niet verbieden van de smaakjes is een noodzaak.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:D66

Hallo mensen,

Ik ben xxx xxxxx en ben 7 jaar geleden gestopt met roken. Ik rookte van nelle zware shag. 1,5 pakje per dag voor 35 jaar.

Nu ben ik na gebruik van pleisters, topcoach over gestapt op de e-sig met smaakje aardbei.
Begon met 20mg Nico… maar dit is naar een tijdje langzaam overgegaan naar 0mg nicotine.

Dit bevalt mij zeer goed, en het heeft mij geholpen met stoppen.

En nu willen jullie die smaakjes verbieden?
Ik kan mij daar totaal niet in vinden.

En waarom moet de regering zich hiermee bemoeien?
Als ze dat toch willen, zet dan de leeftijdsgrens op 30jaar ofso… maar laat de smaakjes met rust.

Ontvangende partij:onbekend

Beste,

Na meer dan 25 jaar verslaafd te zijn geweest aan het roken ben ik dankzij de e-sigaret gestopt met roken. Na verschillende pogingen met verschillende middelen(pleisters, sprays, kauwgom) is dit het enigste middel dat voor mij heeft gewerkt. Ik voel mij zoveel beter dat ik het verbazend vind hoe slecht het imago is van dit product. Geen piepende longen meer, heb weer smaak, tandvlees is gezonder en ben een ander niet meer tot last.

Wat voor mij hielp is dat ik een andere smaak dan tabak ben gaan gebruiken. De tabakssmaken die verkrijgbaar zijn vond ik vies en bracht mij terug naar het roken. Toen ik een koffiesmaak en af en toe een fruit smaak ben gaan gebruiken was ik de sigaret zo vergeten. Nicotine heb ik afgebouwd van 18mg naar 0. Degene die de e-sigaret heeft uitgevonden (een chinees) is voor mij een held. Hij heeft heel veel mensenlevens gered met deze uitvinding. Ik ben er van overtuigd dat hij ook mijn leven heeft gered. Maar als dit zonder de smaakjes was gelukt betwijfel ik. Dan had ik waarschijnlijk nog gerookt en mij slechter gevoeld dan ooit.

Er gaan ongeveer 20.000 mensen (vroegtijdig) dood door de gevolgen van roken van tabak. De e-sigaret heeft er voor mij voor gezorgd dat ik daar niet 1 van wordt.

Waarom vind ik het een slecht idee om de smaakjes te verbieden?

Als eerste erkent elk instituut dat de e-sigaret vele malen minder schadelijk is dan een echte sigaret. Waarom er dan geen voordeel uit halen. Smaakjes zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Van de 400.000 e-sigaret gebruikers gebruikt meer dan de helft smaakjes om zich te ontwennen van de echte sigaret. Het zou zonde zijn dat deze mensen weer gaan roken omdat zij het niet kunnen vinden in de tabakssmaken.

Als argument roept het trimbos instituut dat het jongeren aanzet tot roken. Smaakjes zouden hiervan de aanleiding van zijn. Zelf geloof ik daar niet zo in. Ongeveer 20% van de jeugd begint met roken. Slechts 1% tot 2% van de 20% blijkt wel eens een e-sigaret geprobeerd te hebben voordat ze hebben gerookt.

Er zit al een leeftijd grens op. Hetzelfde als bij tabak en alcohol. Dus als jongeren roken, alcohol of de e-sigaret gebruiken komt dat uit de illegale markt. Dan zou het verbieden van smaakjes niet helpen.

Smaakjes kan je bestellen uit het buitenland. Daarbij is de controle op het product weg. Dat neemt vele risico’s met zich mee.

Jongeren en misschien wel volwassen gaan experimenteren met zelf smaakjes toevoegen of prepareren met alle gevolgen van dien.

Als we een rookvrije generatie willen dan zal je tabak moeten verbieden. Zolang deze op de markt is dan is het een slecht idee om de e-sigaret nog meer te ontmoedigen dan de sigaret zelf.

Wat ga ik doen als de smaakjes worden verboden? Ik denk dat ik het in het buitenland ga bestellen want roken wil ik echt niet meer. Ben dan alleen niet zeker van de kwaliteit en daar maak ik me zorgen over.

Ik wil u vragen de beslissing om de smaakjes te verbieden in twijfel te nemen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Beste ChristenUnie,

Mijn naam is xxx xxx en ik ben 21 jaar oud.

Op 15 jarige leeftijd ben ik helaas in aanraking gekomen met het roken van sigaretten. Deze sigaretten zorgden ervoor dat ik op zeer jonge leeftijd extreem verslaafd was aan deze sigaretten. Ik merkte dat ik al op zeer jonge leeftijd zware gezondheidsklachten kreeg zoals hartkloppingen en een slechte conditie. Op 18 jaar ben uit mijzelf overgestapt naar het roken van elektronische sigaretten en tot hedendaags maak ik hier nogsteeds gebruik van, maar wat veranderd is zijn mijn gezondheidsklachten. Zonder training was mijn conditie al vele malen beter zo ging ik van nog geen 100 meter hardlopen en buiten adem zijn naar 30 minuten kunnen hardlopen zonder te stoppen. Dit was alleen maar door te stoppen met het roken van sigaretten.

Ik begrijp goed dat het verkopen van deze producten aantrekkelijk lijkt voor kinderen om te starten met roken, maar hier zie ik nooit cijfers over. Wat ik zelf waarneem is dat ik op het station niet een jong persoon een e-sigaret zie gebruiken, maar juist een sigaret zie aansteken. En dat is waar ik denk dat verandering in moet komen.

Ik ben het er mee eens dat het verkopen van nicotine verboden moet worden, maar dit begint bij het verkoop van sigaretten. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe schadelijk sigaretten wel niet zijn. Begin bij het probleem, en niet bij een oplossing van het probleem waar de overheid heel toevallig geen accijns over verdient.

Ik gun niemand deze verslafing en ik smeek jullie om alsjeblieft alle producten te verbieden die nicotine bevatten. Niet alleen de e-sigaret smaken en hopen dat het gebruik onder jongeren verminderd, want dit zal niet gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:CU

Beste Kamerleden

Bij deze vraag ik uw aandacht om het verbod op de e-liquid smaakjes niet door te voeren, velen van ons gebruikers zijn juist door deze smaakjes gestopt met roken. Als de smaakjes verboden worden zullen vele ex rokers weer terug vallen in hun oude gewoontes en weer naar de normale sigaretten grijpen, ook bestaat er een hele grote kans dat de smaak liquids via het buitenland besteld/gehaald gaan worden waardoor er voor de volksgezondheid geen toezicht meer is op de kwaliteit en veiligheid van de producten. Dit laatste lijkt mij toch echt niet de bedoeling, zelf ben ik een van die personen die gestopt is met roken door te gaan vapen en ben ik dankzij het vapen nu van de nicotine af en dat terwijl alle andere middelen die via de reguliere zorg beschikbaar zijn niet hielpen. Ik geef dan ook eerlijk toe dat ik en velen met mij er alles aan zullen doen om de smaakjes te kunnen behouden en bij een eventueel verbod zal ik het helaas in het buitenland moet halen of zelf gaan maken, ik hoop dat u hier nog eens goed naar kijkt en beseft dat het geen goed plan is om dit in het illegale circuit terecht te laten komen.
Stop de betutteling
Mvg
Ontvangende partij:VVD
Geachte,
Ik ben een jongeman van 25 jaar oud, ik ben begonnen met roken op mijn 16e en was een verstokte roker. Momenteel ben ik al 1 jaar vaper. Dit heb ik kunnen doen door de velen smaakjes en de expertise waar wij hier in Nederland van kunnen genieten.
Echter heb ik vernomen dat de heer Blokhuis van plan is om de smaakjes voor de vape te verbieden.
Hier zullen burgers zoals ik de dupe van zijn welke zijn gestopt met roken.
Ik hoop dat hier een stokje voor gestoken kan worden omdat ik anders bang ben een terugval te krijgen naar de sigaretten.
Ik ben er van overtuigd dat de vape een uitstekende manier is om te stoppen met roken of als tussenstap tot het volledig stoppen.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:GL, D66

Ben al jaren gestopt met roken doormiddel van dampen / vapen. Juist de smaakjes hebben mij daarbij geholpen, als 4 jaar geen enkele sigaret aangeraakt.

Hopelijk zien jullie dit ook in en houden dit op de agenda, smaakjes helpt levens redden.

Ontvangende partij:VVD

Beste,

Bij deze wil ik graag laten weten dat het verbod op smaken bij e-liquid mij weer terug zou brengen bij sigaretten, normaal rookte ik tot 5 maanden terug 36 sigaretten per dag wat ook schadelijk is voor de volksgezondheid, echter bij het dampen is er al bewezen dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Toen ik ben begonnen met dampen ben ik gelijk van mijn sigaretten afgestapt en ben ik nu ook het dampen aan het afbouwen. Hopelijk begrijpt u dat het voor veel dampers een zware tegenvaller zou zijn en bijna iedereen weer terug gaat aan de sigaretten. Doe er wat mee alstublieft.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:FvD

Hallo beste lezers,

Tabak smaakje heb ik geprobeerd en dat smaakt anders dan een sigaret dus de keuze voor mij is of een smaakje of een pakje sigaretten. Bijde zijn slecht en daar ben ik me van bewust maar gelukkig drink en drugs ik niet dus , pak dit nou ook niet af of doe wat aan die klote alcohol en drugs . Ik word tenminste niet dronken of stoned van mijn smaakje en kan er dus weinig kwaad mee doen.
Denk na voordat jullie dit verbod op smaakjes van een e-sigaret maken want wij maken geen problemen. Mensen met drank op achter het stuur of kwaad dronken in de kroeg maken die problemen wel. Even als de gene die lastig doen na drugs gebruik.
Hopend op een goed stel hersenen van uw kant of u dit wel moet doen. Wij dampers denken namelijk van niet
Met vriendelijke groeten
Ontvangende partij:SP
Beste,
Het plan om smaakjes te verbieden is absurd. Als er geen liquid met mijn smaak is, kies ik weer voor tabak en niet zomaar tabak, maar degene met de smaak ik die ik wil. Wat is het volgende: pure alcohol met water verkopen, zodat er geen smaakkeuze meer mogelijk is?
Mr. Baudet, help ons.
Mvg,
Ontvangende partij:FvD

Hallo mensen,

Ik ben xxx xxxxx en ben 5 jaar geleden gestopt met roken. Ik rookte Vannelle zware shag. 1,5 pakje per dag al vanaf mijn 18e jaar.

Nu ben ik na gebruik van pleisters, tableten onder begeleiding van een arts over gestapt naar de e-sig met een smaakje .
Begon met 12mg Nicotine  maar dit is naar een tijdje langzaam overgegaan naar 3mg nicotine.

Dit bevalt mij zeer goed, en het heeft mij geholpen met stoppen, Mijn smaak en geur is heel wat  verbeterd in de afgelopen tijden, ik ben ook niet meer zo zwaar ademend, dus voor mij een uitkomst ook om zo definitief te stoppen met nicotine gehalte.

En nu willen jullie die smaakjes verbieden?
Ik kan mij daar totaal niet in vinden.

Hoe breng je mensen weer aan het echte roken man man man

Met vriendelijke groet

Ontvangende partij:PVV

Geachte volksvertegenwoordiger,

In het kader van het smaakjesverbod wat staatssecretaris Paul Blokhuis voornemens is in te voeren als een maatregel ter bescherming van de jeugdigen onder het Nederlandse volk wil ik het volgende bij u kwijt:
De idee dat smaakjes bij zouden dragen aan een aantrekkelijkheid voor het gebruik van elektronische sigaretten, tevens dat er een marketing gericht zou zijn op jongeren en dat dit een gateway zou zijn naar normale sigaretten is volledig gebaseerd op aannames binnen wetenschappelijk onderzoek welke geïnitieerd zijn in de VS.

Binnen deze wetenschappelijke onderzoeken naar e-sigaretten is er veel bias. Deze bias zorgt ervoor dat naar gelang wie de opdrachtgever is van het onderzoek, wat de persoonlijke opvatting is van de onderzoeker aangaande het roken en vanuit welk perspectief, en vooral met welke kennis van zaken (of wel het ontbreken ervan) het onderzoek werd uitgevoerd, dat de koude feiten nogal buigzaam zijn geworden door de hitte die het vraagstuk e-sigaretten teweeg heeft gebracht.

Laat ik beginnen bij mijn eerste puntje; de smaakjes zouden aantrekkelijk zijn voor jongeren. Een van de eerste vingerwijzingen die hiervoor verantwoordelijk is is een rapportage aan de WHO, https://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972 waarin prof. Glantz van UCSF en Pharmaceutisch adviseur Benowitz dit veronderstelde, maar niet bewezen. Van Glantz, een verwoed anti roken fanaticus, is in het voorjaar van dit jaar een invloedrijk paper ingetrokken (retracted) in verband met gerommel met cijfers uit de PATH analyse en van zijn hand staan een aantal andere E-sigaretten onderzoeken ook op de verdachtenlijst voor fraude met gegevens. Benowitz werd betaald door Big Pharma, en kon binnen dit E-sigaretten onderzoek niet als objectief onderzoeker worden gezien, omdat de E-sigaret een directe concurrent is van de nicotine pleisters, kauwgum en sprays van o.a. Glaxo Smith Kline et al. Echter veel onderzoek is een vervolg op dit document. De inhoud van dit document ligt onder kritiek van experts, omdat metingen niet zijn verricht conform de werkelijkheid. Maar dat terzijde.

https://www.sciencemediacentre.org/e-cigarettes-a-critique-of-the-who-reports/ en
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-e-cigarettes-report-from-the-world-health-organization-who/

De aanname dat smaakjes in e-sigaretten aantrekkelijk zijn voor jongeren geldt net zo goed voor volwassenen. Het is nooit bewezen dat de smaakjes voor e-sigaretten specifiek voor jongeren op de markt zijn gezet. Wat aantoonbaar is, is dat smaakjes veel en met reden worden gebruikt door e-sigaret gebruikers in de leeftijdscategorie 40-65 jaar. Dit zijn de ex-rokers die de eerste klachten van het tabaksroken hebben ondervonden en een minder schadelijk alternatief willen gebruiken, na al van alles geprobeerd te hebben om te stoppen met roken. Zij willen de associatie met tabak niet meer aangaan. Het is ook de reden dat NRT’s zoals nicotine kaugum, niet in tabakssmaak worden aangeboden.

Weet ook, dat roken in het geheel niet hetzelfde is als dampen. Rook ontstaat door verbranding van een stof of vloeistof, damp door verhitting. Hierbij worden de schadelijke verbrandingsproducten vermeden wat een reductie op schadelijkheid in vergelijk met roken oplevert van zo’n 95% (bron: Public Health England / 2015, geprolongeerd in 2020 / https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869401/Vaping_in_England_evidence_update_March_2020.pdf )

Dan de marketing. Wat steeds in de media naar voren wordt gebruikt, als het gaat om de marketing van e-sigaretten en vloeistoffen hiervoor, heeft voornamelijk betrekking op de Amerikaanse Markt. De Nederlandse markt is inmiddels al wat jaren gereguleerd, startend vanaf 2014 middels een Algemene Maatregel van Bestuur en de Europese TPD2. Er is geen gelegenheid voor billboards, advertenties, reclame, tv commercials en andere reclame uitingen om de jongeren te bereiken. De vloeistoffen die kleurige etiketten hebben en fantasierijke benamingen zijn alleen te vinden in Vapeshops, waar een NIX18 beleid geldt. De mensen waar e-sigaretten aan worden verkocht en vloeistoffen zijn volwassenen. Hierbij maakt het voor de wet niet uit of dit 18 plussers zijn aan de onderkant van de marge (dus 18/`19 jaar) of 18 plussers aan de bovenkant (65 en ouder). De idee dat een jong volwassene dit niet zou mogen kopen berust op een paternalistische insteek en berust niet op een wetenschappelijk consensus.

Marketing op jongeren is eenvoudigweg binnen het huidige systeem van regels niet mogelijk en toegestaan. Het kan dus niet als argument dienen voor een smaakjesverbod. Hoe jongeren wel aan hun e-sigaret en vloeistoffen komen is eenvoudig te beredeneren. Als alleen volwassenen deze waren kunnen bekomen, dan moet er worden gekeken naar verwanten, vrienden, kennissen en soms volstrekt vreemden die door jongeren jonger dan 18 jaar worden ingezet voor de aankoop. Zelfs ouders kunnen hier debet aan zijn, Maar vaker zien we dat in de vriendengroep de net 18 plussers voor de jongeren kopen. Ditzelfde zien we gebeuren bij aanschaf van drank en wiet.

Echter, het aandeel jongeren wat structureel dampt is lager dan media en ook het Trimbos instituut ons wil doen geloven. Het blijft vaker bij een keer proberen, waarbij het overgrote deel jongeren daarvoor al rookten. De meeste jongeren dampen helemaal niet en er is al helemaal geen sprake van een epidemie op dampen. https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/doi/10.1093/ntr/ntaa010/5701081?redirectedFrom=fulltext en te lezen in het PHE rapport van 2020.

https://www.athra.org.au/blog/2020/08/08/the-fake-news-of-a-harmful-youth-vaping-epidemic/
https://cei.org/blog/how-us-spreads-fake-vaping-fears
https://cei.org/blog/how-us-spreads-fake-vaping-fears-part-ii

Dan het volgende fabel, het gateway effect. Ook dit is een nooit bewezen aspect van dampen. Het gateway effect houdt in dat een jongere van het dampen naar een tabakssigaret zou switchen. Vergeet niet dat als een jongere gaat dampen, deze 9 van de 10 keer al rookte. Het aantal nooit rokers die gaan dampen is enorm klein, en zelfs dan is het vaak niet structureel, doch slecht experimenteel. Als de stelling al is dat jongeren gaan dampen vanwege de smaak, dan is het gateway effect een directe tegenstelling op die aanname. Het is volstrekt onlogisch aan te nemen dat wanneer een jongere de smaak aardbei, framboos, redbull, mango etc, prefereert (wat dus het smaakjesverbod beoogt te voorkomen) deze opeens vanuit het niets de asbaksmaak van sigarettenrook zou willen gaan inhaleren. Er is geen bewijs voor, geen onderzoek en de veldvariabelen zijn niet te definieren om dit onderzoek uit te voeren. Het is een per definitie onderbuikgevoel van een slecht opzettelijk bedachte ideologische constructie.

waar wel bewijs voor is, is dat met een smaakjesverbod het aantal dampers gaat afnemen en het aantal rokers significant gaat toenemen. Immers, de Harm Reduction optie wordt ontnomen bij jongeren , en in meerderheid bij volwassenen, de tabakssmaken van e-sigaretvloeistof schieten te kort in benadering van rooksmaak, volwassenen willen juist de tabaksassociatie voorkomen, en wanneer het dampen met smaakjes hen wordt ontnomen zien we dat volwassenen dan toch maar weer kiezen voor de echt tabakssigaret. We zien dit al gebeuren in landen waar het smaakjesverbod of een geheel verbod van kracht is. Divese polls in vapeshops laten zien dat 25% van de smaakjesdampers van 40 t/m 65 overwegen terug te stappen naar de tabakssigaret. Dat is zeer verontrustend.

https://www.wsj.com/articles/altrias-net-revenue-falls-11595938465?mod=itp_wsj&yptr=yahoo
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200731007200320

en Canada, waar met veel bombarie in de media een vape epidemie werd aangekondigd, werd op de neus getikt met een flinke correctie op het scientific paper aldaar, waaruit nu blijkt dat er in het geheel geen vape epidemie bestaat. En zo kunnen we nog even verder gaan.

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2219
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/

Tot slot:

We zien te vaak dat opinie van lobbygroepen, onderzoek met enorme Bias en ideologie van overheden de koude feiten van scientific research op E-sigaretten domineren. Het maakt in Nederland helemaal niet meer uit wat de feiten zijn. Alleen op basis van een of meerdere uitspraken van personen of instanties wordt het overheidsbeleid gebaseerd. Buiten dit selecte groepje worden derden en belanghebbenden, welke met deze koude feiten komen, geheel genegeerd. Dit is een aanslag op de volksgezondheid omdat op deze manier veel minder schadelijke tabaksalternatieven voortijdig de nek worden omgedraaid, wat alleen de tabaksfabrikanten in de kaart speelt. Onze prognose is dan ook, verbied die smaakjes voor de e-sigaretten, maar calculeer een significantie stijging in van het aantal rokers, die op middellange termijn zullen overlijden. Dit is waar Nederland nu met het Blokhuis beleid op af stevend. Wie gaat hier de verantwoording voor dragen?

