Deze uitgave wordt u aangeboden door Acvoda, het Actiecomité voor Dampers, en is het resultaat van nauwe samenwerking van gebruikers van e-sigaretten.
Dit document tracht duiding te geven aan de informatie zoals gepresenteerd door het RIVM in de Factsheet e-sigaretten (november 2013). Deze uitgave mag onbeperkt verspreid, gekopieerd en gedeeld worden.
Elke aanpassing aan deze uitgave is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Acvoda.

Download de Esigaretten Factsheet hier