Acvoda:
De stichting Actief voor Dampen, kortweg Acvoda, zet zich in voor het geven van eerlijke en bewezen juiste informatie en voorlichting over alternatieven voor het roken van tabak in Nederland en (Nederlandstalig) België. Hierbij staat vooral het elektrisch roken, ook wel dampen genoemd, op de voorgrond. Acvoda treedt in dit kader op als aanspreekpunt voor zowel maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid als ook organisaties die gericht zijn op het beperken van het roken van tabak.

Wat willen we bereiken?
● Dat bij iedereen de verschillen tussen het roken van tabak en de alternatieven daarvoor duidelijk en begrijpbaar zijn.
● Dat alle bewezen minder schadelijke alternatieven voor het roken van tabak zoals dampen vrij beschikbaar blijven.
● Dat er zinnige kwaliteits- en veiligheidseisen worden opgesteld waaraan deze alternatieven dienen te voldoen, voor zover dat niet reeds het geval is.
● Dat er voortdurend gedegen en onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van het gebruik van de beschikbare alternatieven. Vooral in vergelijking met het roken van tabak.
● Dat dampen, met de feiten zoals ze er nu liggen, gezien wordt als een uiterst effectief schade beperkend middel (harm-reduction) met de potentie om de levens van miljoenen rokers te redden.
● Dat dampen niet onder dezelfde regelgeving mag vallen als traditionele tabak, omdat elektronische sigaretten geen tabak bevatten, maar een vloeistof verdampen. Het inhaleren van deze damp is bewezen vele malen minder schadelijk (minimaal 95%) dan het inhaleren van de rook van verbrande tabak.