Ik hoop van harte dat dit betoog u, als volksvertegenwoordiger tot nadenken zet, en u niet zomaar alles voor zoete koek accepteert wat RIVM, TRIMBOS en Lobbygroepen u voorkauwen. Onderzoek de feiten en pas deze toe, en voorkom onderbuikgevoelens en vooroordelen. BIAS is uw grootste vijand waardoor u foutieve besluiten kunt nemen. Kies voor leven, kies voor de smaakjes in de e-sigaretten.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:alle partijen

Geachte 2e Kamerleden,

In het licht van het aankomende verbod op e-liquid smaken, wil ik u graag attenderen op onderstaande artikelen van de Yale School of Public Health:

A Difference-in-Differences Analysis of Youth Smoking and a Ban on Sales of Flavored Tobacco Products in San Francisco, California
(JAMA Pediatr. Published online May 24, 2021)
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780248

Ban on flavored vaping may have led teens to cigarettes, study suggests (YaleNews, may 25, 2021)
https://news.yale.edu/2021/05/25/ban-flavored-vaping-may-have-led-teens-cigarettes-study-suggests

In deze artikelen wordt aangetoond dat het verbod op e-liquid smaken ertoe leidt dat meer mensen overstappen op reguliere sigaretten en dat meer jongeren starten met roken die anders een e-sigaret zouden hebben gebruikt. Dit artikel geeft aan wat de gevolgen zijn van het beleid van deze kamer, die daarmee het tegenovergestelde bereikt van wat deze wet beoogd te behalen. Daarom wil ik u met klem verzoeken om het verbod op e-liquid smaken te herzien.
Het wetsvoorstel baseert zich op onderzoek door Trimbos, waarin n.b. wordt aangegeven dat e-sigaretten 400 maal minder kankerverwekkende nitrosamines bevatten en er geen aantoonbare kans op kanker, hart- en vaatziekten of longaandoeningen is ten gevolge van het gebruik van e-sigaretten. Toch wordt er geconcludeerd dat e-sigaretten schadelijker zijn dan gedacht, terwijl het zich niet verhoudt tot de gezondheidsrisico’s van het gebruik van reguliere sigaretten. Dit wetsvoorstel is m.i. ongefundeerde betutteling van de burger, die ook nog eens nadelige gevolgen heeft voor de gezondheidszorg als geheel op de lange termijn.

Zelf ben ik na 15 jaar roken (en na meerdere pogingen tot stoppen) met succes volledig overgestapt op e-sigaretten, mede door de grote variëteit aan beschikbare smaken. Bij het verbieden van e-liquid smaken acht ik de kans groot dat ik uiteindelijk weer terug zal vallen naar reguliere sigaretten. De resultaten van bovenstaand onderzoek onderschrijven dat velen hetzelfde zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:alle partijen

Beste mevrouw, heer,

Even voorstellen, mijn naam is XXX XXX en ik vape met groot plezier.
Door het gebruik van mijn e-sigaret ben ik er in geslaagd na 30 jaar te stoppen met roken.
Het is mij gelukt omdat er dus andere smaken zijn dan TABAK!! als ex-roker is het laatste wat je wilt
herinnerd worden aan de smaak van tabak.

Ik voel me vele malen gezonder en beter dan toen ik nog “analoog” tabak aan het verbranden was.
Mijn leven is gered door de e-sigaret en ik kan me gewoon niet voorstellen dat in een modern land als Nederland
schade reductie in de vorm ven een e-sigaret geen eerlijke kans krijgt. De producten die nicotine bevatten vallen onder de tabakswet
en zijn dus in de regel NIET toegankelijk voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Waarom zou de minister van volksgezondheid bepalen wat ik als volwassen belastingbetaler tot mij neem.
Laten ik er er duidelijk over zijn, vapen is minder goed dan totaal stoppen met roken, maar
de damp die een vape produceert is vele malen minder schadelijk dan tabaksrook.

De aan val op de vape is al een tijd bezig over de hele wereld.
In sommige landen is de vape zelfs verboden, dit is gewoon crimineel te noemen.
Een veel veiliger alternatief verbieden of minder effectief te maken door smaken te verbieden
is een misdaad voor de volksgezondheid en de belastingbetaler die de medische schade moet dekken als mensen wederom de “analoge” sigaret oppakken.

Wij, de verstokte rokers van Nederland vragen met klem om uw hulp.
Een aantal redenen waarom het verbod op e-sigaret smaken geen goed idee is.

1 Ex-rokers willen geen tabakssmaak meer proeven vanwege…u raad het al TABAKS verslaving.

2 Als we dan toch aan het verbieden zijn, verbied dan ook gelijk smaken die toegevoegd worden aan alcohol
Ik denk dat hier meer winst te behalen valt om het drankgebruik bij de jeugd tegen te gaan.
Alcohol is een hard drug welteverstaan, krommer kan gewoon niet.

3 Vapes en vape producten vallen onder de tabakswet, voor jeugdigen onder de 18 is het verboden om deze
producten te kopen dan wel te nuttigen. Volwassen mensen mogen toch wel voor zich zelf beslissen
of ze een aardbeien smaakje willen in plaats van een asbak.

4 Er zijn heel erg veel ex-rokers die heel veel baat hebben bij smaken anders dan tabak.

5 Vele ex-rokers grijpen zeer waarschijnlijk wederom terug naar de “analoge” sigaret met alle
medische gevolgen van dien. En dus op termijn hoge medische kosten voor de belasting betaler

6 Het is een grondrecht van ieder mens om een gezonder alternatief te gebruiken als het voor handen is.
Het ronduit crimineel om zoiets als een smaakje te verbieden.

Tot slot, help ons alstublieft het tij te keren, sta aan de goede kant van de geschiedenis en niet aan de kant van de tabakslobby.
Dank u voor uw aandacht, uw kritische vragen in de kamer worden zeer op prijs gesteld.

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP

Geachte heer/mevrouw,

Ook ik maak me zorgen over het “aankomende” verbod op e-liquid met smaakjes.
Ik was jarenlang een verstokte roker, had meerdere malen geprobeerd te stoppen met roken.
Totdat ik in het ziekenhuis terecht kwam met een zware dubbele longonsteking, toen was voor mij de maat vol.
Maar de drang was er nog steeds heel sterk, toch maar aan het dampen geslagen.
En dat bevalt nog steeds heel erg goed, geen vieze smaak meer in mijn mond.
En daarbij komt dat mijn conditie vooruit is gegaan.
Als we alleen nog maar tabakssmaakjes mogen dampen, dan zie ik het gebeuren dat velen weer terug in de oude gewoontes valen.
En als meneer Blokhuis het een probleem vind dat steeds meer jongeren aan het dampen slaan, dan zal daar beter op gecontroleerd moeten worden.Of verhoog desnoods de minimum leeftijd voor het dampen.
Zoals al eerder door mededampers verteld is, is dampen een veel betere alternatief.
Dit is ook al meerdere malen bewezen door verschillende instanties.
En niet de instanties die gefinancierd worden door de tabaks industrie.
Maar goed ik kan er nog uren over doorgaan, nogmaals zeg nee tegen het verbod op e-liquid met smaakjes.
Groetjes van een bezorgde damper
Ontvangende partij:PVV

Geachte lezer. De regering wil fruit smaken voor e sigaret gaan verbieden. Verondersteld word dat jeugdige door gebruik eerder naar de gewone sigaret overstappen. Mijn ervaring en gesprekken met jeugdige geeft een heel ander beeld. Ik werk zelf al jaren in een e sigaret shop. De jeugd geeft aan als er straks enkel tabak smaken verkocht mag worden, dat de verleiding naar de reguliere sigaret eerder zal zijn. De jeugd wil namelijk geen tabak smaken. Ze dampen om die reden dan ook fruit smaken. Om niet verleid te worden naar de reguliere sigaret. Smaken afschaffen leid juist tot verleiding reguliere sigaret. Denk daar eens over na. Vriendelijke groeten.

Ontvangende partij:CDA

Dit verbod mag er niet komen wij willen graag zelf bepalen of we smaakjes dampen kijk naar de landen om ons heen hoe daar met dampen word omgegaan engeland is koploper in het stimuleren van de Esigaret alsjeblieft door hier wat aan voordat Paul blokhuis zijn zin krijgt en veel mensen weer zullen gaan roken!

Mvg

Ontvangende partij:FvD
Goedendag dames/heren,
Bij deze wou ik mijn verhaal met u delen over hoe ik dankzij het dampen ben gestopt met sigaretten.
Ik was 16 dat ik (helaas) was begonnen met roken, niet om stoer te doen, maar omdat ik werd gepest.
Jarenlang dachten ze in mijn omgeving dat ik nooit zou stoppen met roken, ondanks de meerdere aanmoedigingen van mijn familie en vrienden om die stap te zetten, ik wou stoppen maar kon het niet.. Tot ik op dampen uit kwam.
Inmiddels is de overstap al 1 jaar geleden op dampen, 3 jaar geleden dat ik op een e-sigaret over ging, sindsdien is mijn conditie verbeterd, reuk en smaakzintuigen sterker, ik voel mij fit en ben bijna nooit meer ziek.
Enige minpunt aan het dampen: je hebt risico op een smaakblok, wat inhoudt dat je de smaak van de liquid niet meer proeft. Nu met de vele verschillende smaken is dat geen probleem, mocht de verbod op smaakjes komen wordt dat dus wel een probleem.
Hierbij mijn verzoek om geen verbod te laten komen op de smaken van e-liquids!
Mvg,
Ontvangende partij:GL

Geacht kamerlid,

‘Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2021 e-liquids met smaakjes verboden gaan worden.’

Dit is een uitterst onverstandig besluit!

Immers: In Nederland sterven ongeveer 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken. Aan het (correct) gebruik van e-sigaretten is nog nooit iemand overleden. Er bestaat veel misinformatie, vaak mede ingegeven door de bilioenen belangen van de tabaksindustrie https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2018.1552778, maar ik neem toch aan dat bij uiteindelijke besluitvorming omtrent regelgeving het wetenschappelijk onderzoek en een rationele afweging de doorslag geeft.

E-sigaretten zijn een erg effectief middel voor veel mensen om te stoppen met roken, hierbij is het belangrijk dat de consument veel keuze heeft, in modellen en in smaak. De smaakstoffen in e-liquids dreigt nu zwaar beperkt te worden tot enkel tabakssmaken. Dit zal als gevolg hebben dat minder mensen zullen overstappen van roken naar e-sigaretten, en dat veel mensen zullen stoppen met e-sigaretten en weer gaan roken…dit zal op deze manier indirect vele doden en ernstig zieken tot gevolg hebben.

Het RIVM is in mijn mening te kritisch op e-sigaretten, kijk voor een frisse blik eens wat ze in Engeland doen, daar wordt het gebruik ervan juist actief gepromoot door alle longartsen en cardiologen, zij hebben uitgebreid onderzoek gedaan, de conclusie is dat e-sigaretten practisch onschadelijk zijn, zelfs met alle mogelijke onzekerheden in acht genomen stellen zij het minstens 95% minder schadelijk is. https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review In de toekomst zal steeds duidelijker gaan blijken welke landen e-sigaretten omarmen, en welke landen het hebben verboden, in de cijfers van rokers en doden door roken.

Het is zelfs niet uit te sluiten dat het verstandig gebruik van (e-sigaretten met) nicotine een netto positief effect kan hebben op de gezondheid, nicotine heeft veelbelovende positieve effecten getoont bij behandeling/voorkomen van alzheimer, parkinson, en een aantal andere neurologische aandoeningen. https://www.tampabay.com/news/health/study-finds-nicotine-safe-helps-in-alzheimers-parkinsons/2175396/
Nicotine kan gezien worden als een soort smartdrug; het verbetert korte termijn geheugen, reactiesnelheid, alertheid,.. het pept je op als je moe bent, het kalmeert als je gespannen bent, onderdrukt hongergevoel.., kijken naar de rookwolkjes inspireert je tot filosofische gedachten. Ik heb wel eens gelezen dat 99% van alle literatuur is geschreven onder invloed van cafeïne en/of nicotine.[citation needed]
Bij de recente COVID uitbraak blijkt ook dat mensen die nicotine gebruiken veel MINDER besmet raken of ziek worden van het virus.
https://www.coronavirus-greece.gr/covid19/index.php/en/latest-news/211-research1-7.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.12.20129825v1.full.pdf
In Frankrijk behandeld men daarom ook covid patienten met nicotine (pleisters).
https://www.politico.eu/article/french-nicotine-trial-poses-conundrum-health-authorities-coronavirus/

Voor uw idee, mijn persoonlijke verhaal: ik ben 45, werk als xxxxx bij xxxxxx. Voor mij is het ook een enorme verbetering van mijn gezondheid geweest toen ik 5 jaar geleden overstapte van roken op het gebruik van e-sigaretten, ik moest niet meer hoesten en ben bijna nooit meer ziek of verkouden en dat valt mij echt op. Ik heb een paar keer ‘tabakssmaak’ geprobeerd, maar dat is echt bijna nooit lekker. Ik heb een tijdje zelf e-liquids gemaakt, het is niet zo moeilijk, je hebt enkel propylene glycool, plantaardige glycerine, een beetje nicotine en wat smaakstoffen nodig. Maar uiteindelijk was dat toch wat veel gedoe met al die flesjes, je moet erg schoon werken en erg precies afmeten en alles in de juiste condities bewaren,.. ik had daar geen zin meer in en ik heb genoeg geld dus koop nu gewoon bij de dampwinkel in de straat, dat kost omtrent een ~10 euro aan liquid per week… Ik hou van bubblegum smaak, daar zijn dan nog talrijke varianten in; bubblegum met meloen of aardbij, donald-duck bubble gum, of met mint, etc.,..
Als smaakjes straks echt verboden gaan worden, zal ik denk ik eerst proberen zoveel mogelijk in te slaan, voor een paar jaar voorraad in de vriezer moet lukken. Anders in het buitenland bestellen, gaan halen, of zelf maken,… of misschien stoppen,.. of misschien meer terugvallen op roken? dat hoop ik dus niet….

Het is vooral erg frustrerend dat de besluitvorming erg onverstandig lijkt, gebaseerd op verkeerde informatie of kortzichtigheid. het kan toch niet zo zijn dat deze hele domme beslissing genomen kan worden?
Er wordt gewezen op een mogelijk uitterst klein negatief effect (kinderen die e-sigaretten gaan gebruiken) terwijl het enorme positieve effect niet voldoende op waarde wordt geschat. Het is alsof je zegt dat autogordels misschien wel eens het effect hebben dat sommige bestuurders zich onschendbaar achten en daardoor roekeloos gaan rijden, en dat daarom autogordels verboden moeten worden.
Bovendien blijven de bewezen uitterst schadelijke normale sigaretten gewoon verkrijgbaar, en wordt er allerlei smaakjes aan alcoholische dranken toegevoegd, wat vlgs dezelfde denktrend eveneens ongewenst zou zijn.

De markt van e-sigaretten is de laatste jaren erg snel veranderd, ik kan me ergens de wanhoop en angst van beleidsmakers voorstellen, met in het achterhoofd het debacle van de tabakssigaretten en dit is iets wat er oppervlakkig gezien een beetje op lijkt,.. maar de tijden zijn veranderd: De kwaliteit is goed gewaarborgd op het moment. We weten al dat er duizenden malen minder schadelijke stoffen in zitten. De regelgeving is zelfs een beetje te streng omtrent de 2ml tanks en 10ml verpakking maar daar valt mee te leven. En de vape-producten worden steeds beter. De online community/ groep van consumenten is erg actief en waarborgt ook de kwaliteit door de talrijke serieuze reviewers op youtube bijvoorbeeld, https://www.youtube.com/c/GrimmGreen/ het is uiteindelijk niet zo’n grote wereld, er zijn geen bilioenen belangen, het betreft allemaal kleine bedrijfjes (die maar weinig politieke druk kunnen uitoefenen), geen monopolies, en alles is best wel transparant. Er is voldoende informatie beschikbaar. Als er een nieuw product schadelijk zou blijken dan zou er een enorme opschudding over ontstaan en iedereen zou het snel genoeg weten. De meeste consumenten zijn goed geinformeerd en de Talrijke vapeshops zijn voor zover ik heb gezien allemaal erg professioneel. Maw; het gaat prima, waarom willen beleidsmakers dit kapot maken?

Het schijnt ook geloof ik zo te zijn dat wanneer er een aantal landen in de EU een bepaald verbod hebben, dat dit zou gaan gelden voor alle landen in de EU? dat zou dus ook een ramp zijn voor de rest van de EU, ik hoop dat daar dan ook wat weerstand tegen komt van hen…

Ik neem aan/hoop dat veel andere ‘dampers’ uit nederland u ook reeds gemaild hebben met alle links naar de bekende onderzoeken….
Dus ik hoop dat u uw invloed gebruikt om dit mogelijk verbod niet door te laten gaan, en misschien ook even met uw collega’s er over praat, dat is in dit geval echt heel erg belangrijk.

Mocht u nog vragen hebben over eea dan beantwoord ik die graag,

met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:onbekend

Sinds 2016 ben ik dankzij het elektrisch roken van de sigaretten af geraakt. Ik rookte een pakje sigaretten per dag.
Simpelweg door de handeling te vervangen van sigaretten roken naar het gebruik van de Elektrische sigaret heb ik geen behoefte meer aan de ouderwetse sigaret.

De ongezonde symptomen die ik had bij het roken van sigaretten ben ik kwijt en zijn er niet bij de elektrische sigaret.

Ik hoop dat de smaken niet verboden worden omdat ik ervan overtuigd ben dat dan veel mensen terugvallen op de tabak.

Vriendelijke groet

Ontvangende partij:VVD

Heb jaren sigaretten gerookt en niet weinig, nu damp ik met een smaakje met 0 % nicotine en ben van het roken af vind het zelf vies. Dus niet verbieden svp

Vr gr
Ontvangende partij:VVD

Laat de smaakjes blijven .het helpt mensen om van de originele sigaret af te blijven

Ontvangende partij:SP

Geacht 2e kamerlid,

Dhr. Blokhuis is voornemens, om vanaf volgend jaar de “smaakjes” van e-sigaretten te verbieden.
Ik ben hier faliekant op tegen.
Na een periode van gewoon roken (gedurende +/- 40 jaar zware shag), ben ik in 2013 overgestapt
op de e-sigaret en ben heel blij, dat ik die stap heb gemaakt.
Geen ochtendhoestje of kortademigheid meer en terugkeer van mijn smaak.
Omdat ik de tabaksmaak van de e-sigaret erg scherp vond, heb ik gekozen voor de mentholsmaak
en dat bevalt mij uitstekend.
Het is voor mij nu een van de pleziertjes in het leven (klinkt misschien dramatisch, maar het is wel de
waarheid).
Ik kan mij heel goed voorstellen, dat dhr. Blokhuis en co het roken bij kinderen en jongeren wil ontmoedigen,
maar hij moet ook een beetje begrip hebben voor de “oudere jongeren” en niet alles toetsen op de jeugd.
Naar mijn weten is de verkoop van e-sigaretten, net als bij de verkoop van alcohol, al gereguleerd voor
jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.
Hierop moet, naar mijn mening, ook streng gehandhaafd worden.
Ik ben nu 68 jaar en oud genoeg, om mijn eigen keuze te maken (t.a.v. smaakje e-sigaret).
Ik heb daar de bemoeizucht van dhr. Blokhuis echt niet bij nodig !!!
Hoop, dat u zich in mijn “denkwereld” kunt verplaatsen en zich sterk wil maken voor mijn hier boven
genoemde argumenten.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:CDA

Beste,

Tot mijn grote schrik hoorde ik dat vape liquid met een smaakje vanaf volgend jaar verboden is.
Ik begrijp niet zo goed waarom?
Ik ben al ruim 3 jaar sigaret vrij door het vapen, en zit op het allerlaagste nicotine percentage. Ik voel me beter, kan weer diep ademen, geen last meer van mijn longen, ik kan weer ruiken.
Ik snap écht 100% dat je niet wil dat kinderen gaan vapen. Als ik terug kon in de tijd zou ik willen dat ik nooit was begonnen. Maar dit is het kind met het badwater weggooien. Want er is 1 (ook nog eens discutabel) onderzoek gedaan dat laat zien dat vapen een opstapje kan zijn naar roken voor pubers. Daartegenover staan verschillende onderzoeken die laten zien dat vapen een geweldig middel is om van het (sigaret)roken af te komen.
Als je je bang maakt voor de vape doden van afgelopen jaar: geweldig! Ik ook! Laten we ons daarom richten op het beter reguleren van vapevloeistof en het stellen van veiligheidseisen dmv een keurmerk!
Ik wil jullie dan ook écht vragen: help rokers met stoppen en ontneem hen niet een van de beste middelen om te stoppen.
Groet,
Ontvangende partij:GL

Geachte heer H van Gerven,

Het gebruik van smaakjes in de e-cigaret
heeft mij persoonlijk goed geholpen om
te kunnen stoppen met conventioneel /
analoog roken (verbranding van tabak)
Het zijn juist de fruitige smaken die er
toe zorgen dat men geen trek meer heeft
in de geur van tabak. De geur van deze fruit
smaken is ook aangenaam voor omstanders.
Danku wel voor de medewerking.
M.v.g,

Ontvangende partij:SP

Geachte Heer
Het verbieden van smaakjes in de liquids van de e-sigaret zal meer gezondheids- nadelen dan voordelen opleveren.
Sinds 5 jaar maak ik gebruik van de e-sigaret met menthol smaak. Voordien rookte ik een pakje sigaretten per dag.
Zouden de smaakjes verboden worden dan zal ik als verslaafde toch weer teruggrijpen naar de gewone sigaret tenzij ik de liquids eenvoudig in het buitenland kan bestellen.
U mag er van uit gaan dat ik niet de enige zal zijn die dit besluit neemt en dat vele anderen zullen volgen.
Voor de schatkist een goede zaak maar voor de gezondheid niet nu gewone sigaretten aanzienlijk ongezonder zijn.
Alcohol met allerlei smaakjes is normaal. De e-sigaret met smaakjes is dat evenzo.
Mijn verontschuldiging voor het feit dat ik door deze mail even beslag leg op Uw kostbare tijd.

