Actief voor Dampen, kortweg Acvoda, zet zich in voor het promoten van en eerlijke voorlichting geven over de alternatieven voor het roken van tabak.

Hierbij staat vooral het gebruik van de e-sigaret, dampen genaamd, op de voorgrond.

Acvoda wil in dit kader optreden als aanspreekpunt voor maatschappelijke organisaties, overheid en organisaties gericht op de bestrijding van de schadelijke gevolgen van klassiek tabaksgebruik, zowel in Nederland als in België.

Wat willen we bereiken?

  • Dat bewezen minder schadelijke alternatieven voor het roken van tabak zoals dampen vrij beschikbaar blijven.
  • Dat dampen, met de feiten zoals ze er nu liggen, gezien wordt als een uiterst effectief harm reduction middel met de potentie om de levens van miljoenen rokers te redden.
  • Dat er specifieke kwaliteits- en veiligheidseisen worden opgesteld waaraan deze alternatieven moeten voldoen, voor zover dat niet reeds gedaan is.
  • dat de reeds bestaande regelgeving, waar de Voedsel- en Warenautoriteit de controle op kan uitoefenen, adequaat en consequent toegepast worden bij de productie, import, verkoop en distributie van de alternatieven
  • Dat er nog meer gedegen onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van dampen. En dan vooral in vergelijking met het roken van tabak.
  • Dat eenieder die de mogelijkheid heeft tabak te roken, de mogelijkheid heeft om minder schadelijke alternatieven te kiezen.
  • Dat e-sigaretten niet als geneesmiddel worden gekwalificeerd maar als algemene consumentenproducten.
  • Dat dampen niet onder dezelfde regelgeving mag vallen als traditionele tabak omdat dampen (verdampen) simpelweg vele malen minder schadelijk is dan roken (verbranden)