Met vriendelijke groet

Ontvangende partij:VVD

Ik ben een trouw VVD lid die netjes de contributie betaald en nu al drie jaar vrij van teer wat in mijn sigaretten zat!!! Mede door een lekker smaakje heeft het e-smoken mij van het roken geholpen! Doe maar is eerst iets aan de stank van de vuile vieze wietlucht die je overal ruikt en die ook mijn kinderen inademen en ruiken als we bv gezellig door het park wandelen!!!

Ontvangende partij:VVD

Goede avond.

Ik lees net dat smaakjes van esigaretten mogelijk verboden zullen gaan worden.
Ik als beginnende stopper van Roken vind dit heel onverstandig en wil u vragen naar mijn verhaal te luisteren.
Ik ben sinds oktober weer een poging aan het wagen te stoppen met roken.
Voor heen al heel wat pogingen gedaan met pleisters kauwgom en noem maar op.
Steeds weer liep dit op een teleur stelling uit. Nu met de e sigaret lijkt dit makkelijker te gaan. Door de smaakjes vind ik dit aangenamer als een sigaret waardoor dit me makkelijker af lijkt te gaan. Ik ben ondertussen van 6mg naar 3mg nicotine gezakt. En zo wil ik iedere keer verder zakken totdat ik op 0mg zit en ook deze aan de kant kan gaan zetten. Tabak smaak van e vloeistof vind ik niet te pruimen dus ben blij met de verschillende keuzes die ik heb.
Dus ik vraag u of u dit mee wil nemen.

Mvg

Ontvangende partij:PvdD

Beste heer van de Laan,

Ik ben 12 jaar geleden gestopt met roken en overgestapt op dampen. Eerst met nicotine en tabakssmaak omdat ik dacht dat dit het beste alternatief zou zijn. Al snel kwam ik erachter dat tabakssmaak net zo min met tabak te maken heeft als alle andere aangeboden smaken.
Zelf damp ik al jaren kastanjesmaak zonder nicotine. Ik zou het erg jammer. Vinden als ik deze smaak in de toekomst via het buitenland moet kopen, puur om de reden dat “smaakjes” zouden leiden tot dampen door jeugd. Cijfers wijzen gelukkig aan dat jongeren nauwelijks dampen, is nl niet “cool”. Daarnaast zou het verschrikkelijk zijn als net overgestapte rokers weer terug zouden gaan naar roken, wat zeer denkbaar is bij het verbieden van smaken.
Het lijkt me ook niet te handhaven, omdat bijv, de kastanjesmaak die ik gebruik komt van een producent welke aroma’s voor de voedingsindustrie produceert. Met andere woorden, alle aroma’s op water of alcoholbasis zouden dan verboden moeten worden, ook die welke gebruikt worden in de voedingsindustrie. (Ik mix zelf neutrale basisvloeistof met smaakstof)

Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het verbod op smaakjes voor dampen niet door zal gaan als degenen die hierover moeten beslissen zich een heel klein beetje verdiepen in het wel en wee van dampen

met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:D66

Geachte,

Hierbij wil ik doorgeven dat ik het verschrikkelijk vindt dat jullie de smaakjes van de e sigaret willen verbieden! Waarom?????Er is geen beter middel om te stoppen met roken en jullie gaan het verbieden de gewone man snapt je beslissingen echt niet! Het is jeugd van de leeftijd vanaf 18 jaar die willen stoppen en graag een smaakje willen dampen! Maken jullie je niet druk om de drugs pillen waar de jeugd nu naar toe dreigt!! Nee dat laten jullie allemaal maar gedoogd toe.Waar wij als gewone burgers steeds meer mee te maken krijgen de criminaliteit op straat de kogels vliegen in het rond kijk daar eens naar met heel de regering veel belangrijker en daarom zooooo boos. Veel onderzoeken tonen aan dat het veel gezonder is als tabak. Er zijn veel landen waar ze de de e sigaret omarmen. Waarom Nederland niet?????Willen wij dat ons land op 1 staan voor drugs ja dus. Ik snap er echt niets meer van, jullie willen niets in het openbaar zien maar weten goed dat het dan in het donker gebeurt in de onderwereld zwarte handel enz…
Dat is wat jullie gaan creëren vreselijk
Ik ben boos verdrietig en teleurgesteld in deze regering jullie moeten je echt gaan bemoeien met de realiteit van drugs in dit land is veel meer nodig! Steek daar je koppen maar eens dagelijks voor bij elkaar en niet voor de smaakjes van de e sigaret wat duidelijk is aan getoond dat het helpt echt helpt om de jeugd te ontmoedigen van tabak.

Ontvangende partij:CDA, PVV, D66, VVD, CU, JA21, Volt, BBB,

Goedendag
Ik wil graag de smaken behouden van de eliquid deze hebben me geholpen om mijn behoefte naar nicotine weg te nemen  waarom mag je wel een waterpijp roken in een turks cafe en niet thuis lekker dampen met een e sigaret dan wel zonder nicotine willen we nederland van het roken hebben lijkt mij wel dus behoud de smaken van eliquid aub

Ontvangende partij:PVV
Smaak moet blijven
Willen ze in Den haag dan alles bepalen.
Kleur nog ook al niet meer.
Van de smaak blijven ze af.
Ontvangende partij:PVV

Door deze smaakjes ben ik gestopt met roken, als dit weg gaat, begin ik wasrschijnlijk weer met roken en dat wil ik niet…

Ontvangende partij:FvD

Geachte heer/ mevrouw Jansen,

Ik voel me genoodzaakt om u te informeren wat de gevolgen zullen zijn voor mij als er een smaakjes verbod gaat komen voor de e-cigaret in Nederland.

Ik als ex -roker ben inmiddels 2 jaar gestopt met roken. Als astmapatiënt verschillende malen per jaar luchtweginfecties en prednison kuren en antibiotica kuren, moest ik stoppen met roken van de longarts na een moeilijke periode met nicotine pleisters, kauwgum, champix onder begeleiding van de praktijk ondersteuner lukte het niet om te stoppen met roken. D.m.v. de e-cigaret lukte het mij het uiteindelijk om te stoppen met roken na 17 jaar gerookt te hebben. Nu met gebruik van de e-cigaret met fruit / custard smaakjes ipv tabaksmaak. Ik ben nu zelfs al afgebouwd naar 3mg nicotine dit ga ik naar 0mg afbouwen. Afgelopen jaren heb ik geen luchtweginfecties meer gehad en geen prednison kuren meer nodig gehad. Laatste keer bij de longarts controle en longfunctie moeten blazen uitslag was zeer goed. Als er een smaakjes verbod er gaat komen wil dit voor mij zeggen dat ik weer terugval op de vieze cigaretten van vroeger met alle gezondheids klachten erbij weer terug naar mijn oude gewoonte namelijk roken. Terwijl ik nu zover ben dat ik tabaksrook vies vindt en tabaksmaak smerig vindt. Dan komen ook weer de luchtweginfecties en ben ik terug bij af.

Hopelijk zien jullie in dat volwassenen hier wel baat mee hebben en dat een verbod niet de oplossing is!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet

Ontvangende partij:PVV

Geachte het verbod op smaakjes zal averechts werken mensen gaan weer roken en zal de illegale handel doen opbloeien met alle risico’s van dien.In Amerika heeft het verbod dit effect gehad en dus zijn de smaakjes weer normaal te verkrijgen. Laat aub de heer blokhuis niet zijn zin krijgen door de smaakjes te verbieden een mens heeft toch een eigen keuze om te doen wat deze wild

Ontvangende partij:PVV
Ik ben gestopt met roken door een e sigaret aan te schaffen.
Ik damp nu al 2 jaar met minimale nicotine , dit is voor mij DE oplossing om het stoppen van het roken van zware shag en het roken van wiet jointjes te stoppen.
Nu heb ik de gewone tabaksmaak geprobeerd in het begin maar dat kon mij niet bekoren.
Ik ben vanaf mijn 14e jaar begonnen met roken en ik ben nu 48 jaar.
Nooit ben ik in staat geweest om te stoppen met roken , alle pogingen zijn mislukt.
Maar nu was ik zo blij dat er smaakjes op de markt zijn waardoor ik het stoppen van het roken vol kon houden.
Nu zie ik mezelf helaas weer opnieuw beginnen met roken als de smaakjes verboden worden.
En dat zou ik zoooo jammer vinden.
Ik voel mij heel erg in een hoekje gezet hierdoor.
Ontvangende partij:VVD

Ik kan maar 1 ding zeggen. Juist omdat ik toen ik 7 jaar geleden begon met dampen begon ik met tabak smaken. Resultaat dat ik de sigaret niet kon laten liggen juist door tabak smaken. Toen ik over ging op andere smaken koffie bv toen kon ik na 3 weken de sigaretten laten liggen.
Het enige wat jullie moeten doen om mijn ogen is juist dan de tabaks smaken verbieden mits jullie echt graag willen dat we allemaal stoppen met roken! Ik damp nu verschillende smaakjes heb de nicotine afgebouwd naar 1.5 dus damp alleen eigenlijk nog voor de smaak. Heerlijk als je bv iets met snoep smaak dampt heerlijk die smaak in je mond en toch niet aan het snoepen datzelfde geld voor dampen je gaat daar niet van roken punt.
Ik ben nu 7 jaar verder voel me goed kan veel meer dingen weer. Ik snap eigenlijk niet waar jullie mee bezig zijn ik heb een damp groep met meer dan 6000 leden waar mensen tussen zitten die best ziek waren en er allemaal op vooruit zijn gegaan. Neem eens een kijkje in de gezellige dampers en praat is met die mensen dan weten jullie pas echt wat goed is en niet na dat oeverloze gezwam van mensen die niet weten waar ze over praten omdat ze niet roken of dampen maar gewoon omdat ze zogenaamd iets te zeggen hebben.

Ontvangende partij:PVV

Hallo,
Ik heb circa 40 jaar tabak gerookt. Kreeg de laatste jaren daarvan  steevast een longontsteking in de winter. Ben nu 5 jaar overgestapt op (smaakloos) vapen.
Deze hele smaakverbod kermis heeft zo duidelijk de vingerafdrukken van de tabaks lobby op zich.
Als de blue curacao en koffielikeurtjes ook allemaal verboden zouden worden zou het enige geloofwaardigheid hebben, deze hetze.
Ik reken op jullie om dit varkentje te wassen!

Met vriendelijke groeten

Ontvangende partij:SP

Beste Kamerleden.

Ik ben zelf geen fan van de politiek, neem het voorbeeld smaakjes verbieden van hetgeen jullie zo promoten, stoppen met roken!
Denk je dat ik er zin in heb om die vieze tabak smaak te roken? Gezien de consentratie nicotine verhoogd wordt in tabak zodat mensen sneller verslaafd raken is het niet slim om dit nu zo te organiseren!
Gezien ons landje de afgrond in geholpen wordt op het moment en jullie gezellig alle belastingen verhogen terwijl zoveel mensen al het water aan de lippen staat financieel, bij mij niet anders is het heel fijn dat wij wat we roken nog wel zelf mogen bepalen! Iets waar jullie niet 3kwart belasting over krijgen want rokers spekken de staatskas en zonder tabak niet genoeg inkomsten voor jullie om je inkomen van te betalen, dus de belastingen omhoog want jullie moeten natuurlijk wel warmpjes erbij zitten terwijl Nederland letterlijk in de kou staat!
Jullie kunnen niet voor de burgers beslissen of ze wel of geen smaak willen roken.
Ik snap de ophef ook niet, jullie willen dat we stoppen met roken maar maken de stop middelen DUUR en hetgeen wat we nu nog wel hebben, de e smoker leg je mbt smaken aan banden waarmee rokers geen weerstand krijgen naar de tabak smaak maar hetzelfde blijven roken.
Niet echt slim dus die keuze die jullie nu willen maken.
Maar goed, het zorgt wel voor werkgelegenheid want ik haal het dan wel uit Duitsland waar alles nog goedkoper is en verkoop het zelf wel aan de mensen om me heen.
Dus willen jullie nog meer “criminele activiteiten” dan maak je het onze onderbezette politie nog moeilijker omdat smaakjes verkopen dan illegaal is.
Gezien jullie vooral keuzes voor jezelf  maken om het de burgers nog moeilijker te maken (zo ervaren vele burgers het ik niet uitgezonderd) zal mijn mail wel aan de kant gelegd worden, democratie is een mooi woord en ook enkel een woord in ons land. Dus leef ernaar en doe wat juist is inplaats iets te zoeken om weer controle en macht uit te oefenen bij de mensen die het al pittig hebben door de ellende die er dit jaar veroorzaakt is!
Wees blij met jullie campagnes voor het stoppen met roken dat we er mee bezig zijn gezonder te leven en onze kinderen rookvrij op willen laten groeien.
Ga de drank uit winkels halen, maak het snoep duurder en het fruit en groente goedkoop! Stimuleer mensen gezond te leven (e sigaret is veeel gezonder dan tabak en zo kun je rustig in eigen tempo stoppen met tabak en nicotine) en steun ons in de stappen die wij zetten voor een gezond en gelukkig leven.
En laat ons nou gewoon roken, rokers krijgen geen corona omdat de receptoren waar corona zich in vast hecht daar al nicotine is opgeslagen… dus een win win situatie. Echt doe allemaal normaal en ga je druk maken om belangrijkere dingen zoals onze economie om zeep helpen om een virus wat al jaren onder ons is, gewoon genezen kan worden en bijna niemand dood hoeft te gaan maar dat medicijn is verboden. Is enkel macht en controle, nog even en we zijn als China, bij een verkeerde gedachten zetten ze je al vast tussen de ratten.
Dus in corona tijd lekker allemaal aan de nicotine het kan en zal je leven redden haha 😉
 Graag verwacht ik een reactie terug.
Mvg
Ontvangende partij:VVD

Geachte,

Ik ben met de e-smoker begonnen om van het roken te af te komen. Op het moment maak ik er steeds minder gebruik van. Betekend dat ik op gepaste tempo steeds minder rook.
Mocht het het zo ver komen dat er alleen tabak smaak te koop zal zijn ben ik bang dat er velen met mij toch weer naar de nog minder gezonde echte sigaret zal grijpen.
Ik pleit er dan ook voor om de smaken een keuze te laten blijven van en voor de e-smokers.
Vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PvdA

Het verbod op vape smaakjes is echt belachelijk.

Ik ben dankzij de smaakjes gestopt met rokken en zou niet meer zonder kunnen
Ontvangende partij:GL

Geachte,

Na 38 jaar roken (40 per dag) heb ik eindelijk een manier gevonden om van het roken af te komen. Wat accupunctuur, cursussen, pleisters, pijpjes, kauwgom en Oxazepam (vanwege paniekaanvallen) niet is gelukt voor mij als SuperJunk, is de e-sigaret wél gelukt! Sterker nog… na vier jaar lang door twee longartsen te zijn gediagnostiseerd met COPD Cold 2 is mijn longinhoud nu zó verbeterd dat ik officieel geen COPD meer heb, maar enkel nog astma!

Zonder de e-sigaret was mij dit nooit gelukt! Het aantrekkelijke van de e-sigaret was juist de diversiteit aan smaakjes. Zocht ik in het begin naar vergelijkbare tabakssmaken, nu gaat mijn voorkeur juist uit naar fruit- en mentholsmaken, en daarmee is mijn associatie met tabak volledig verdwenen. Hierdoor is de kans bijna nihil dat ik terugval in mijn oude tabaksverslaving.

Dat het roken ontmoedigd moet worden voor jongeren, daar ben ik helemaal vóór.
Maar alstublieft, denk ook aan de verslaafde rokers, voor wie de e-sigaret de enige optie is om van die sigaret af te blijven, en zéker de liquids met smaakjes waardoor de associatie met tabak kan verdwijnen!

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Geachte,

Ik wil graag vertellen waarom de smaakjes juist NIET verboden moeten worden. Dit kan ik alleen vanuit mijn eigen verhaal doen, ik ben 41 en al jaren verstokt roker… dit is niet iets waar ik trots op ben maar juist als een gebrek zie.
Ik rookte op mijn hoogte (diepte) punt 2 pakjes sigaretten per dag, dat zijn welgeteld 40 sigaretten!!! Ik ben overgestapt, niet zonder slag of stoot overigens op de e-sigaret met iets anders dan een tabakssmaak omdat ik juist daar vanaf wilde. Als de smaak van tabak weg is wordt de stap om te gaan minderen en te stoppen alleen maar kleiner. Ik begon met bijna een flesje per dag wegstomen… maar omdat de concentratie van 18 gram nicotine toch anders ligt ging ik al gauw over naar 12 mg en naar 6 mg. Inmiddels doe ik met een flesje van 10 ml bijna twee weken. Ik had toen ik nog gewoon rookte gemiddeld twee keer per jaar een zware longontsteking met ziekenhuisopnames tot gevolg. Nu ik overgestapt ben (inmiddels alweer 6 jaar) heb ik geen luchtweginfectie meer gehad en ben ik zelfs niet meer noemenswaardig ziek geweest.

Juist de tabakssmaak zou u moeten gaan verbieden omdat die de stap naar een gewone sigaret weer makkelijker maken. Mensen die aan tabak gewend zijn vinden deze tabakssmaak lekker en iets anders niet zo. Dus je kan beter vasthouden aan de smaakjes want daardoor zullen er een stuk meer mensen serieus van het roken af komen wat weer in de  maatschappelijke kosten van de gezondheidszorg scheelt.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Beste mijnheer L. Ployment,

Ik ben tegen verbod van smaak op e cigaret vloistoffen. Graag ons ondersteunen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijk groeten,
Ontvangende partij:PvdA

Beste Lezer,

Door te dampen met een e-sigaret ben ik nu van het sigaretten roken af gekomen! (na ruim 50! jaar te hebben gerookt)

Alleen een tabakssmaakje vind ik al niet eens lekker meer, dus de gewenning neemt steeds meer af, ook minder ik telkens in de hoeveelheid nicotine die ik binnen krijg.

Ik heb dan ook goede hoop dat ik uiteindelijk helemaal van mijn nicotineverslaving af zal komen.

Door het voornemen van minister Blokhuis om de smaakjes in damp vloeistoffen te gaan verbieden wordt ik dus gestagneerd in mijn strijd tegen de nicotine!!

Het idee dat jongeren eerder naar e-sigaretten met een smaakje zouden grijpen is volgens mij volkomen flauwekul.

Ik zie jongeren staan roken, maar dan met gewone sigaretten, het aantal jongeren wat rookt neemt amper af.

Conclusie: zij moeten straks ook afkicken van hun nicotine verslaving en min. Blokhuis ontneemt ze op voorhand al, door dit verbod, een prima manier van ontwenning af.

NIET DOEN DUS, blijf van de smaakjesvloeistoffen af!

Groet,

Ontvangende partij:SP

Dag,

Met grote verbazing las ik het plan van staatssecretaris Blokhuis om de smaakjes voor de vapes/ e-sigaret te verbieden.
Ik vind het waanzinnig stom en beperkend om een dergelijk verbod af te kondigen. Smaakloos zou ik zeggen.
Als notoire roker ben ik recent overgestapt op een e-sigaret. Voor mij is dat een hele vooruitgang. Qua kosten en gezondheid ben ik er op vooruit gegaan en het lukt me voor het eerst in lange tijd goed om geen sigaretten te gebruiken. De vape is voor mij een goeie vervanging. Moet de staatssecretaris wel van de smaakjes afblijven. Wilt u mijn boodschap met hem delen? Ik wil graag zelf beslissen wat ik vape.
Mijn voorkeur gaat uit naar de tabaksmaak maar ik wil uit kunnen wijken naar een fruitsmaak als ik daar behoefte aan heb.
Misschien kan de staatssecretaris zich focussen op de tabaksindustrie om toe te zien op de toevoegingen in sigaretten. Dat lijkt mij zinvoller.
Bij voorbaat dank en fijne feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP

Geachte Minister,

Volgens jaar moeten de smaakjes van de E-sigaret in de ban van minister Blokhuis?!

Ik ben hier erg verbaasd en verontwaardigd over, alweer een betuttelend besluit over hoe een mens zijn leven moet leiden en wat hij wel en niet mag nuttigen, gebruiken of anderszins kan en mag kopen!

De E-sigaret heeft mij 7 jaar geleden van het roken afgeholpen. Zomaar van de een op de andere dag. De smerige tabaksmaak was nu niet echt de oorzaak van deze ommezwaai. Juist de frisse fruitige smaakjes trokken mij (en met mij vele, vele anderen!) over de streep. Later heb ik nog wel eens een ‘normale’ sigaret geprobeerd maar ik heb deze direct weer weggegooid. Bah!

Als deze fruitsmaken gaan verdwijnen bij de eerlijke goede leveranciers hier in Nederland, zullen mensen ze illegaal gaan zoeken op het internet (!!). Ik hoef u niet te vertellen hoe gevaarlijk dat is, getuige de idiote gang van zaken in andere landen waar mensen overgingen tot het zelf produceren van cannabisvloeistoffen die vaak zelfs de dood tot gevolg hadden uiteindelijk!

Ik damp al vele jaren met heel groot plezier deze smaakjes. Ananas en Perzik zijn mijn favorieten. Mijn longen zijn schoon en ik ben hier zielsgelukkig mee.

Als deze smaakjes zouden verdwijnen zal dit mijn leven weer drastisch veranderen en zal ik zonder twijfel weer teruggrijpen naar de smerige rookgewoonte van voorheen, mét teer en alle gezondheidsgevaren die hiermee samenhangen. Of ik moet in een diep gat springen en op internet gaan zoeken naar een veilig alternatief. Wie verzekert mij dan dat die vloeistoffen mij niet het leven kosten?

Ik verzoek u dus met klem op te treden tegen dit besluit zodat de huidige smaken gewoon veilig beschikbaar blijven voor dampminnend Nederland!

Kan ik op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP

Geachte,

Bij deze wil ook ik als burger die blijkbaar steeds minder te vertellen heeft wat ik wel en niet mag, laten weten dat het natuurlijk ongelooflijk is dat de regering, die mijns inziens toch echt wel heel veel andere veel veel belangrijker zaken heeft om mee te bemoeien, om er maar een paar te noemen is mijn geld verspillen aan dingen die niet nodig zijn en vluchtelingen die alles goed voor elkaar hebben terwijl ik nog niet eens een subsidie voor iets kan krijgen, maar goed ik dwaal af. Het is voor de echte mensen die willen stoppen met roken een noodzaak om smaakjes te behouden!  Ik zelf ben nu zover dat ik bijna kan stoppen met nicotine maar ik wil wel doorgaan met vapen om niet terug te vallen. 1 omdat roken niet te betalen is voor mij dus ook niet haalbaar tenzij ik crimineel wordt en 2 omdat het mijn vrije keuzen moet blijven wat ik wil doen met mijn eigen lichaam in mijn eigen tijd!  Ik hoop dat u deze onzin bij staatssecretaris Blokhuis kunt aankaarten en dat ie zich beter bezig kan houden met dingen die de burger wel nodig heeft. Volgens mij zit hij daar voor ons en niet voor z’n eigen agenda. Uw partij heeft sowieso mijn stem want ik geloof er 100% in en ik weet gewoon dat als uw partij het voor het zeggen had dit niet eens een onderwerp in de kamer was geweest.
Dank u voor het lezen.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:FvD

Laat aub de e liquids zo als ze zijn
Dat stimuleert de normale tabak meer links te laten leggen en stimuleert geleidelijk om volledig te kunnen stoppen met roken.
Mvg.

Ontvangende partij:PVV

Ik ben en blijf een rookverslaafde. Gevaar van terugval, zeker bij stress en tegenslag, blijft. Ondanks een vrij heftige periode ben ik, dankzij het dampen, kunnen stoppen met roken. Ik ben bijna zover dat ik geen nicotine meer binnen krijg.

Toch ben ik me bewust dat het gevaar om weer naar sigaretten te pakken, altijd blijft. Smaakjes dampen is anders dan de echte smaak. Dus als ik sigaretten smaak moet dampen of roken…. dan wordt het toch echt roken.
Ik hoop dus echt dat jullie nog eens goed nadenken voor jullie smaakjes afschaffen.
Hoopvolle groet,
Ontvangende partij:SP

Goeden dag
Ik ben nu voor het eerst gestopt met roken ben er nu 8 maanden af dat is in me leven nog nooit gelukt en vertrouw me heb vaak genoeg geprobeerd ik heb 40 jaar gerookt en in 1 keer gestopt door e sigaret nu willen ze smaakjes eruit halen als dat gebeurt val ik weer in oude patroon dus weer roken hoop dat smaakjes blijft kan ik blijven stoppen met roken ik vertrouw op een goed eind

Ontvangende partij:PVV

Geachte,

Het doet mij goed dat de partij waar ik op ga stemmen mij gewoon vrij laat in de keuze of ik nog wel of niet mag kiezen voor een smaakje met vapen! Onzin dat zoiets ook in een regering wordt besproken overigens, er zijn wel andere dingen om op te lossen.

Ontvangende partij:PVV

Beste,

ik begrijp dat uw fractie niet tegen het gebruik van e-sigaretten is. Wel schijnt uw fractie tegen het verbruik van smaakjes in e-sigaretten te zijn. Vanuit eigen ervaring wil ik u graag laten weten dat ik juist dankzij de e-sigaret met een smaakje uiteindelijk na dik 30 roken ben gestopt met roken. En dat eigenlijk zonder enige moeite. Dat is mij in de 30 jaar ervoor met geen enkel ander hulpmiddel gelukt. Ook een eerdere poging met e-sigaretten met tabaksmaak kon mij niet helpen.

Toen ik echter smaakjes ging vapen welke niet naar tabak smaken lukte het mij wel om van het ene op het andere moment te stoppen met roken. Sinds ik vape ipv rook is mijn gezondheid verbeterd, heb ik veel meer lucht en is die vieze rooklucht verdwenen.

Als uw fractie de gezondheid van Nederland hoog in het vaandel heeft staan dan wil ik u dringend vragen om uw standpunt te herzien. U kunt daar vele levens meer redden!!

Met zeer vriendelijke groeten,

Ontvangende partij:CDA, D66, SP, PvdA, CU, PvdD

Beste Thierry en FvD-leden,

Bij deze wil ik mijn stem laten horen in de strijd tegen het verbieden van e-liquid smaken.
Ik rook al 20 jaar sigaretten en shag, en na het beginnen met vapen ben ik vrijwel direct van de sigaretten afgestapt.
Ik wilde graag (moet ook) stoppen met roken en via deze manier gaat me dat lukken. Zonder e-liquids met een smaakje was dat moeilijker geweest.
Het is onzinnig dat het verboden moet worden omdat jongeren er zogenaamd door verleid worden.
Kent minister Blokhuis jongeren? Dan weet hij toch waar het bij jongeren daadwerkelijk om gaat…..
Verbied dan ook gelijk alle breezers, red bulls en mixdrankjes met een smaakje. Daar komt daadwerkelijk ellende van!
Laat minister Blokhuis beseffen dat hij dan één lijn moet trekken en het grotere geheel moet zien.
Straf niet de industrie die de intentie heeft om roken semi-gezond te maken en juist alle schadelijke stoffen weg wil halen uit het daadwerkelijke roken.
Of is dit bedoeld om de tabaksindustrie zoveel mogelijk te blijven spekken? Denk aan de gezondheidsrisico’s en niet alleen aan de centen….
Nederland heeft juist in deze periode alternatieven nodig om zo gezond mogelijk te worden, waarom dan niet vapen met een lekker meloensmaakje of een koffiesmaakje? Beter dan teer en rotzooi in je longen krijgen, want die stoffen zitten NIET in e-liquids.
Ik hoop dat er zoveel mogelijk stemmen komen zodat er misschien geluisterd wordt. Een beslissing kan niet alleen genomen worden door iemand die er geen verstand van heeft.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:FvD

Ben het niet eens dat de smaakjes gaan verdwijnen bij de E sigaret.

Ontvangende partij:SP

Geachte dames, heren,

Uit de media heb ik begrepen dat u voornemens bent om alle e-liquid smaken te gaan verbieden. Via via ben ik geattendeerd op het initiatief van Smaaknoodzaak.nl. Dit initiatief ondersteun ik graag omdat ik van mening ben dat het verbieden van smaakjes geen verstandig besluit is en een averechts effect zal hebben. Graag leg ik u uit waarom.

Mijn naam is …., ik ben 48 jaar en woon in Amsterdam.
Vanaf mijn 15e jaar heb ik onafgebroken gerookt.
Uiteraard wilde ik er graag vanaf komen, maar alleen een roker weet hoe lastig dat is.

Via mijn broer hoorde ik in 2017 over e-smoken.
Ik had al van alles geprobeerd, ook een elektronische sigaret, maar dan met een niet modificeerbaar apparaat. Daarmee kun je dus niet zelf de smaak, nicotine e.d. bepalen. Dat werkte dus niet.
Maar kennelijk was met deze nieuwe generatie e-smoke mods dat wel mogelijk.

Ik heb in juni 2017 een apparaatje gekocht voor mijn man en mijzelf en we zijn begonnen met een op sigaretten lijkende smaak en gelijke hoeveelheid nicotine. Al heel snel – na een paar weken – kon ik nicotine afbouwen en ben ik ook overgestapt naar een niet-tabak smaak. In mijn geval was dat jasmijnthee. Mijn man ging over op koffie en cognac smaak en caramel.

Dit heeft ons enorm geholpen de volgende stap te zetten. Immers, roken zit vooral tussen de oren en wanneer je de associatie weghaalt (dampen + tabakssmaak lijkt op roken) dan ben je dus ineens ‘alleen aan het dampen’.
En vanaf dat punt werd het nog makkelijker af te bouwen. Je rookt niet meer echt, want die tabaksmaak ga je snel als vies ervaren, waardoor ook de behoefte verdwijnt. En dus ook de associatie. Zoals het hoort eigenlijk.
En zo konden wij in de zomer van 2018 helemaal stoppen met dampen. Momenteel zijn wij beiden al meer dan twee jaar roker-af, iets waar we zeer gelukkig mee zijn! En dat dankzij een e-liquid met een smaakje.

Gezien onze persoonlijke ervaring is het, in mijn ogen althans, geen al te slimme zet om smaakjes te verbieden. Je bereikt het tegenovergestelde; je maakt het mensen juist nog moeilijker om te stoppen met roken. De tabak smaak blijft per slot van rekening altijd aanwezig en het terugvallen op een gewone sigaret is dan een kleinere stap en dus makkelijker. En waarom zou je überhaupt een poging doen dan te stoppen?

Ik zou deze beslissing in het kader van de volksgezondheid dan ook zeer betreuren en hoop dat u het wilt heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD, GL, SP, PVV, CDA

Goede middag,

Graag wil ik u vertellen waarom het verbieden van smaakjes voor de e-sigaret een erg slecht idee is! Ik ben 16 oktober 2019 een jaar gestopt met dampen. 18 augustus 2018 ben ik gestopt met het roken van tabak door de e-sigaret. Voor dat ik begon met dampen rookte ik 35 sigaretten per dag. Door de smaakjes kreeg ik binnen enkele dagen nadat ik begonnen was met dampen een hele grote hekel aan de smaak van tabak. Daardoor was het absoluut niet moeilijk om van de tabak af te blijven. Met behulp van de verschillende smaakjes heb ik de nicotine zelfstandig af kunnen bouwen tot het punt dat ik al een tijdje op 0 gram nicotine. Daarna heb ik met een klein beetje gewenning de e-sigaret thuis kunnen laten en ben ik volledig gestopt (na meer dan 10 jaar kettingroken) met tabak/dampen.
Zonder de smaakjes was mij dit nooit zelfstandig gelukt en ik vraag mij af of het überhaupt gelukt was met of zonder hulp van andere mensen zonder die smaakjes.
Ik heb mijn periode van stoppen met een levensbeinvloedende verslaving als eenvoudig en prettig ervaren door die smaakjes in mijn e-sigaret. Veel beter dan de stress van in een keer stoppen of de antidepressiva die je krijgt van stoppen met roken instanties. Haal dit niet weg bij mensen. Zorg dat mensen die niet roken niet gaan roken, maar neem geen middelen weg die verslaafde mensen helpen met stoppen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP
Hallo xxx xxx hier
Ik rook e-sigareet al 4 jaar bijna 5 ik ben er niet mee eens wat jullie willen gaan doen daar echt niet jullie zeggen dat dit slechter is dan normale sigaretten nou echt niet zie meer mensen dood gaan omdat hun longen zwart zijn van de teer die in sigaretten zit dan aan een e-sigareet als dit echt slecht zou zijn haal dan de potjes, er uit met hoge nicotine gehalte want echt dit kan je niet zo maar doen
Met vriendelijke groet
Ontvangende partij:VVD
Beste heer Bolkestein,
Ik schrijf u deze mail om te laten weten dat het erg vreemd is om smaakjes in de e-sigaret te gaan verbieden. Zelf ben ik 30 jaar lang een verstokte roker geweest. Natuurlijk heb ik zoals menig roker vele malen getracht te stoppen met roken, dit omdat je na zoveel jaar gerookt te hebben klachten krijgt. Niets heeft mij geholpen, ik had echt alles geprobeerd.
Ik kwam als laatst in aanraking met de e-sigaret, had de hoop inmiddels wel opgegeven maar dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus aan de gang met de e-sigaret.
Ik kocht een e-sigaret met een tabaksmaak ‘marlboro’ (7 jaar geleden had je nog smaken met deze benamingen).
Ik kon hierdoor wel van de gewone sigaret afblijven en was zeer gelukkig!! Echter de smaak was niet te doen, smerig gewoon! Ik pakte daardoor zo nu en dan weer een sigaret, ik dacht, ach.. 2 per dag is geen 25 per dag (dat rookte ik voorheen). U begrijpt dat dit niet goed ging en ik weer terug bij af was.
Een kennis van mij attendeerde mij erop dat ik ook lekkere fruit smaken zou kunnen nemen. Ik vond dit in eerste instantie een beetje raar? Je gaat toch geen appel of mango roken? Ik dacht dan krijg je toch geen voldoening?
Omdat ik toch echt wilde stoppen met roken raapte ik de moed nogmaals bij elkaar en kocht een flesje appel e-liquid. Tot mijn grote verbazing was deze erg lekker! Ook niet onbelangrijk, ik kreeg exact de zelfde voldoening als bij de tabak smaak die ik vorrheen had gebruikt. Nadeel was wel dat je na een aantal dagen appels te hebben gedampt dit zat werd. Dus mango gehaald, geweldig gewoon!
Zo heb ik vele smaken gebruikt en totaal geen enkele sigaret meer aangeraakt! Ben inmiddels al 7 jaar gestopt met het roken van tabak. Ik damp nog wel, inmiddels nog 3mg nicotine, ben begonnen op 12mg.
Nicotinevrij dampen heb ik geprobeerd, dit vind ik niks.
Laat aub niet de smaken verdwijnen, deze zijn echt noodzakelijk voor vele mensen om succesvol te stoppen met roken naar mijn mening!
Wat ik pas erg vind is dat men beweerd dat de jeugd zou gaan dampen door deze smaakjes, mijn kinderen vertellen mij dat bij hun op school dampen als stom word gezien. Erger nog, als mijn zoon over 3 jaar 18 jaar word mag hij legaal gewoon aan de tabak beginnen en daaraan verslaafd raken??
Wil je de jeugd niet aan de tabak? Begin dan met een maatregel die bijvoorbeeld vandaag van start kan gaan. Geboren na 1 januari 2002? U kunt geen tabak kopen!
Probleem opgelost, laat de verslaafde mensen dan gewoon hun sigaret of damper pakken en val deze mensen niet lastig.
Hopend u voldoende te hebben ingelicht.

Vriendelijke groet,
Ontvangende partij:VVD

Beste Mevrouw Diertens,
Hou mij Svp van de sigaret!!
Door de E smoker ben ik al ruim een jaar van de sigaret af en daar ben ik  blij mee en trots op!
Ik gebruik smaakjes in mijn E smoker en geen tabak om zo van het roken af te blijven!
Laat mij en vele anderen “gewoon” onze liquids kopen ook in 2021 en daarna!
Om kinderen van de smaak liquids te houden handel dan hetzelfde als bij alcohol!! Legitimeren om leeftijd aan te tonen!
Alvast Dank voor uw Steun!

Ontvangende partij:D66

Ik wil graag dat de smaakjes blijven. Ik gebruik niets anders dan smaak zonder nicotine . Zou te gek zijn als dat verboden wordt.

Ontvangende partij:SP

Ik heb 30 jaar gerookt en sinds 2014 overgestapt op dampen met smaakjes, nooit meer een sigaret aangeraakt. Als de smaakjes vervangen worden door tabakssmaken is het risico op roken weer toegenomen, buiten dat ik het nu erg smerig vind.

Ontvangende partij:VVD

Geachte,

Graag zou ik als medeliberaal en vvd-er graag uw standpunt vernemen inzake het voornemen van staatssecretaris Blokhuis betreffende het afschaffen van diverse smaken van de e-sigaret. De onderbouwing van dhr Blokhuis raakt in mijn visie kant nog wal. De gekozen insteek om jongeren hiermee van de e-sigaret af te houden, is in deze zeer bijzonder. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de rapporten welke dit zouden onderbouwen. Wanneer het daadwerkelijk zo zou zijn dat jongeren door exotische smaken verleid zouden worden richting de e-sigaret, dan zou ik me eerder afvragen hoe ze deze verkrijgen. Met de huidige regelgeving mogen ze deze niet kopen. Als dit toch gebeurt ligt het probleem eerder in de handhaving van het beleid dan bij de smaakjes.
Wanneer we kijken naar de Nederlandse branche, kunnen we concluderen dat deze er alles aan doet om binnen de huidige regelgeving een goed product aan te bieden. Niet dampen of roken is altijd het best natuurlijk, maar door de hoge eisen op het gebied van de vloeistoffen in Nederland, is het voor veel rokers een goed alternatief. Inmiddels zijn al 400.000 mensen hierdoor succesvol van de sigaret afgeraakt. Velen geven echter aan dat dit mede bepaald is door de smaak. Door een andere smaak dan tabak te gebruiken, wordt de verleiding om terug te vallen aanzienlijk minder. Wanneer je bijvoorbeeld een zoete smaak gewend bent is na een tijdje de tabakssmaak niet meer lekker. Het risico in deze is dan ook groot dat wanneer je deze smaken verbiedt dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. De alternatieven zijn zoals ze zich nu openbaren wellicht een groter bezwaar voor de volksgezondheid dan het Nederlands fabrikaat van goedgekeurde vloeistoffen. Dat dit door dhr Blokhuis niet als serieus genomen wordt in zijn afweging baart me best zorgen. Enige verdieping lijkt me hier op zijn plaats.
Ik zal u wat de alternatieven betreft graag attenderen op het feit dat de kans groot is dat mensen gaan experimenteren.  Aroma’s blijven ondanks een verbod gewoon verkrijgbaar. Echter zijn deze niet gemaakt en getest om te dampen. Wanneer we kijken naar bekende gevallen waar de e-sigaret longschade hebben berokkend in het buitenland, moeten we concluderen dat er een vloeistof is gebruikt welke hiervoor niet is ontwikkeld. Ik neem aan dat we deze perikelen in ons land willen vermijden. Een tweede alternatief is de handel vanuit het buitenland. Op diverse webshops kun je dergelijke vloeistoffen ook na een verbod nog gewoon bestellen. Dus ook de zogenaamde jeugd waar dhr Blokhuis heel zijn verhaal aan ophangt. Gezien de controle in het buitenland minder is dan in ons land, voorzie ik hier ook een groot risico. Alleen al hierom lijkt een verbod geen enkele toegevoegde waarde. De mensen die dampen gaan hierdoor niet stoppen en de jeugd vind heus wel zijn weg. De opbrengst van dit voorstel lijkt nihil. Behalve voor de branche. Deze zal hierdoor behoorlijk geraakt worden en zullen omzet verliezen.
De branche bestaat momenteel uit veel lokale ondernemers die met de beste voornemens een eerlijke boterham willen verdienen. Ik ben het eens met het feit dat we roken zoveel mogelijk willen terugdringen en ook de e-sigaret moet natuurlijk voor niet-rokers niet aantrekkelijk zijn. Maar voor de verstokte roker is dit vooralsnog een prima alternatief. Uit eigen ervaring kan ik melden dat dit mij enorm geholpen heeft om van de sigaret af te komen. Gezien dat de branche continue meebeweegt in de veranderende regelgeving om niet rokers en jeugdigen buiten de deur te houden, is het niet fair om met deze loze maatregel hun voortbestaan nog verder dwars te liggen. Ik kan me vanuit het gedachtegoed van de vvd ook niet voorstellen dat wij als partij dit niet zouden meenemen in onze overweging.
Wanneer het zo zou zijn dat er inderdaad een probleem zou zijn vanuit het feit dat jongeren aan de e-sigaret gaan, lijkt een voorstel richting het beleid soortgelijk aan alcohol en roken beter passend. Dit heeft meer invloed dan een verbod welke meer negatieve consequenties heeft en geen voordeel. Mits deze gehandhaafd word natuurlijk. Zoals ik begrepen heb is de branche inmiddels in gesprek met dhr Blokhuis zijn adviseurs. Ik hoop dan ook dat vanuit de dialoog een verstandig besluit genomen wordt.
Ik ga er vanuit dat de vvd dit ook vanuit een breder perspectief bekijkt en verneem graag het standpunt.
Met liberale groet,
Ontvangende partij:VVD

Goedemiddag

Graag wil ik u ervan overtuigen om de smaakjes voor e sigaret NIET te verbieden dit helpt mij juist om van de reguliere sigaretten af te blijven.
Steun onze actie
M vr gr

Ontvangende partij:SP

Als de smaakjes niet meer mogen, ga ik weer gewoon tabak roken.

Ontvangende partij:VVD

Geachte heer,

Ik ben na 20 jaar zwaar gerookt te hebben
Overgestapt op elecktrisch roken dampen dus,
Ik doe dit nu 2 jaar en voel me stukken gezonder
Dan met het roken van zware tabak en sigaretten
Ik gebruikt veel soorten smaakjes omdat ik dat lekker vind, als ze dit gaan verbieden voel ik me genoodzaakt om weer gewoon te gaan roken
Omdat stoppen nog steeds moeilijk is voor mij.
Dus de smaakjes moeten blijven!!!!

Mvg

Ontvangende partij:D66, CDA, VVD, PVV
Geachte mevrouw Diertens,
Volgend jaar wilt u een verbod op smaakjes voor de e-cigarette instellen. Ik zou het erg betreuren mocht dit verbod er daadwerkelijk komen. Juist door de smaak die ik gebruikt ben ik van het normale roken afgekomen. In het begin gebruikte ik de tabaksmaak om de normale sigaret zoveel mogelijk qua smaak te vervangen maar ik merkte dat ik bleef verlangen naar een normale sigaret. Na een tijdje ben ik de tabaksmaak gaan vervangen voor een fruitsmaak en na een poosje merkte ik dat ik minder behoefte kreeg aan een normale sigaret en na verloop van tijd verdween deze trek helemaal. Momenteel ben ik het nicotine gehalte aan het afbouwen in de hoop dat ik na verloop van tijd helemaal zonder kan. Als ik straks alleen nog maar de tabaksmaak kan gebruiken ben ik bang dat het mijn trek in een normale sigaret weer zal aanwakkeren.
Ik begrijp heel goed dat u jongeren wilt ontmoedigen om überhaupt te beginnen aan de e-cigarette, ik ben ook blij dat mijn dochter van 19 jaar nooit is gaan roken of uit nieuwsgierigheid begonnen is aan de e-cigarette, maar daar moet toch qua legitimatie iets op te vinden zijn. In een winkel lijkt me dit heel eenvoudig en bestellen via internet zou toch ook kunnen met legitimate door een verplicht een foto van je legitimatiebewijs mee te sturen.
Ik weet ook dat de e-cigarette ook zijn nadelige werking kan hebben, dus zou het gezonder zijn er helemaal mee te stoppen of er überhaupt nooit aan te beginnen.
Maar ik heb voorheen al zoveel pogingen ondernomen om te stoppen met het gewone roken en allemaal zonder resultaat helaas. Met de e-cigarette lukte het mij wel en uit ervaring kan ik zeggen dat de e-cigarette stukken gezonder voor je lijf moeten zijn dan het normale roken. Voorheen had ik wekelijks wel een keer last van hoofdpijn, liep ik elke winterperiode wel een verkoudheid op welke qua hoesten wel 6 tot 8 weken aanhield. Tot ik de e-cigarette ging gebruiken. Ik heb zo goed als nooit meer last van hoofdpijn en als ik al een verkoudheid oploop is het binnen een paar dagen weer over. Daaruit kan ik dus opmaken dat het roken van een e-cigarette gezonder moet zijn dan normaal roken.
Ik hoop dat mijn verhaal bijdraagt in uw overweging om de smaakjes niet te verbieden.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:D66

Hallo,

De reden dat ik u mail is dat ik opkom tegen het voornemen om smaakjes voor de e-sigaret te verbieden. Het kan toch niet zo zijn dat ik het niet meer in Nederland in de winkel kan kopen maar wel in de rest van de wereld, gewoon via internet. Ik vind dit echt heel raar …

Vriendelijke groet

Ontvangende partij:PVV

Geachte heer Baudet,

Ik ben zelf bijna 22 maanden geleden begonnen met een dampertje om van het roken af te komen. Sinds ik een dampertje gekocht heb, heb ik niet meer gerookt. Ik was er meteen vanaf! Nu damp ik zelf diverse smaakjes en tabak hoort daar niet bij.

De heer Blokhuis wil de smaakjes verbieden. Hij schijnt te denken dat kinderen het zo lekker vinden dat ze ook gaan dampen en dan overstappen op tabak roken maar hij kan dat niet staven met een goed onderzoek waaruit dat blijkt. We zijn blijkbaar gewoon overgeleverd aan de grillen van een politicus, het riekt bijna naar tirannie want het volk, of in dit geval de 400.000 Nederlanders die dampen, heeft niets meer in te brengen.

Hopelijk is uw partij het niet eens met de heer Blokhuis en wilt u zich tegen deze maatregel verzetten?

Het is toch te zot dat de verkoop van tabaksartikelen gewoon doorgaat en dat het perfecte middel om het gebruik daarvan te doen stoppen, zo zwaar onder druk gezet wordt?

Als men eens zou besluiten om de verkoop van tabaksartikelen te verbieden, hoeft er ook geen angst meer te zijn dat kinderen leren roken. Waarom maakt de heer Blokhuis zich daar niet druk om?

Is het zo dat de tot nu toe accijnsloze dampartikelen een bedreiging vormen voor de tabaksverkoop waaruit de overheid zoveel accijns haalt? U weet er vast meer vanaf.

Wij dampers hopen op uw steun in deze zaak!

vriendelijke groeten,

Ontvangende partij:FvD

Geachte kamerleden,

Inmiddels 4 jaar geleden stak ik mijn laatste sigaret op, dankzij het feit dat ik ben gaan vapen (dampen). Onzeker in het begin of het mij zou gaan lukken, was dit na dag 1 eigenlijk meteen verdwenen. Doordat ik de vieze smaak van tabak niet meer proefde, was ik vrijwel direct overtuigt.

Dat de politiek de verschillende smaken wil gaan verbieden vind ik schokkend. En zeer zeer ondoordacht. Duizenden mensen wereldwijd zijn dankzij vapen eindelijk gestopt met die gevaarlijke sigaretten en voelen zich sindsdien vele vele malen beter.

De berichtgeving in de media over het gevaar van vapen lees ik ook. Echter staat in de media vrijwel nooit het volledige verhaal. Dat het in o.a. Amerika misgaat, komt o.a. doordat veel mensen daar thc olie vapen. Gemaakt door de zwarte en ongecontroleerde markt. En wat betreft ontploffingen, dan gaat het over mechanische apparaten (verbied ze!), zonder enige ingebouwde veiligheid. Dat laatste wordt door de bekende fabrikanten nu juist op nummer 1 gezet. Denk aan merken als Vaporesso, Smok, Voopoo, Joyetech enz.

Het regulier vapen is echt zeer zeer veilig en voor zoveel mensen dé redding, dit kan en mag de politiek niet gaan verbieden!!

Denk aub heel goed na hierover, u redt er serieus levens mee.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:PVV

Goedemorgen,

Ik ben nu 60 jaar oud en inmiddels ruim twee jaar van het roken van tabak af en voel me stukken beter dankzij de e-sigaret.

Dwing mij a.u.b. niet om weer terug te moeten gaan naar een tabakssmaak. De betutteling moet stoppen en keuze vrijheid moet blijven bestaan.

Vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Beste iedereen die dit leest of hoort,
Als u de smaakjes gaat verbieden in de e liquids dan is de kans super groot dat ik heel snel weer gewone sigaretten ga roken.
Terwijl ik net zo blij ben met die smaakjes want dat is wat mij over de streep heeft getrokken om te stoppen met roken. Niet meer die vieze tabakslucht!
Nu zal ik dus weer net zo stinken als toen ik gewoon rookte dus waarom een dure e- sigaret en extra spullen aanschaffen als er toch alleen nog maar tabak smaak is? Dan is het goedkoper en veel makkelijker om weer te gaan roken wat niet gezond is maar ja jullie halen de smaakjes weg!
Ik hoop dat jullie inzien dat heel veel mensen graag een lekker smaakje hebben ipv een tabaks smaak en ik hoop dat jullie dat niet doorzetten. Ik zal het anders uit het buitenland halen zolang het daar nog wel te koop is.
Maar laat dat aUb niet gebeuren dat zou heel zonde zijn van al die mensen die gestopt zijn met roken! En dan misschien weer beginnen?

Hartelijke Groet,

Ontvangende partij:CU

Beste tweede kamer.
Ik ben een man van 53 en rookte al zins mijn 16de met daarbij 2 periodes van 2 jaar waarbij ik geprobeerd hebt te stoppen.
Is niet gelukt.
Nu ben ik al zins mijn 49 gestopt met sigaretten te roken en ben ik overgestapt naar de E-sigaret eerst nog met nicotine en met tabakssmaak en menthol en toen steeds iets minder nicotine en met een andere smaak tussendoor waarbij ik nu al bijna een jaar!
Geen nicotine en tabaksmaak in mijn e-sigaret meer zit.
Vandaar dat ik denk dat het niet verstandig is om de smaakjes liquids te verbieden en ik er dus op Tegen ben!!!

Ontvangende partij:VVD

Ik vind dat e liquid smaakjes moeten blijven omdat het mensen ook daadwerkelijk helpt met het stoppen van roken. Ik heb 5 jaar gerookt en door het vapen en e liquid ben ik gestopt met roken. Nu ben ik ook aan het afbouwen met vapen omdat het mij van mijn verslaving af helpt

Ontvangende partij:PVV

Het is gewoon discriminerend om dit ook nog eens van ons af te pakken. Hebben zo ons best gedaan om van het gewone roken af te komen met een lekker smaakje e-liquid. U moet na gaan waar u van houd dat ze daar in 1 keer de smaak uit halen Hoe erg zou u daar van balen? Nou dat bedoel ik. Dus laat  de smaakjes gewoon lekker voor wat het is. Anders komt er weer een illegaal iets op de markt daar ben ik van overtuigd. Nou b.v.d dat u het hier gewoon bij laat om de smaakjes te laten voor wat het is.

Ontvangende partij:CDA

Beste heer, mevrouw,

Dankzij het dampen – ongeacht smaak – heeft mij uiteindelijk een hoop gezondheid teruggegeven.
Sinds ik gestopt ben met het roken van sigaretten, nu ruim 3 jaar terug, is mijn algehele conditie er 100% op vooruit gegaan. Zo ben ik al jaren niet ziek geweest en is een verkoudheidje met 6 dagen over in plaats van dat ik zeker 4 tot 6 werken moest hoesten.
De E-sigaret, oftewel het dampen, heeft mij doen stoppen met een sigaret. Ik hoop dat het dampen van smaak niet afgenomen wordt bij ex rokers.
Bedankt voor het lezen van mijn onderbouwing.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PVV
Ik ben jarenlang shag roker geweest.
Hoesten me elke ochtend de longen uit mijn lijf. Toen kwam ik de elektrische sigaret tegen.
Dit was een uitkomst voor mij want ik voel me zinsdien stukken beter. Hoest niet meer. Mijn kleren stinken niet meer. En geen last meer van brand vlekken in mijn kleding, meubels en auto.
Ik geniet van de smaakjes, en de tabaksmaak vind ik maar goor.
Stop met deze onzin. De diverse smaken alcohol word ook niet verboden omdat de lekkere smaakjes de jongeren aantrekt.
Laat mij genieten van mijn dampertje met smaakjes, terwijl een ander geniet van alcohol met een smaak.
En stop met dingen te beslissen voor een ander.
Ontvangende partij:VVD

Goedendag,

Ik begreep dat e-liquids in verschillende smaakjes eventueel verboden zouden worden. Al begrijp ik de gezondsheidszorgen van de kamer. Denk ik toch dat er een reden is dat smaakjes juist zo belangrijk zijn.

Ikzelf ben begonnen met het roken van e-liquids omdat ik wil afstappen van het roken an sich. Het voordeel van de e-smoker is dat het roken van een sigaret niet meer nodig is waardoor je al minder gaat roken.

Daarbij vind ik een gunstige bijkomendheid dat de smaak anders is, want als ik tabak wil proeven, rook ik net zo goed een sigaret. Daarbij merk ik dat mensen om mij heen de geur aangenamer vinden en derhalve ook minder last ondervinden van rokers.

Uiteraard is de gewenste situatie dat roken helemaal niet meer gebeurt, maar denk dat de overstap naar dit soort alternatieven mensen al snel op de goede weg helpt.

Aldus mijn bezwaar om de smaakjes niet uit te bannen.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:GL

Beste,

Ik wil u graag laten weten dat het dankzij de niet-tabak smaakjes van de e-liquid is, dat ik gestopt ben met tabak roken. Alstublieft laat het verbod op smaakjes van e-liquids NIET doorgaan.

Bij voorbaat dank,

Ontvangende partij:SP

Geachte Dames/Heren:

Bij deze deel ik u mede,dat het verbod op smaken bij de e sigaretten duid op onbekwaamheid van de desbetreffende politici!
Delen van de bevolking wilt stoppen met roken,en de e sigaret is hier één van de betere oplossingen voor!
Zelf rook ik niet meer,maar gebruik ik nu ook een e sigaret!
Ik wil zelf de keuze hebben of ik een smaakje wil of niet,daar heb ik geen politici voor nodig!
In verband met jongeren,zat ik zelf te denken aan een leeftijds verhoging,niet om iets zoals smaakjes volledig te schrappen!
De bevolking komt toch aan zijn smaakjes,ze gaan over de grens of bestellen het simpelweg online!
Dus verbieden heeft géén zin,voor mijzelf houdt dit in,dat ik zowieso alles online laat komen,desnoods via het buitenland!
Laat het duidelijk zijn,dat ik me niet door de staat iets laat verbieden,ik leef maar één keer,en ik bepaal zelf de regels,niet de politici of hun mislukte justitie apparaat!

Mvg,

Ontvangende partij:FvD
Geachte meneer/mevrouw,
Middels dit schrijven wil ik mijn stem laten horen tegen het smaakverbod op e-liquids.
Voordat er een verbod kwam op menthol sigaretten, maakte ik al gebruik van smaakjes e-liquids.
Bij e-liquids heb je overigens de optie om te dampen/vapen zonder nicotine. Dampen met een smaakje verlicht bij mij het verlangen naar normale sigaretten. Ik ben hierdoor ook minder gaan roken.
Persoonlijk vind ik dat dat stoppen met roken een persoonlijke keuze moet zijn. Je kan iemand daar niet toe dwingen. Door het verbod op menthol sigaretten en mogelijk ook smaakjes e-liquids wilt staatssecretaris Blokhuis rokers/dampers/vapers dwingen om te stoppen met roken. Geef mensen de vrijheid om daar zelf over te beslissen.
Overigens zijn er mensen die alternatieven gaan zoeken om het ontspannende gevoel van roken/dampen/vapen te vervangen. In sommige gevallen is dit “erger” dan dat gene dat staatssecretaris Blokhuis wilt verbieden.
Ik heb dit namelijk al gezien als gevold van het verbod op menthol sigaretten.
Hopelijk heb ik hiermee mijn stem laten horen dat ik TEGEN HET SMAAKVERBOD ben.
Met vriendelijke groeten,
Ontvangende partij:D66

Goedendag,

Het voornemen van de heer P. Blokhuis om de andere dan de tabak smaken e liquids in de ban te doen zou wel eens veel negatieve en zelfs gevaarlijke gevolgen kunnen krijgen.

Ten eerste stoppen vele rokers juist door met een smaakje niet aan tabak herinnerd te worden.
Ten tweede gaan dampers hun smaakjes in het buitenland bestellen en vooral de liquids uit China zijn vaak van slechte en soms gevaarlijke kwaliteit.
Ten derde zullen er ook dampers zijn die zelf gaan mengen, en we hebben in Amerika gezien dat dit erg gevaarlijk kan zijn.

Dus graag de plannen van de heer Blokhuis van tafel voor een gezonder Nederland.

Met vriendelijke groet

Ontvangende partij:VVD

Geachte mevrouw Maeijer,

Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen op het per medio 2022 verbieden van alle smaakstoffen – uitgezonderd tabaksmaken (…) – voor e-liquids (vloeistoffen voor de electronische sigaret a.k.a. “damper”), zal de uiteindelijke beslissing waarschijnlijk via de achterkamertjespolitiek er doorheen gedrukt worden. Via het dampforum.nu ben ik hierover geïnformeerd en gezien de noodzaak voor tienduizenden tevreden Nederlandse “dampers” om hun nicotinebehoefte op een smaakvolle manier te kunnen blijven stillen, schrijf ik u via de actie-website smaaknoodzaak.nl dit bericht. Ik heb de PVV gekozen vanwege de offensieve en niets aan onduidelijkheden overlatende wijze van communicatie, de Pitbull in onze regering.

Ik ben sinds 2015 een ex-roker dankzij het dampen en mijn algehele vitaliteit is sindsdien sterk verbeterd, zelfs mijn longarts was zeer verrast over mijn vooruitgang. Ondanks alle mogelijke manieren die de oppositie (tabaksindustrie, farmacie en de zakken van invloedrijke personen) aangrijpt om de e-sigaret in een kwaad daglicht te zetten, zullen vrijwel alle (wereldwijd miljoenen!) dampers een forse afname van fysieke klachten kunnen aantonen.

Reeds eerder is een deel van onze vrijheid afgepakt, zoals met de in 2015 van kracht wordende TPD (Tobacco Products Directive), waarbij in de jaren daarna extra beperkingen zijn toegevoegd, tot op het zielige aan toe en waar ik als damper mee moest leren leven. Maar de maat is nu vol! Nog heel even en onze democratie wordt een aristocratie, autocratie en eindigt in een dictatuur waarbij voor mij wordt bepaald op nazi-achtige wijze wat ik nog wel mag dampen, vreten en zuipen.

Stem a.u.b. TEGEN het verbod van e-liquid smaakstoffen!!

Met smaakvolle dampgroet,

Ontvangende partij:PVV

Best D-66 team

Ik richt deze email tot u, als vertegenwoordigers van mijn partij, n.a.v. een artikel en een petitie over het toekomstig verbod op smaakjes in e-liquids voor e-smokers.

Ik ben zelf altijd een verstokt roker geweest (ruim 40 jaar), en ben nu eindelijk, sinds 4 jaar van het ‘roken’ af d.m.v. het roken met een e-smoker. Daarbij heeft het juist ontzettend geholpen om met verschillende smaakjes te werken, en juist niet met een tabakssmaak omdat dit dan toch te dicht bij het ‘echte roken’ zit en het moeilijker is dit vast te blijven houden.

Door nu ook nog eens stukje bij beetje het nicotinegehalte af te bouwen, is het voor mijn gezondheid ook steeds minder schadelijk geworden.

Ik ben heel erg bang voor een tijd waarin ik mijn smaakjes niet meer mag roken. Ik weet dan niet of ik het niet-roken van echte sigaretten nog vol kan houden.

Het verbod is zogenaamd op de jeugd gericht. Daar moeten toch ook andere manieren voor zijn, net zoals bij echte sigaretten, alcohol, etc. Laat de e-rokers daar alstublieft niet de dupe van worden.

Ik hoop dat jullie hier een stem in kunnen hebben.

Dank je wel

Ontvangende partij:D66

Ik vind dat de smaakjes moeten blijven omdat ik daardoor kon stoppen met roken.
Ik vind smaakjes belangrijk omdat het niet aan tabak relateert. En dat is belangrijk om niet meer te gaan roken.
Het moet wel voor 18 plus blijven. Maar de meeste jongeren die ik ken willen niet beginnen met vapen. Die roken of helemaal niet of ze kopen toch de gewone sigaret.
Ze gaan dus niet beginnen met vapen om daarna te gaan roken.

Mvg

Ontvangende partij:PVV

Jarenlang shag gerookt, nu, mbv de esigaret blijf ik daar vanaf. Liever dus niet alleen tabakssmaken voor mij..
Groet,

Ontvangende partij:GL
Goedemiddag dhr. Jansen
Ik zal me even voorstellen mijn naam is xxx xxx ben 39 jaar en woonachtig in xxxx en vader van 2 kinderen 3 jaar en 9 maanden ook ben ik tot anderhalf jaar geleden kettingroker geweest.
Ik rookte ongeveer een pakje van 38/40 sigaretten per dag.
Meerdere malen geprobeerd te stoppen via pleisters etc. Omdat ik mijn kinderen rookvrij wil zien opgroeien
Ik ben in aanraking ben gekomen met Vapen/E-sigaretten omdat dat mijn laatste poging is om te stoppen met roken.
In het begin konden alleen de Tabaksmaken mij bekoren maar al snel gaf het vapen mij de zoveel voldoening dat aan de fruitsmaken begon om van de smaak geur etc. van tabak af te komen zodat ik kon afbouwen met het nicotinegehalte van 18mg per 10ml naar het gehalte wat het nu is 3mg per 10ml. En ik nu alleen nog maar fruitsmaken Damp omdat dat het enige is waarom ik geen stinkstokken meer hoef te kopen.
Ik wil stoppen met roken zodat ook ik nog een grote kans heb op een langer leven met mijn kinderen
En dat heb ik de danken aan diversiteit van smaken E-liquid die er momenteel nog is ik ben van mening dat dit een enorme tool is om mensen te laten stoppen met roken en ga ook ik voor staan.
Ik ben er nog net niet vanaf maar ik heb al anderhalf jaar geen echte sigaretten meer aangeraakt.
En dat allemaal heb ik te danken aan de goede zorg en advies van de mensen in de Vapeshops en de fruit en andere smaken die nog te krijgen zijn in Nederland.
Ook word zelfs mij nog gevraagd of ik me kan legitimeren in de vapeshop wat bij benzinepompen supermarkten etc. voor echte sigaretten in vele gevallen nog steeds niet gedaan wordt.
Ook bij jongeren onder de 18.
Graag zou ik willen dat de smaakjes blijven in de e liquids en dat onze ministers eens kritisch zou moeten kijken hoe het beleid in onze omringende landen wordt aangepakt want ik kan namelijk wel een pak van 38 sigaretten kopen maar een flesje e-liquid mag maar in 10ml verpakkingen in nederland neem een voorbeeld aan de U.K, België,Duitsland,Frankrijk ipv de smaakjes te verbieden en doe liever wat aan de echte stinkstokken i.p.v de tools die mensen helpen te stoppen met roken.
Met vriendelijke groet
Ontvangende partij:PVV

Beste tweedekamer leden,

Voor mij als elektrische sigaret gebruiker wil ik jullie vragen de smaakjes niet te verbieden!?

Smaakjes zijn noodzaakelijk geweest bij mij om te kunnen stoppen met roken.

Als ik dit niet meer zou kunnen doen zal ik met als velen anderen terugvallen op de sigaret omdat het geen toegevoegde waar meer heeft om de elektrische sigaret te gebruiken.

Ik ga niet claimen dat de elektrische sigaret onschadelijk is voor ons, maar dat het minder schadelijk is dan een gewone sigaret zou ondertussen wel duidelijk moeten zijn bij iedereen.

Het is belangrijk dat er een alternatief voor het roken moet blijven.

Hetgeen wat duidelijk meer schadelijk is zijn alcohol en drugs, varianten hiervan zijn ook in verschillende aantrekkelijke smaakjes te krijgen. Hoezo dit niet verbieden maar een gezonder alternatief wel!?

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:alle partijen
Op mijn 15e ben ik begonnen met roken (ja dat was een domme keuze, maar van fouten leer je). Ik ben nu 24 en probeer te stoppen met roken. Ik heb om die reden een e-smoker gehaald, waar je vloeistof met smaakjes in kunt doen. En dat help mij heel goed om te stoppen met roken, maar ik lees nu dat Blokhuis dat wil verbieden en alleen tabaksmaak nog toe wil laten…. Op die manier gaat het mij en vele anderen echt niet lukken om te stoppen met roken. Ik dacht dat NL rookvrij moest worden? Waarom worden de rokers dan niet gesteunt om te stoppen met roken? Ik vind het een domme zet om dit te verbieden en ik hoop dat er iets kan worden gedaan, zodat we kunnen stoppen met roken door de smaakvloeistofjes.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PVV
Beste T.Baudet
Zou u zich hard kunnen maken om de smaakjes te behouden? Dankzij smaakjes zoals citrus en fruitmix ben ik van het roken af. Om van het roken af te komen wil je geen tabak smaakjes dampen, de smaak waar je juist vanaf wilt komen. En dit geld voor het overgrote deel mensen die willen stoppen of gestopt zijn door smaakjes. Ik hoop dat u het tij kunt keren en wens u en uw collega’s daar enorm veel succes bij.
M.v.g.
Ontvangende partij:FvD

Goeden dag
Even voor stellen , mijn naam is XXXX XXXX ik heb 42 jaar gerookt en sinds kort aan de e sigaret om te stoppen met roken, tot op heden de beste oplossing heb alles al een keer geprobeerd pleisters,kauwgum en zelfs die vervelende pillen die volgens mij verboden zouden moeten worden.
Maar wat jullie nu willen slaat alles, smaakjes eruit en alleen TABAK smaakjes ????? Daar willen we juist vanaf en daarom gebruik ik een smaakje en afbouwen van de nicotine dat werkt en niet een met een tabak smaakje vreemd besluit en daar bij kijken jullie wel naar alle onderzoeken e- sigaret is 95% minder schadelijk dan gewoon roken verbied dan eerst het gewone roken maar ja dat kost teveel zeker, dus dan maar eerst de smaakjes eruit en dan extra belasting op tabak smaakjes niet normaal , is dit nu wat je democratie noemt? Nee dat is geen democratie want we mogen niet zelf weten wat we doen alles leggen jullie ons op dus vrijheid is ver te zoeken .

Ontvangende partij:50Plus

Ik ben 61 jaar rookte vanaf mijn 15 e jaar.Wat ik ook probeerde ik kon er niet mee stoppen totdat ik 2 jaar geleden vaping ontdekte sindsdien geen sigaret mee aangeraakt.
ik heb veel meer lucht. En voel me gezonder.
Neem alseblief die mogelijkheid niet weg voor mij met smaakjesverbod.

Ontvangende partij:PvdA
Ik ben een ex roker, vanaf mijn 9de jaar rookte ik, tot 7jaar terug, ik ben nu 52, ik kreeg zo een nare ochtend kuchje. Maar dit wist mijn arts ook van vroeger dat als ik stopte met roken mijn bloeddruk akelig laag werd, daarom werd er ook gezegt van ohh je rookte toch al dan rook liever dan dat je zo een lage bloeddruk hebt. Voor een lage bloeddruk zijn er geen medicijnen.
Tot de e-sigaret kwam. Ik kreeg dat ochtend kuchje en ben van een stoomboot, als roker direct overgestapt naar de e-sigaret. Maar de tabak smaak wil ik vermijden, om geen terug te krijgen. Alsjeblieft laat die smaakjes blijven.. Ik ben daardoor totaal van het roken afgekomen. En me bloeddruk blijft laag, maar gelukkig niet te laag.
Ontvangende partij:VVD

Goedemiddag, ik ben tegen het smaakjes verbod voor de e sigaret. De e sigaret is de uitvinding van de eeuw voor mensen die willen stoppen met roken. Maar zonder de smaakjes zal dit een hoop mensen niet lukken. Ik hoop dat jullie tegen het verbod zijn.

Gr

Ontvangende partij:PVV

Goede dag,

Ik heb vernomen dat jullie het aan de gebruiker willen laten welke smaakjes hij of zij in hun e sigaret gebruiken. Klopt dat?
Jullie willen dit niet verbieden zoals andere partijen dit wel willen doen.

Mijn stem gaat naar een partij die mij de vrijheid geeft zelf te bepalen wat voor smaak ik damp.

Ik ben verpleegkundige en het is hard werken het afgelopen jaar.
Wat mij er doorheen helpt is zo nu en dan wanneer het het toe laat een smaakje te dampen die me doet ontspannen en niet laat teruggrijpen naar een traditionele sigaret.
We weten allemaal dat dampen minder schadelijk is dan gewoon roken.
Ik mag wel mijn leven riskeren te zorgen voor zieken…..maar niet bepalen wat voor smaakje ik gebruik om af te blijven van sigaretten?

Hopelijk kan mijn stem naar jullie want normen en waarden staan hoog op mijn lijst. Zo ook de vrijheid om zelf te bepalen wat voor smaakje ik gebruik.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Gaarne zou ik jullie hulp willen vragen in de strijd tegen het smaakverbod van de eliquids. Met vriendelijke groet

Ontvangende partij:PVV

Beste,

Ik steun het nationaal preventie akkoord. Het is goed om te streven naar een rookvrije generatie, maar een verbod op smaakjes van de e-sigaret slaat werkelijk nergens op. Het beleid is ongefundeerd, en in strijd met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zoals die van Karolien Adriaens van de KU Leuven.
Haar advies luidt: Voeg de e-sigaret toe aan de lijst van hulpmiddelen om te stoppen met roken.

Vraag het kabinet om beleid te maken op basis van gefundeerde onderzoeken, niet op aannames! Stop deze onzin. Wie of wat is de stuwende kracht achter dit huidige beleid?

Als er 1 partij is waar ik op vertrouw om dit aan te pakken, dan is het de SP wel.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:SP

Geachte mevrouw Dik-Faber,

 

Toen Paul Blokhuis eerder dit jaar aankondigde e-liquid smaakjes te gaan verbieden schrok ik enorm.

Aangezien ik sinds een jaar of 16 CU stemmer ben wend ik me tot u.

U moet weten dat ik 23 jaar lang bijna twee pakjes sigaretten per dag gerookt heb,

meerdere stoppogingen heb gedaan o.a. met het boek van Allen Carr, pleisters, kauwgom, cold Turkey en zelfs met hulp van de huisarts en medicatie.

Veel langer dan een maand of twee is me helaas nooit gelukt. Totdat mijn interesse gewekt werd door de e-sigaret.

Eerst omdat ik het maar een vreemd ding vond en later omdat ik door me er in te verdiepen leerde

dat er in de meer dan tien jaar dat dit product bestaat talloze onderzoeken zijn uitgebracht waaruit blijkt dat het weliswaar gezonder is om schone lucht te ademen,

maar niettemin een heel stuk minder ongezond is dan het roken van sigaretten.

Aangezien ik destijds op het punt stond vader te worden werd ik nóg meer gemotiveerd gezonder te gaan leven én als goed voorbeeld én om er nog te zijn als mijn zoon wat ouder zou zijn.

Sinds ik mijn eerste e-sigaret heb gekocht was ik eigenlijk meteen om. In de twee maanden er na heb ik nog een paar keer een trekje van een sigaret geprobeerd, maar dat smaakte vies!

Ik was immers gestopt met roken door een veel lekkerder smaakje “Sweet Lemon Pie” heet het en geloof me, die smaak komt niet in de buurt van tabak.

Later heb ik tabakssmaak wel eens geprobeerd, maar ik vond het vies, want dit is immers nou juist waar ik van af wil.

Mijn doel is de nicotine in mijn sapjes af te bouwen en uiteindelijk helemaal te stoppen zoals zo velen voor mij. Inmiddels zit ik na een jaar op 3mg, ik ben gestopt met roken met 18mg.

Als straks mijn smaakjes verboden worden weet ik niet wat ik moet doen. Ik ben nog steeds veslaafd aan de nicotine en zeker ook aan de gewoonte.

Aangezien sigaretten veel makkelijker voorhanden zijn vrees ik dat veel e-smokers daar op terug zullen vallen aangezien tabakssmaakjes voor de e-sigaret domweg smerig zijn.

Alstublieft, verbied e-liquidsmaakjes niet. Ze helpen mij enorm en zouden nog veel meer mensen kunnen helpen stoppen met roken.

Met vriendelijke groet,

XXX XXX,

P.S. Bijvoorbeeld in Groot-Brittanië wordt de e-sigaret door de overheid gepromoot als middel voor het stoppen met roken, zitten zij er dan zo ver naast?

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/e-cigarettes

Ontvangende partij:CU

Wellicht voor de duidelijkheid, bij het afschaffen van de smaakjes zullen veel dampers weer terugvallen in hun oude rookgedrag door weer sigaretten te gaan roken, ik zeer zeker wel. en vindt het een perfect middel om mijn rookverslaving te vervangen

Is dit wellicht uw bedoeling?

Toch
Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:GL, SP

Geachte meneer/ mevrouw,

Staatssecretaris Blokhuis wil vanaf volgend jaar alle e-liquid smaakjes verbieden.
Middels deze email wil ik oa u laten weten dat ik het hier absoluut NIET mee eens ben!
Ik en vast vele met mij ben gaan ‘dampen’ om van het roken af te komen. Ik heb mijzelf van te voren van zoveel mogelijk informatie voorzien zodat ik, met een stevige portie eigen wil en doorzettingsvermogen, dan ook in één keer zou slagen. Mede door alle voorkennis heb ik bewust besloten voor een smaakje te kiezen dat NIET op tabak lijkt. Ik heb voor Menthol gekozen omdat het lekker fris leek en niet te zoet. Ik heb ook bewust voor de aanbevolen sterkte nicotine gekozen die zou helpen te stoppen met roken. Zelfs bij de keuze van de zgn verdamper heb ik eerst adviezen en meningen doorgelezen om erachter te komen wat voor mij als verstokte roker een succes zou moeten zijn.
Alles gedaan zoals het het beste zou zijn, debenodigdheden besteld en in gebruik genomen…
Ik was meteen “om” zoals men zegt! Ik heb later die dag nog 2x (uit gewoonte denk ik) een ‘gewoon’ shagje gedraaid maar bij het aansteken vond ik het al meteen niet lekker meer! Bah! En zelfs als ik van boven of buiten naar binnen kwam, vond ik de sigarettenrook van mijn vriend(-en) zelfs écht stinken!
Nee, dank u. Voor mij geen sigaret meer! Zelfs een week later heb ik het nog eens geprobeerd omdat mijn verdampen helemaal leeg was maar bah! Nee hoor! Niet meer voor mij; ik heb deze sigaret zelfs meteen uitgeduwd!! Alles alléén te danken aan het dampen met de Menthol smaak!! En ik ga er vanuit dat ik écht niet de enige ben met deze/ soortgelijke ervaring! Daarom denk ik dat het ABSOLUUT GÉÉN GOED IDEE IS DE ANDERE SMAAKJES TE GAAN VERBIEDEN!! Laat de mensen die het nog niet kennen eerst leren kennen zodat ook zij kunnen stoppen!
Ik vind dit een absurd idee waar volgens mij NIEMAND BAAT BIJ HEEFT!!!

Ik hoop dat dit idee nog eens herzien wordt na de vele reacties die u krijgen zult! Laat de mensen AUB éérst stoppen met roken en begin dan pas hier moeilijk over te doen!
Al rookt u niet; ben AUB even gewoon MENS!

Dank u voor het lezen van mijn reactie.
Ik hoop dat dit voorstel nog eens sterk overwogen wordt!

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Waarom weer iemand die geen zin heeft in sigaret maar in in veel gezondere e sigaret het moeilijk maken. Laat ons toch zelf kiezen. Daarom pvv doet ook met ons mee. Of moet het weer 10 de euro voor een sigaretje kosten.

Ontvangende partij:PVV

Beste Thierry en Fvd leden,

Graag wil ik mijn stem laten horen omtrent de voornemens van minister Blokhuis om smaakjes van e-liquides te verbieden.
Vaak neigt men naar het gebruik van e-sigaretten met bij behorende e-liquides met smaakjes om zodoende te kunnen stoppen met roken van tabak. Daar we allen weten dat het roken van reguliere sigaretten enorm schadelijk is voor een ieders gezondheid. Ook niet rokers hebben daar hinder van en met alle campagnes om het roken te ontmoedigen zou het gebruik van e-sigaretten juist gestimuleerd moeten worden om de echte rokers zodoende te kunnen laten stoppen.
Het verbieden van smaakjes bij e-liquides en enkeld de tabaks smaken te gedogen werkt juist averechts naar mijn inziens. Dan stimuleer je juist dat men makelijker weer een normale sigaret opsteekt met alle gezondheids risico’s en hinder van dien.
Ik ben zelf een roker die moet stoppen met roken, het gebruik van nicotine pleisters en kauwgom werkten nauwelijks en waren bovendien vies van smaak. Sinds ik een e-sigaret met een smaakje gebruik is de behoefte aan een echt sigaret verdwenen, dat wil zeggen het werkt!. Waarom enkeld tabaks smaakjes gedogen of heeft meneer Blokhuis aandelen binnen de tabaks industrie?.
Bewezen is ook dat e-liquides geen schadelijke stoffen bevatten zoals de regulieren sigaretten dat wel doen. Overigens wordt gezegd dat de smaakjes van e-sigaretten jeugdigen zou aantrekken. Daar is controle van de verkoper voor nodig net zoals canabis en alcohol. Dat werkt toch ook prima of gaat meneer Blokhuis ook alcohol met een smaakje verbieden om te voorkomen dat de jeugd gaat bench drinken met een breezertje?.
Laten we ophouden ons maatschappij te weerspiegelen aan de jeugd en onze verantwoording nemen in de breedse zin van het woord. Stop de betutteling en laten we werken aan een gezond en sterke Nederland.
Vriendelijke groet,
Ontvangende partij:FvD

Beste de Jong,

Al heel lang geleden ben ik van het roken af gekomen door de e-sigaret

Het verbod op smaakjes vindt ik helemaal belachelijk, we gaan toch ook geen smaken alcohol verbieden en alleen 1 soort wijn en 1 soort bier en verder niet. We wonen dacht ik nog altijd wel in Nederland.

Ik vindt het een zeer goede zaak dat roken en dampen voor jongeren en ook voor jong volwassen liefst onmogelijk wordt gemaakt Daarom wat mij betreft verboden tot 21 (volwassen officieel) of nog beter tot 25 (pas echt een beetje verstand)

Mijn kinderen kunnen hun rijbewijs krijgen als ze niet roken of drinken tot hun 25 ste , anders moeten ze het terug betalen.

Ontvangende partij:SGP

ik ben sinds begin 2020 van het roken af door eliquid met fruitsmaak en nu ook al zelfs helrmaal van de nicotine af dus het is nu puur en alleen smaak dampen wat ik doe ik heb 15 jaar gerookt en ben er binnen een half jaar vanaf door e sigaret met smaak als het terug gaat naar alleen tabaksmaak is het voor veel mensen weer een aanleiding om gewoon te gaan roken

Ontvangende partij:FvD

Als ex roker sta ik versteld van het gegeven dat de heer Blokhuis de smaakjes voor de e-sigaret wil gaan verbieden.

Juist door deze smaakjes heb ik mijn rook en nicotine behoefte naar volledig nul kunnen brengen.

Ik gebruik de e-sigaret nog wel, maar zeer sporadisch en enkel om zo nu en dan iets omhanden te hebben.

Dat wat mij niet lukte met extreem dure of gesubsidieerde middelen vanuit de reguliere circuits, lukte mij wel met behulp van de smaakjes voor de e-sigaret.

Van 1 pakje zware shag per dag naar

1 flesje 18 mg nicotine met smaakjes per dag.

Van 18 mg naar 12 mg, naar 6 mg, naar 0 mg in de loop van ongeveer anderhalf jaar.

Blokhuis krab uw hoofd en realiseer u wat u mensen gaat willen afnemen.

Realiseer u ook dat wanneer dit verbod wordt doorgezet, de kosten voor de gezondheidszorg weer gaan stijgen.

Met vriendelijke groet, en met hoop op een verstandig besluit,

Ontvangende partij:D66, GL, CDA, PVV, VVD

Beste lezer,

Ik rook nu zo’n 5 jaar niet meer.
Dankzij de E-smoker.
Het is voor mij een uitermate geschikte vervanger en gaat er qua conditie wel bij.
Nu wil men dus de smaken gaan verbieden maar wel de tabakssmaak handhaven!
Wat een flauwekul!
Wat willen ze nu?
Dat we weer massaal aan de tabakssmaak gaan?
Te gek voor woorden!
In Duitsland kun je overigens gewoon de liquids in elke gewenste smaak per liter kopen.
Laat ons aub ons smaakje blijven dampen.
Dan hebben we ook minder longpatiënten dus minder zorgkosten.
Met vriendelijke groet,
Ontvangende partij:PVV
Beste meneer Baudet,
Zoals eerder dit jaar bekend werd, is staatssecretaris Blokhuis voornemens om de smaakjes voor e-sigaretten te gaan verbieden.
Voor mij persoonlijk hangt hier nogal een luchtje aan. Ik heb zelf jaren lang gerookt en ben sinds dit jaar al een half jaar gestopt door het gebruik van de e-sigaret. Juist door het toepassen van smaakjes is het mij gelukt om met de normale sigaret af te rekenen. Ik volg een zelf gemaakte programma om ook langzaam het nicotine gehalte in deze e-sigaret af te bouwen. Uiteindelijk zal dit me gaan helpen om volledig te stoppen. Het is voor mij dus een succesvol stopmiddel.
Het is uiterst belachelijk wat staatssecretaris blokhuis wil doen, de smaakjes verbieden en de tabaksmaak waar we met z’n allen vanaf willen in leven houden. Het is voor mij moeilijk uit te leggen. Waarom niet eerst de traditionele sigaret uitbannen en dan pas het alternatief hiervoor.
Mijn punt is verder. Door dit verbod wordt ik eigenlijk gedwongen om weer de traditionele sigaret te gaan gebruiken omdat ik gewoon moeilijk kan stoppen. En dan vraag ik elk weldenkend mens de vraag, wie spelen we hiermee juist in de kaart? Juist, de tabaksindustrie en de belastingdienst… Dit alles onder het mom van de mensen zoveel mogelijk keus willen afnemen en macht uitoefenen ten koste van ondernemers..
PS de argumenten die de tegenpartij gebruikt ken ik, maar men wil ons verhaal niet horen omdat het niet past in hun verhaal…
Ik hoop dat u wat kan betekenen voor ons om dit belachelijk verbod tegen te houden, al is het maar om een stem voor ons te zijn. En anders als u ooit hopelijk aan de macht komt, dit verbod direct teniet te doen.
Met vriendelijke groet van een FVD stemmer,
Ontvangende partij:FvD

Ik begrijp dat u als staatssecretaris en de gehele kamer , geen rokers zijn,dat moet wel ,anders zouden jullie het Vape smaakjes rook verbod niet ten uit voer brengen.
U begrijpt dat met deze nieuwe wet,er verschrikkelijk veel mensen weer naar de sigaretten gaan grijpen en weer terug naar af gaan waar ze verschrikkelijk hard voor hebben moeten knokken .En voor vele een zaaK van leven en dood is.
Deze zeer nieuwe stupid wet, is aan de orde, vanwege ,een een handje vol, minderjarige die ziek zijn geworden door overmatig en stoer gebruik en misbruik. ,en de regering er veel meer baat bij heeft als er weer flink veel tabak word verkocht,voor in de staatskas die leeg aan het raken is doordat we zoveel hulp moeten inzetten voor alle mensen die door illegaal verblijf in NL,langzaam maar zeker de kas opmaken.Ik spreek niet over de mensen die echt uit oorlogsgeweld gebied gered moeten worden maar de foute, goudzoekers, die heel veel kosten.
DUS daar zijn wij Vapers die ons zelf enigzins veilig hebben gesteld door tabak aan de kant te doen en met Vape zijn begonnen de dupe van.Er is bewezen dat het veeel minder schadelijk is.Want er zijn smaakjes die ook uit 0 mG nicotine bestaan,en sws geen teer zit in de smaakjes.
Dus SVP, STOP DEZE NIEUW WET!!! U TEKEND HIERMEE HET DOODS VONNIS VELE VAPERS, EN SVP DENK HIER HEEL GOED OVERNA .EN MOCHT HET TOCH DOOR GEZET WORDEN, DAN ZIJN JULLIE OOK VRRPLICHT ALCOHOL UIT DE SCHAPPEN TE HALEN,ALCOHOL IS NR 1 KILLER WERELD WIJD EN VALT ONDER DE GROEP MIDDELEN VAN DRUGS MISBRUIK. KINDEREN ZIEN DE ,ADS, OP TV EN UITERAARD IN DE SUPERMARKT WAT DAN ZEER INTERRESANT IS OM TE GAAN DRINKEN BEGINT BIJ EEN BREEZER,LEKKER SMAAKJE,TOT DE PURE WODKA HUN TOT ALCOHOLIST MAAKT.DIT MIDDEL MOET OOK UIT DE VERKOOP.

DUS SMAAKJES VERBOD OP LIQUIDS DAN OOK SMAAKJES VERBOD OP ALCOHOL,OF IN IEDERGEVAL DE SUPERMARKT BETERE LEEFTIJDS CONTROLE UITOEFEND EN ANDERS OOK MISSCHIEN DE LQUID SMAAKJES NIET MEER ONLINE VERKOOP MAAR ENKELT DAN OP DE BETERE TABAK VERKOOP PUNTEN ONDER ZEER ST4ENGE CONTROLE. DAN ONTSTAAT ER EEN WIN,WIN SITUATIE,DAN IS IEDEREEN HEEEEEEL BLIJ ,EN DAN ZIJN JULLIE FAIR.
Spaar ons van longziekten veroorzaakt door tabak & teer. SpaaR ons van vele euro’s aan dokter en specialist bezoeken en vooral veel sterf gevallen door dat ONZE REGERING IPV ONS STIMULEERT VAN TABAK AF TE BLIJVEN , weer tot het roken van tabak drijvt

Ontvangende partij:alle partijen

Hallo,

Tja waar zal ik beginnen?
Allereerst wil ik mijn ongenoegen uitspreken dat er überhaupt gesproken wordt om een smaakverbod in te voeren. Waarvoor of voor wie? de jeugd. Wij volwassen Nederlanders die een strijd moeten leveren om smaakjes te behouden. Ik vind het ronduit bizar! Zo geen respect voor de vapers!

Juist doen de smaakjes er toe. Tabak smaken zijn vies! Om toch van de sigaretten af te blijven damp ik juist smaakjes. Gewone sigaretten of tabak blijft bestaan en mag verkocht worden. Zo ook cannabis en dan gaat de regering het hebben over een smaakverbod dampvloeistoffen. Geen woorden voor. Volwassen vapers die niet meer roken worden hard getroffen!
Typisch een voorbeeld van de Nederlandse betutteling.

Met vriendelijke Groet,

Ontvangende partij:VVD

Hallo,

Deze mail stuur ik omdat ik met roken ben gestopt en nu met evenveel plezier (en minder gezondheidsschade) ben overgestapt op de e sigaret. Ik ben blij met de smaakjes. Als alleen tabakssmaken nog mogen straks als Dhr Blokhuis zijn zin krijgt, dan kom ik misschien weer in de verleiding om een sigaret met echte tabak te roken. Wat een onzin dat het vapen van smaakjes jongeren wel aan de sigaret zou ‘helpen’ en tabakssmaken niet? Juist de snoep- en fruitsmaken zullen velen NIET in verleiding brengen.
Dank alvast om dit onzalige plan uit Dhr Blokhuis zijn agenda te halen.
Met vriendelijke groeten,
Ontvangende partij:SP

Beste allemaal.

Ik ben XXX XXX en 50 jaar jong.
Ik wil graag laten weten dat ik hellaas het grootste gedeelte van mijn leven gerookt hebt en alles geprobeerd heeft om er vanaf te komen.
Uiteindelijk op de E sigaret uitgekomen om het laatste wat ik gedaan heb nog te proberen,, eerste gebruik was met een e liquit met tabaksmaak en dacht meteen dat is echt smerig en had meteen het gevoel ik steek liever een sigaret op dan dit.
Vervolgens een e liquit met smaak besteld als laatste redmiddel en dat vielt letterlijk direct in de smaak.
Ik ben nu 3 jaar rookvrij en heb nooit geen last meer van benauwdheid hoesten of een uitgedroogde huid ook wel een rokers gezicht gehad.
Ik ben inmiddels zover dat ik de E liquit met nicotine aan het afbouwen ben tot 0 om er vervolgens ook de E sigaret in de kast te gaan leggen.
Ik durft met 1000% zekerheid te zeggen dat dit gezonder is dan een gewone sigaret omdat ik dat aan de lijve ondervind,, ik ben 12 kilo aangekomen heb een voller gezicht een natuurlijke kleur op mijn gezicht en nogmaals ik ben nooit meer benauwd hoest niet meer en voel mij veeeel beter dan destijds toen ik nog rookte.
Dus deze smaakjes helpen de rokers zeker om van de sigaret af te komen om vervolgens de nicotine af te bouwen en dan de E sigaret vervolgens ook te kunnen laten liggen.
Te begrijpen is dat niet rokers hieraan moeten beginnen zie het als de perfecte methode om van de verstokte rokers een gezonder mens te maken.
Ik hoop echt dat hiernaar geluisterd gaat worden ik ken meerdere mensen die er alles aan gehad hebben en nu volledig rookvrij zijn ook van de E sigaret.
Een statement van een dankbare ex roker.
Vriendelijke groet
Ontvangende partij:VVD

Beste GroenLinks-fractie,

Al jaren ben ik lid van GroenLinks en al jaren ben ik lokaal actief in de gemeente xxxx. Er is nog nooit een thema geweest waarbij ik de gedachte kreeg om de fractie aan te schrijven. Ik ben van mening dat jullie doorgaans erg goed weten welke politieke lijnen jullie moeten volgen. Ik heb jullie mijn vertrouwen gegeven, door middel van mijn stem tijdens de Tweed Kamerverkiezingen. Toch wil ik met betrekking tot de discussie die is ontstaan omtrent de “smaakjes in e-liquids” een uitzondering maken.

Zoals jullie weten wil staatssecretaris Blokhuis, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, volgend jaar alle e-liquids met een smaak gaan verbieden. Alleen de e-liquids met een tabakssmaak mogen nog verkocht gaan worden. Het zwaarste argument dat hij hierbij opvoert is dat “jeugd” door de smaakje in de e-liquids aangetrokken worden tot het zogenaamde “dampen” en dus tot het roken.

Allereerst bestaat er een groot verschil tussen “dampen” en roken. Ik zelf ben ongeveer 30 jaar lang een roker van sigaretten geweest. Dit zeg ik niet met trots maar meer met schaamte omdat ik van de verslaving niet los kon komen. Ongeveer twee jaar geleden ontdekte ik het vapen, oftewel het “dampen”. Sindsdien heb ik geen sigaret meer aangeraakt. Gezien het feit dat vapen vele malen minder slecht dan roken is, merkte ik al vrij snel dat mijn longen stap voor stap meer vrij werden.

Bij het vapen wordt een vloeistof in dampvorm in je longen gezogen, hierbij krijg je dus niet zoals bij het reguliere roken allerlei schadelijke verbrandingsstoffen binnen. Het teer is daar een goed voorbeeld van.

Op dit moment vape ik de laagste nicotinewaarde die te verkrijgen is, 3 mg. Dit is nog minder dan in de oude zogenaamde light sigaretten. Vooropgesteld dat vapen niet gezond is, heeft het mijn lichaam toch zeer veel winst gebracht. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat het vapen vele malen minder schadelijk is dan het roken.

De nieuwe maatregel die staatssecretaris Blokhuis wil gaan nemen is voor mij een regelrechte straf. De e-liquids die overblijven zijn de liquids met een tababssmaak. Dat is nu juist de smaak waar ik vanaf wil! Ik wil met het vapen juist de gedachten aan het roken loslaten.

Zijn beredenering dat de jeugd wordt aangetrokken tot het vapen klopt niet. Ik ben zelf vader en mijn zoon en al zijn vrienden zijn van het roken afgestapt en zijn allemaal gaan vapen. De jeugd weet heel goed dat roken vele malen slechter is dan roken en ze stappen massaal over op vapen. Dit omdat ze weten dat hun longen minder snel aangetast gaan worden. De smaakjes zijn hierbij bijzaak!  Uiteraard weet ik dat niet roken en niet vapen het beste is.

Hier in de gemeente xxxx maken veel jongeren zich nog niet zoveel zorgen over de smaakjes-discussie. Ze zijn namelijk de afgelopen jaren al richting Duitsland gegaan om hun e-luiqid te kopen. Dit zeg ik met een lichte ondertoon. Het vapen en alles eromheen  is helaas niet Europees geregeld. Ik ben van mening dat we als Nederland weer gaan doorslaan en weer voorop willen lopen. Na het roken is nu het vapen waarop de pijlen gericht gaan worden. Dit terwijl we allemaal weten dat roken en vapen  qua effecten op de gezondheid totaal verschillende dingen zijn.

Ik ben overigens bang dat de maatregel alleen maar tot gevolg zal hebben dat de vape-shops in Nederland de deuren kunnen sluiten en dat de jeugd, maar ook de oudere vapers, hun liquids buiten Nederland gaan kopen. Zoals gezegd is er door veel vapers al een handelskanaal met o.a. Duitsland, Engeland, Ierland en zelfs de VS gevonden. Het Nederlandse verbod zal hierop weinig invloed hebben.

Ikzelf koop tot nu toe alles gewoon in eigen land en met mij veel oudere vapers. De nieuwe maatregel dwingt mij als het ware om ook uit te wijken richting bijvoorbeeld Duitsland.

Kortom, het verbod heeft geen effect op het gedrag van de jongeren, die vinden hun nieuwe kanalen wel. En ook ouderen zullen dit uiteindelijk wel gaan doen. Het resultaat is dat er uitsluitend kleine Nederlandse ondernemers in de vape-branche zullen omvallen.

Ik hoop dat de fractie in wijsheid tot een goede afweging gaat komen. Uiteraard hoop ik dat het verbod van de smaakjes in Nederland van tafel gaat. Ik denk dat het niet gaat werken.

Tot slot, ik besef me heef goed dat de fractie op dit moment belangrijkere zaken dan e-liquids aan het hoofd heeft. Jullie staan middenin het hele gebeuren rondom de Covid-19.

Daar wil ik jullie ook veel wijsheid in toewensen.

Hartelijke Groene- en Linkse Groet,

Ontvangende partij:GL

beste

ik ben op me 17 begonnen met roken, (met mijn domme kop) na 2 jaar intensief te hebben gerookt zat ik op een pakje per dag. ik kreeg steeds meer klachten zoals moeite met ademen geen smaak meer proeven, steken in de borst, etc toen wou ik er een punt achter het roken zetten. ik heb het geprobeerd om te stoppen maar na 2 dagen mislukte dat altijd. toen heb ik een vape aangeschaft ik hadt er weinig verwachting van maar tot mijn grote verbazing heb ik toen 2 weken zonder sigaretten geleefd, dankzij de verschillende smaken verwreemde ik van de tabakssmaak en vond ik sigaretten geen eens meer lekker, sinds die tijd ben ik van 16 sigaretten naar 3 gegaan op een dag dat dankzij de vape en de verschillende smaken
Ontvangende partij:PVV
Graag wil ik mijn ongenoegen uitspreken over het feit dat staatssecretaris blokhuis de esigaret smaakjes wil verbieden. Deze hebben mij namelijk na 5 jaar van het roken afgeholpen en ik voel me nu veel beter(ben momenteel 20 jaar oud). Zou u hier tegen willen pleiten?
Met vriendelijk groet,
Ontvangende partij:PVV

Geachte parlement leden.

Hierbij wil ik zeggen dat het nergens op slaat dat dhr blokhuis smaakjes wil verbieden voor het dampen.
Ik ben gestopt met normaal roken en dit vind ik een goed alternatief om te roken.
Ik vind gewoon dat dit moet doorgaan met dampen het is een goed alternatoef voor mense  die juist gestopt zijn met normaal roken dhr blokhuis moet lekker even normaal doen mensen die willen roken of nog steeds normaal roken moeten het lekker zelf weten het is hun gezondheid en lichaam dus bemoei er lekker niet mee !!!!!!!!!
het is niet bedoelt voor mensen of jongeren die niet roken !!!!!!
Lekker fff nadenken zou ik zeggen
Jullie hebben al veel verboden dat wij bijna nergens kunnen roken
DAMPEN HOUDEN !!!!!!!!!!! SMAAKJES HOUDEN !!!!!!!!
GROET
Ontvangende partij:VVD

Beste 2e kamer.

Ik ben een jongeman van 37 jaar.
Die ooit de domme keuze heeft gemaakt on te gaan roken toen ik 13 was.
Lekker stoer doen etc. U kent de verhalen wel.

Stoppen was voor mij altijd een heel gedoe wat 100% van alle keren eindigde in falen en dus weer een pakje Gauloises halen.

Sinds het “vapen” overstapte op het DIY (do it yourself) en ik met “smaakjes” kon dampen/vapen
(Voor mij 2018)  die niets met tabak te maken hebben en ik dat ging proberen heb ik geen sigaret meer aangeraakt.
Ja ik krijg nog nicotine binnen die ik erbij doe
Maar van de 18mg ben ik inmiddels op de 3mg

Dit is dus in lekentaal van van nelle zware shag naar malrboro light.

Nog steeds verslavende stoffen.. ja absoluut
Maar zonder de smaakjes zoals gebakjes en fruit
Zie ik het somber in voor mij.. en zoals ik dat vind vinden zovelen dat.

De tabak smaken tsja… die smaken naar tabak
En dan is de stap naar de gewone sigaret veelste groot

Ik verzoek u dan ook echt de “smaakjes” flavoring om zelf een vape vloeistof (e-juice) te maken niet te verbieden. Dit zal veel mensen weer terug naar de sigaret brengen .. en dit terwijl IK er bijna vanaf ben en dan damp/ vape zonder nicotine dus geen schadelijke stoffen meer.

Ik snap dat de jeugd smaakjes spannend vind.

Maar zoals met alle rookartikelen moet de grens 18 zijn.. als u besluit de smaakjes aan 18+ met leeftijd check en al goed te keuren dan komt de vapegemeenschap daar wel uit. En zullen zich daaraan houden.

Maar please bekijk dit niet zwart wit

Laat ons volwassenen de smaakjes vapen die ons van de sigaretten afhouden.

Bedankt voor uw luisterend oor.

Ontvangende partij:PVV
Wat een ongelooflijk rare man is blokhuis! Ik ben zelf nu 4 jaar van het roken af dankzij de e sigaret. Ik ben gek van mijn favoriete smaakje en zelfs eet ik geen chips of dergelijke meer omdat de esigaret met smaakje mijn toetje is en mijn snack. Ik ben een fanatiek sporter en ben het levende bewijs dat de esigaret veel minder schadelijk is als de traditionele sigaret. Waarom?  Omdat ik in de tijd toen ik de echte sigaret rookte al buiten adem was door enkel de trap op te lopen. En nu ik al 4 jaar de esigaret gebruik merk ik niks meer van benauwdheid… Sterker nog ik ben fitter dan ooit! Is het niet gewoon een belasting centen kwestie? De e sigaret verbieden en de traditionele sigaret behouden?  Terwijl we hiervan wel weten dat het ontzettend ongezond is?  Wat een waanzin! Zonder enige kennis weer nieuwe regels bedenken! Verdiep je eerst eens in het product voor je beslissingen neemt door alleen maar wat geluiden te horen uit Amerika… Gek hé dat daar mensen overleden door het gebruik van thc olie in grote hoeveelheden in de e sigaret. Maar als u het dan toch zo graag wil verbieden… Mij laat je niet stoppen! Ik kop het wel in de landen om ons heen! Dan weet je zeker dat je geen enkele belasting cent meer krijgt. Net als met het vuurwerk dat nu alleen maar mooier wordt door het kopen in onze buurlanden. Voor dat je regels bedenkt… Verdiep je er eerst in!
U bent een gevaar voor onze gezondheid, niet de eliquids met smaak!
Mvg,
Ontvangende partij:VVD
Zou het erg jammer vinden als de baby met het badwater wordt weggespoeld.
Als het gaat om de accijns zijn er genoeg mogelijkheden, lijkt mij.
Heb zelf 25 jaar gerookt en weet dat dit het enige nog was als optie om te stoppen.
Meerdere pogingen gedaan met verschillende methodes.
Nu eindelijk 2.5 jaar getopt met roken, heh heh, lucht, zou u denken?
Gaan we het elkaar weer moeilijk maken, erg triest.

Ik hoop dat u en de rest met het kabinet kiest voor een democratie waar de bevolking niet
Het systeem moet dienen maar andersom.
In gelijkheid en respect voor de ander.

En als ik zo vrij mag zijn Gods rijke zegen toegewenst in de beslissing.

Met vriendelijke groet
Ontvangende partij:GL

Geachte heer/mevrouw,

Ik stuur u deze email vanwege het voorgenomen smaakjesverbod voor esigaretten.

Mijn naam is xxx xxx en ik ben eigenaar van een webshop en een viertal speciaalzaken op het gebied van elektrisch roken (dampen). Zelf ben ik acht jaar geleden gestopt met roken door middel van een esigaret en inmiddels gebruik ik deze ook niet meer. Hier zijn heel wat verwoede pogingen aan vooraf gegaan, allen zonder het gewenste resultaat. Na het eerste gebruik van de esigaret wist ik direct dat dit voor mij het middel zou zijn om van het roken af te komen. Destijds waren de apparaten op z’n zachtst gezegd minder goed dan de huidige maar toch ging het mij vrij gemakkelijk af. Ik ben, net als veel andere ‘dampers’, begonnen met tabaksmaken maar heb deze al vrij snel vervangen door andere smaken. Als ex-roker wil je immers niet meer de associatie met tabak (althans in mijn geval). Omdat het dampen voor mij een ‘wondermiddel’ bleek en ik dit ook graag wilde delen met anderen ben ik een webshop begonnen in esigaretten en nu bijna 8 jaar verder zijn daar dus een viertal winkels bijgekomen. Inmiddels bedienen wij duizenden klanten per maand waarvan ik met zekerheid kan zeggen dat het grootste deel daadwerkelijk de tabak links laat liggen en in het geval van duogebruik aanzienlijk minder rookt.

Van alle flesjes e-liquid die wij verkopen is circa 40% tabaksmaak. De overige 60% bestaat dus uit niet tabaksmaken zoals menthol en fruitsmaken. Wij verkopen onze artikelen niet aan personen onder de 18 jaar en dat houdt dus in dat ons volwassen klantenbestand grotendeels kiest voor andere smaken dan tabak. Dit staat dus lijnrecht tegenover de uitspraak dat de ‘smaakjes’ bedoeld zijn voor de jeugd. Daarnaast is het een zeer onlogische stap om vanuit het gebruik van e-liquid met een smaakje over te stappen op het roken van tabak. Deze smaken liggen immers heel ver uit elkaar en daarnaast is de beleving van het dampen dusdanig anders dan die van roken.

In Nederland hebben we inmiddels honderduizenden (volwassen) gebruikers van de esigaret. Deze kan en mag u simpelweg niet in de kou laten staan door de smaakjes te verbieden. In onze klantenkring geeft een groot deel al aan ‘dan maar weer over te stappen naar het roken’ of zelf eliquid te gaan maken omdat ze pertinent geen tabaksmaken willen dampen.

Over de economische gevolgen in onze branche heb ik het dan nog niet eens gehad. Deze zullen enorm zijn. Ook zal er naar mijn mening een zwarte markt ontstaan (denk aan de drooglegging in de VS 100 jaar geleden) met alle gevolgen van dien. Alle e-liquids die in Nederland legaal verkocht worden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Als gebruikers overstappen naar alternatieven en zelfbrouwsels vallen deze eisen weg en zoals we vorig jaar in de VS hebben gezien kan dat grote gevolgen hebben.

Mijn (dringende) advies is dan ook om u goed te laten voorlichten door mensen die werkzaam zijn in de branch en dagelijks bezig zijn met hun vak.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

Hallo 2 de kamer.

Ik heb erg veel baat bij de smaken die ik nu aan de e-liquid heb zitten
Dit stimuleert mij niet aan sigaretten te komen
Ook ben ik van een pakje shag per dag na e sigaret gegaan waar ik nu 0 gram nicotine rook
Mocht de tabak smaken alleen over blijven denk ik dat ik zou terug vallen na roken of zelfs dubbel dat ik e sigaret en sigaretten ga roken
Dus ik verzoek u geen verbod op smaken te leggen want na het stoppen en van nicotine af te zijn voel ik me veel beter door de e sigaret te gebruiken

Met vriendelijke groeten

Ontvangende partij:VVD

Geachte heer Bolkestein,

In het kader van het smaakjesverbod wat staatssecretaris Paul Blokhuis voornemens is in te voeren als een maatregel ter bescherming van de jeugdigen onder het Nederlandse volk wil ik het volgende bij u kwijt:
De idee dat smaakjes bij zouden dragen aan een aantrekkelijkheid voor het gebruik van elektronische sigaretten, tevens dat er een marketing gericht zou zijn op jongeren en dat dit een gateway zou zijn naar normale sigaretten is volledig gebaseerd op aannames binnen wetenschappelijk onderzoek welke geïnitieerd zijn in de VS.

Ik heb zelf inderdaad gezien dat met agressieve marketing de jeugd in de VS werd aangespoord gebruik te maken van de “JUUL”. Dit is een ‘hippe’ elektronische sigaret met inderdaad smaakjes als vloeistof. Inmiddels is het daar verboden op de jeugd te marketen en worden die smaakjes verboden.

Dit is echter een totaal andere situatie dan hier in Nederland!

Hier is het sowieso verboden rookwaren te marketen en ik heb hier nog nooit iemand met een Juul gezien. Vapes en vape producten vallen onder de tabakswet, voor jeugdigen onder de 18 is het verboden om deze producten te kopen dan wel te nuttigen in Nederland, dus wij – volwassenen – begrijpen niet dat een verbod op een smaak aan ons opgelegd zou worden.

Ikzelf vape al enkele jaren en ben zo blij dat ik van die vieze tabakssmaak af ben! Ook heb ik de hoeveelheid nicotine in de vloeistof gestaag afgebouwd. Ik voel mij zo veel beter!
Bovendien koop ik relatief dure vloeistof (gemaakt in de VS en FDA goedgekeurd) in plaats van hele goedkope Chinese vloeistoffen. Wellicht is het belangrijker te kijken naar de samenstelling van de vloeistof dan de smaak!

Ik verzoek u met klem in overleg te gaan met Dhr. Blokhuis en hem ervan te overtuigen dat een verbod op vloeistofsmaakjes in Nederland volstrekt ridicuul is. Wij hebben helemaal niet het probleem dat de jeugd aangespoord wordt te gaan vapen. Het overgrote deel van de mensen die vapen zijn ex-rokers én volwassen. Zij moeten zelf een keuze kunnen blijven maken voor de smaak die hen het beste bevalt.

Met vriendelijke groet,

Ontvangende partij:VVD

7 Comments

 1. Mijn/onze dampstory die begon in Juni 2013.

  In 2013 op een BBQ had een maatje telkens een vreemde pijp in zijn mond, en kwam er rook uit zijn mond.
  Dus ik vraag, waar loop jij nou aan te sabbelen?
  Das een damper, en veul beter dan dat roken.
  Met een herinnering aan de bekende supersmoker had ik zoiets van, ja het zal wel.

  Nu heb ik van mijn vrouw altijd gedacht, dat er nog rook uit de urn zou komen, maar ook zij toonde interesse.
  Probeer maar eens zei de vriend, en vrouwlief kuchte de longen uit haar lijf.
  Sterk spul zei ze nog, maar het smaakt wel overtuigend.
  Ik dus ook maar eens proberen, en jawel, ik kon minstens net zo hard hoesten.
  Na een uitleg waarom we die prikkel kregen, waren we zeer geïnteresseerd.

  Als beginnend COPD’er kon dit mijn redding wel eens zijn.
  Ik kreeg tot 5x per jaar bronchitis, met in de meeste gevallen een longontsteking erbij.
  Dus na stapels puffers en antibiotica, mocht ik wel eens een andere weg inslaan.
  Mijn vrouw had andere argumenten om te stoppen.
  Sommige kinderen mochten vroeger niet bij ons komen spelen, want wij rookten.
  Mijn jongste dochter is eens huilend thuisgekomen, omdat ze beschuldigd was van roken.
  Ze had slechts de pech, een dochter te zijn van een stel rokende junks.
  Mijn 2 andere kids hadden een normale afkeer van ons rookgedrag, en vermeden ons tijdens het paffen.

  Maar goed, na die BBQ, hadden we een hoop info en adressen gekregen om te kopen.
  Na enige uren studeren, kwamen we tot het besluit, dat er maar eens een setje besteld moest worden.
  Woensdag 19 juni 2013 zou het op de mat vallen.
  Aangezien ik in ploegen werk, kon vrouwlief het spul mooi aan de lader hangen, zodat we bij thuiskomst gas konden geven.
  Met trillende vingers het tankje vullen, en even in laten trekken, en gaan met die banaan.

  Nou ben ik nooit van plan geweest om helemaal te stoppen, maar na een half uur begint mijn vrouw opeens te lachen.
  Dus ik zeg wat?
  Ik had dus een volledig opgesmeulde peuk in de asbak liggen, maar greep telkens naar het dampstokje.
  Ik zeg mooi, dan ben ik er klaar mee, en heb ook niet meer gerookt.
  Mijn vrouw echter, had 3 dagen nodig om van de twijfel af te komen, maar stopte uiteindelijk ook.

  Nu had ik ergens een enthousiaste kreet geslaakt over het dampen, en daar reageerde een goede vriend op.
  Die vroeg, jij aan zo’n maf ding, en werkt dat?
  Ik zeg, jonguh, dit is de uitvinding van de eeuw, en ik ga nooit meer roken.

  Nou, daar moet je me eens wat meer over vertellen.
  Uiteindelijk werd de abracadabra hem teveel, en is ie maar van Limburg naar Brabant gereden.
  We hadden het een en ander geprepareerd voor ‘m, en afgesproken dat ie een half uur moest lurken, en dan pas weer een peuk mocht draaien.

  Na dat half uur rolt ie zijn peuk, steekt ‘m aan, en ik zag het meest verbaasde gezicht ooit.
  Hij zegt, het smaakt niet meer, hoe kan dat nou?
  Hij werd dus onze 1e die we overtuigd hadden, hoe lekker het is.
  Detail hierbij is, dat onze vriend een paar rotte longen heeft, en een conditie van nulkommaniks.
  Momenteel is ie samen met zijn vrouw, nog steeds een fanatieke damper.

  Na de 1e stopmaand, zouden wij ons eens belonen, met een bakje koffie en een peuk, want we hadden het zoooooo goed volgehouden.
  Na een paar trekjes met een wezenloze blik en vies gezicht, heb ik het ding maar snel uitgemaakt.
  Nu heb ik de geur van tabak altijd lekker gevonden, maar rond die periode vond ik het steeds smeriger ruiken.
  Asbakken moesten verdwijnen, want ik werd misselijk van de geur.

  Vanaf het stoppen, had ik na korte tijd ook geen last meer van de rokershoest, bij het opstaan.
  Dus ook geen wasbak vullende fluimen van ondefinieerbare afkomst meer.
  Mijn smaak en geur werden na korte tijd stukken beter.

  Kort daarop kregen we te horen, dat schoonvader voor een hele zware operatie aan diverse aders stond.
  Hij moest van de specialist stoppen met roken, anders ging de operatie niet door.
  Met vallen en opstaan hebben we hem aan het dampen gekregen, en na 3 weken was ie overtuigd, en fulltime damper.
  Tabaksmaken vond ie maar niks, maar was dol op snoep en fruitsmaken.
  Schoonmoeder was solidair, en na 30 seconden dampen, nooit meer gerookt.

  Door het enthousiasme wat wij hebben, krijgen we het voor elkaar een heleboel mensen te overtuigen.
  Dit doen we meestal door ze uit te nodigen, vanalles te laten zien en proeven. En bovenal, een zeer uitgebreide uitleg.
  Ondertussen is deze groep tot een respectabel aantal uitgegroeid.

  Het moge duidelijk zijn, dat we van dampers ook nog hobbyist zijn geworden.
  Door het voordeel van stoppen met roken, kregen we ook de ruimte om ons van goede spullen te voorzien.
  Daarbij kreeg ik ook nog de nukken om allerlei hulpmiddelen te maken voor dampland, en met succes.
  Toen medio 2013 het gezeik rond de regulering begon, had ik het idee om ons te bevoorraden voor de toekomst.

  Wat mij betreft, kan de roverheid en de EU, de boom in, want dampen kan miljoenen levens redden.
  Ik ben mijn eigen succesverhaal, want ik heb vanaf het stoppen met roken, geen medicijnen meer aangeraakt!
  Helaas 5 jaar geleden nog eenmaal een lichte bronchitis gehad.
  Van 5x per jaar tot eenmaal per 7 jaar, is geen reden tot mopperen.
  Om maar niet te spreken over alle mensen die we ook hebben kunnen overtuigen. En daar zijn we nog lang niet klaar mee 😉 .
  Na 45 jaar en 450 KILO tabak gesponsord te hebben aan loedertje staat, ben ik er werkelijk klaar mee.
  Dat we hierbij ook nog eens 3600 euro per jaar bespaarden, krijg ik alleen maar een brede grijns van op het gezicht.

  Met regelmaat krijgen we nog steeds mensen over de vloer, om de grondbeginselen te leren.
  Terugkijkend naar het begin, waar we nog 18mg nodig hadden, is er een en ander veranderd.
  Smaken veranderen natuurlijk, maar ook de behoefte aan nicotine word steeds minder.
  De eerste stap werd door mijn vrouw gedaan, en pafte verder op 12mg.
  Deze angsthaas moest eerst even proeven, en inderdaad het viel enorm mee.
  De smaak werd er zelfs beter op.
  Ondertussen ben ik naar 6mg gegaan, en het blijft verrekte lekker, zonder gemis aan nicotine.

  Men is enorm aan het zoeken naar het negatieve van het dampen.
  Er is geen enkel fatsoenlijk onderzoek geweest, en het barst van aannames en onderbuik gevoel.
  Zoek eens naar achtergronden, en doe wat meer onderzoek, dan de media je vertelt.
  Er zal wel gezegd worden dat wij van wc-eend voor eigen kerk preken, maar denk aan het volgende.
  Velen van ons hebben/hadden een slechte gezondheid.
  Die zet je niet nog een keer op het spel, dus doe je veel onderzoek.
  Mijn vrouw geniet van haar diversiteit in smaken, en wil die vrijheid behouden.

  Kijk naar Engeland, waar de wetenschap/doktoren het een beter alternatief vinden.
  Daar stimuleert men de rokers de alternatieven te gebruiken, waaronder de esig.
  Er zijn zelfs vapeshops in ziekenhuizen.
  Hier in de rest van de wereld zijn er slechts 3 partijen die gebaat zijn, bij het verbieden van het dampen.
  Dat zijn de tabaksfabrikanten, de pharmaceutische/medische industrie en de overheden.
  Bedenk dat er in de dampvloeistof slechts 3 goedgekeurde ingrediënten zitten.
  Bedenk dat er in tabak 4000 stoffen zitten, die tot doel hebben jou verslaafd te houden, en mogelijk je dood veroorzaken.
  Bedenk dat smaakjes mensen van het roken af kunnen houden.
  Zij willen niks meer met die vieze tabaksmaak te maken hebben.

  Die smaken zijn niet kwalijk, net zo min als de nicotine.
  Ze zetten ook niet extra aan om te dampen, ze vergemakkelijken slechts het stoppen met roken.
  Het betuttelen zou eens moeten stoppen.
  De kreet van het smaakverbod is overgewaaid uit Amerika.
  Het slaafse Nederland moet weer volgen, en het beste jongetje uit de klas zijn.
  Denk eens wat minder aan die accijnzen en stop eens wat degelijk onderzoek in die esig.
  Luister eens niet naar de doktoren, die bestuurd worden door de farmaceutische industrie.

  Voor mij en mijn familie en vrienden, was dit een echte levensredder.
  De meesten houden het vol omdat ze met smaakjes dampen.
  Willen jullie het op je geweten hebben dat ze weer gaan roken?
  Willen jullie bijdragen aan 20.000 rook gerelateerde sterfgevallen?

 2. 5 jaar geleden gestopt met het roken van de sigaret.
  Een groot gezondheids voordeel.
  De overheid ziet mij vanwege de accijns liever gewone sigaretten roken in plaats van de e-sigaret.
  Het gaat niet om gezondheid maar om accijns

 3. Ergens rond 2007 kocht ik mijn eerste Supersmoker omdat ik wilde stoppen met roken, of iig wilde proberen te minderen hiermee. Wat een des-illusie! Er waren op dat moment alleen nog maar de zogenoemde tabak-smaken op de markt: wat een bagger: werkelijk waar, strontmisselijk werd ik er zelfs van!!: weg motivatie, weg centen!! Heeeeel veel centen voor iemand met een minimum-inkomen!

  Over de honderd euro was je toendertijd moeiteloos kwijt voor zo’n startset!! De verkoper vertelde me nog wel dat de door mij gewenste menthol-smaak nog wel een paar jaren op zich kon laten wachten ivm allerlei benodigde voedsel-warenwet-keuringen en wat dies meer zij. Op zich een goede zaak, maar voor mij hoefde het al niet meer.

  Ik was weer terug bij af, zoals dat heet. Een roker. Helaas..

  Ergens in maart 2012, zo’n 5 jaren later dus, kocht ik op de gok 2 wegwerp-e-sigaretten samen met m’n bussen shag & hulzen, want ik was blij-verrast om te zien dat er nu blijkbaar WEL smaken verkocht mochten worden, en ik was om, onmiddellijk.

  Ik ben op het internet gaan zoeken, en heb me een soortgelijk setje als 5 jaren eerder aan kunnen schaffen, maar nu met de smaken menthol en vanille: een schot in de roos: m’n pas gekochte bussen tabak & hulzen heb ik terug kunnen brengen, geruild voor nog een paar van die wegwerpers, en vanaf dat moment was ik een damper.

  In de loop van de tijd ben ik me nog meer gaan oriënteren, heb me wat ‘zwaarder geschut’ om te dampen aangeschaft, zoals dat zo mooi heet, om vooral een mogelijke terugval te kunnen gaan voorkomen, en dat is gelukt: na 4 jaren dampen, zat ik ook al jaren op 0mg nicotine: maw was ik ook nog eens helemaal van de nicotine af, zonder stress: en DIT ALLEMAAL DANKZIJ DE SMAAKJES!! Dus ik zeg: STOP HET SMAAKVERBOD!

  Tijdens een immens kritieke periode in 2018 heb ik nog even 3 maanden gerookt, maar kon ik ook dat weer laten voor wat het was, zodra deze situatie verbeterde. Ondanks deze terugval durf ik alsnog hardop te zeggen dat de e-sigaret MET SMAAKJES! mij al 8 jaren van het roken af heeft kunnen houden.

  Dus nogmaals: STOP HET SMAAKVERBOD!

 4. Stop het zogeheten “smaakverbod”!!

  Ik ben nu 30 en ben vanaf mijn 18e jaar gaan roken. Sinds 2 jaar (28) ben ik overgestapt op vapen. Dit heeft mij onmiddellijk doen stoppen met roken.

  Conditie is er op vooruit gegaan. Geen keel klachten meer, longinhoud is zoveel malen beter en vapen is veel voordeliger ovor mijn portemonnee.

  Ik weet vrijwel zeker dat als dit verbod er doorheen komt, dat ik een terugval ga krijgen. En dat lijkt mij geen goed plan..

  De onderbouwing van dit smaakverbod slaat helemaal nergens op. Elke statement waar word beweerd dat vapen/dampen slecht voor je is word onderuit gehaald en geheel juist onderbouwd, dit zonder propaganda.

  Geef ons onze vrijheid terug!

  STOP HET SMAAKVERBOD!

 5. Er zijn al verschillende pogingen geweest om dampen in de rookwarenwet te krijgen. Het probleem is dat de “smaakjes” E-nrs zijn die ook in de voedselindustrie worden gebruikt. Zodra de “smaakjes” eruit zijn kan het dampen zonder economische schade maar met veel monetair voordeel ook onder de absurd hoge tabak belastingen worden gegooid.
  Dit zijn maffia praktijken gemaskeerd onder een absurd excuus.

 6. Beste meneer Geert Wilders..

  Ik zal eerlijk met u wezen, ik ben het met veel punten vaak totaal niet met u eens,

  echter,

  mijn stem zal dit jaar niet in het teken zijn van het welzijn voor dieren..zoals normaliter wel het geval altijd is..
  noch zal mijn stem iets te maken hebben met hoe de corona crisis wordt aangepakt,
  en ook het vreemdelingen beleid wat u voor ogen heeft, of het schandaal wat het kabinet heeft doen vallen,
  zal niet de reden zijn , of niet eens invloed hebben op de keuze van mijn stem..
  ik zeg wel “mijn stem”..maar ik heb nooit voor dit verbod gekozen.
  ik koos slechts dat na bijna 20 jaar roken.. ik het niet eens meer lekker vond, ik niet mn kans op die vreselijke nog langer zelf wilde verhogen, maar ik het sociale aspect en rust moment te erg zou missen, en daarom ben gaan vapen..en zelfs 4 collega’s van werk, ook heb overtuigd over te stappen… we roken alle 4 al meer dan 2 maanden niet meer. we wisselen smaakjes soms uit, alsof we wijn aan het proeven zijn…daar koos ik voor.

  dus ironisch genoeg, dit jaar word mijn keuze bepaald door Bosbessen Menthol, met een vleugje caramel flavour…
  want zo blijkt, ondanks alles meneer Wilders..

  bent u uiteindelijk een van de weinige MET smaak.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.